google

  budowa, budowa domów, chemia budowlana

  Kursy walut 19.06.2018
  1 USD
  3.7316
  0.0313
  1 EUR
  4.3113
  0.0226
  1 CHF
  3.7462
  0.0332
  1 GBP
  4.9202
  0.0199
  1 RUB
  0.0583
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - maj 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - maj 2017


   

  PN-EN 14692:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na mieszankę mineralno-asfaltową poddawaną zagęszczaniu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania odporności wyrobu wodochronnego na zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
   

   

  PN-EN 14223:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie absorpcji wody

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania absorpcji wody wyrobów wodochronnych, która może wpływać na zachowanie funkcjonalne tych wyrobów.

  UWAGA W tym badaniu określa się przede wszystkim zdolność osnowy do absorpcji wody.
   

   

  PN-EN 61215-2:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 2: Metody badań

  Zakres

  Niniejsza seria Norm Międzynarodowych ustanawia wymagania IEC dla kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu modułów fotowoltaicznych do zastosowań naziemnych odpowiednich dla długookresowej eksploatacji w typowych warunkach klimatycznych takich jak zostały zdefiniowane w normie IEC 60721-2-1. Niniejsza część IEC 612125 przewidziana jest do wszelkiego typu materiałów stosowanych przy wytwarzaniu płaskich modułów takich jak z krzemu krystalicznego czy też cienkowarstwowych.

  Niniejszej normy nie stosuje się do modułów stosowanych w systemach z koncentratorami światła chociaż może być wykorzystana do modułów w układach z niskim stopniem koncentracji (1 do 3 słońc) wykorzystujących światło rozproszone. Dla takich modułów wszystkie testy powinny być przeprowadzane w zakresie wartości prądu, napięcia i mocy spodziewanych przy planowanym stopniu koncentracji światła.

  Celem opisanej sekwencji testów jest wyznaczenie elektrycznych i cieplnych charakterystyk modułu i wykazanie, najlepiej jak to jest możliwe w rozsądnych ramach czasowych i kosztowych, że moduł będzie w stanie wytrzymać wydłużoną ekspozycję w warunkach klimatycznych jak te wspomniane wcześniej. Aktualny oczekiwany czas życia w ten sposób kwalifikowanych modułów zależeć będzie od ich konstrukcji oraz środowiska i warunków w jakich będą one pracować.
   

   

  PN-EN 54-5:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek ciepła, stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach i wokół budynków (patrz EN 54-1:2011).

  W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) punktowych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN.

  W przypadku innych typów czujek ciepła lub czujek przewidzianych do stosowania w innych środowiskach, norma ta powinna być wykorzystywana jedynie jako wskazówka. Czujki ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte tą normą
   

   

  PN-EN 14691:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie kompatybilności w badaniach cieplnych

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania do oceny kompatybilności systemów wodochronnych nałożonych na podłoże betonowe, które pokrywa się mieszankami mineralno-asfaltowymi. Kompletny system jest poddawany przyspieszonym badaniom cieplnym, a w kolejnych badaniach jest określana wytrzymałość na ścinanie przed i po badaniach cieplnych
   

   

  PN-EN 14693:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie zachowania wyrobów asfaltowych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy wyrobów wodochronnych przeznaczonych do stosowania z warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej. W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badań do określania zachowania wyrobów wodochronnych podczas układania mieszanki mineralno-asfaltowej, bez zacierania.

  UWAGA Niniejsza Norma Europejska odnosi się również do wyrobów wodochronnych, które są stosowane z innymi typami mieszanek mineralno-asfaltowych jako warstwami ochronnymi.
   

   

  PN-EN 14694:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie odporności na ciśnienie dynamiczne wody po wstępnej próbie uszkodzenia

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badania odporności wyrobu lub systemu wyrobów na uderzenie powodujące przebicie.


   

  PN-EN 60695-8-2:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-2: Wydzielanie ciepła -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

  Zakres

  W niniejszej części EN 60695-8 podano zestawienie opublikowanych metod badań dotyczących wyznaczania ciepła wydzielającego się podczas badania palności wyrobów elektrotechnicznych lub materiałów, z których zostały wytworzone. Przedstawiono bieżący stan wiedzy dotyczący metod badań oraz konkretne spostrzeżenia dotyczące ich znaczenia i stosowania, o ile są one dostępne.

  Podaną listę prób nie należy traktować jako zamkniętą. Metody prób, które nie zostały opracowane przez IEC uważa się za niewłączone przez IEC dopóki to nie zostanie wyraźnie określone.

  Dane dotyczące wydzielającego się ciepła można zastosować do oceny zagrożenia ogniowego oraz w technice bezpieczeństwa pożarowego, jak to omówiono w IEC 60695-1-10, IEC 60695-1-11 i IEC 60695-1-12.

  Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona głównie do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Niniejsza norma nie jest przeznaczona do stosowania przez producentów lub jednostki certyfikujące.

  Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.


   

  PN-EN 13653:2017-05 - wersja angielska

  Data publikacji: 09-05-2017

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie

  Zakres

  Niniejszy dokument jest jednym z serii norm, w których opisano elastyczne wyroby wodochronne nawierzchni betonowych mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów.

  W niniejszym dokumencie podano metodę oceny właściwości przy ścinaniu systemu z wyrobem wodochronnym stosowanym do powierzchni betonowych z warstwą asfaltu.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.