budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Rynek budowlany i ceny w badaniach oraz statystyce – marzec 2011 - Pierwsze dwa miesiące w budownictwie w 2011 roku

PKB wzrastał w 2010  r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wzrost ten potwierdzają. Niski jest poziom inwestowania i niepokojący spadek nakładów ponoszonych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

Podstawowe tendencje w gospodarce

PKB wzrastał w 2010  r. o 3,8% i pierwsze miesiące 2011 r. wzrost ten potwierdzają.

Niski jest poziom inwestowania i niepokojący spadek nakładów ponoszonych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.

Po niskiej inflacji w połowie 2010 r. – rosnące ceny towarów i usług  (powyżej górnej granicy celu inflacyjnego) obserwowano w końcu roku. Inflacja na poziomie 3,6% utrzymuje się w pierwszych miesiącach 2011.

Utrzymał się wysoki (dwucyfrowy) i stabilny wzrost w produkcji sprzedanej przemysłu.

Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 6,1% po 2 miesiącach 2011 (rok temu sprzedaż spadała).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4%, ale nie wpłynęło to na zahamowanie wzrostu bezrobocia, które wynosiło 13,2%  w lutym 2011.

Trudności w ocenie sytuacji w budownictwie na podstawie danych po 2 miesiącach 2011 r.

W 2010 r. odnotowano zwiększające się opóźnienia robót w budownictwie, głównie infrastrukturalnym i drogowym.

Mimo wysokich wskaźników wzrostu w sektorze budownictwa w okresie 2 miesięcy 2011 r. (17,6%) oceny o poprawie sytuacji są bardzo ostrożne.

Wskaźniki liczone są do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego (kiedy były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne).

Porównanie wolumenu robót budowlanych małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 9 osób) z danymi z lat wcześniejszych wskazuje, że małe przedsiębiorstwa osiągnęły relatywnie wysoki poziom produkcji.

Czy oznacza to, że pomimo niekorzystnych ocen koniunktury przez małe firmy  - w obecnych warunkach „dawały sobie radę” lepiej niż większe?

Odnotować należy, że wolumen robót budowlanych w 2011 r. zarówno w   przedsiębiorstwach > 9 osób jak też małych był wprawdzie wyższy niż w 2010 ale nie osiągał poziomu z 2009 roku.

Wzrost/spadek w budownictwie (w %) w styczniu i lutym 2010 i 2011

Statystyczny wzrost w styczniu  i lutym 2011 do 2010 we wszystkich podstawowych rodzajach robót budowlanych  był wyższy niż rok temu, ale ….

Wzrost  produkcji w pierwszych 2 miesiącach 2011 r. liczony jest do bardzo niskiego poziomu roku ubiegłego.

Jeżeli porównujemy dane 2011 do 2009 to tylko realizacja budynków osiąga dużo niższy poziom niż przed 2 laty.

Podstawowe rodzaje robót budowlanych w mln zł cen bieżących w styczniu i lutym 2009, 2010 i 2011

Deweloperzy inwestują coraz więcej, ożywienie inwestycyjne w budownictwie  mieszkaniowym

W styczniu i lutym utrzymuje się obserwowana już w drugiej połowie ubiegłego roku zwiększona aktywność inwestycyjna w budownictwie zarówno developerskim jak też inwestorów indywidualnych.

Jeszcze nie przekłada się to na liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania.

Jeżeli  tendencja aktywności inwestycyjnej utrzyma się – to należy oczekiwać wzrostu mieszkań oddawanych do użytkowania

Rozpoczyna się więcej mieszkań niż rok temu
W styczniu i lutym 2011
Rozpoczęto o 23,9% więcej mieszkań ogółem
Indywidualne o 38,8 więcej
Developerzy o 22% więcej

 

Mieszkania oddane do użytku w tys.
W  styczniu  i lutym 2011 roku Oddano do użytku o 21,4% mniej mieszkań ogółem
Indywidualne o 1,3% mniej
Developerzy o 36,3% mniej

Oceny koniunktury w budownictwie w marcu są nieco lepsze ale nadal niekorzystne

Wskaźniki ocen koniunktury są ujemne  – więcej jest pesymistów niż optymistów.

W  styczniu 2011 poprawę koniunktury sygnalizowało 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie  28%.

W lutym 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 16% firm, pogorszenie 25%.

W marcu 2011 oceny były niewiele lepsze: poprawę koniunktury sygnalizowało 19% firm, pogorszenie 24%.

Co myślą przedsiębiorcy ...

Przedsiębiorstwa w 2011 r. obawiają się skutków ostrej zimy (jak to miało miejsce rok temu), chociaż 1 kwartał nie był  uciążliwy.

Co przeszkadza przedsiębiorcom najbardziej …

NA PIERWSZYM MIEJSCU – warunki atmosferyczne

Konkurencja trzyma się mocno.

Za wysokie koszty zatrudnienia.

Prawie co drugi narzeka na brak popytu…

A w efekcie portfel zamówień coraz mniejszy… ale prognozy są lepsze

Bariery wzrostu budownictwa wg badań ankietowych w % deklaracji w  lutym i marcu 2011

Warunki atmosferyczne, koszty zatrudnienia, konkurencja, brak popytu –  to najważniejsze bariery wg przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa nie sygnalizują trudności organizacyjnych ani braku finansowania zadań.

Zmiany w zatrudnieniu i płacach

  • W okresie styczeń - luty 2011 wzrost zatrudnienia w budownictwie wynosił 8,4%, a wzrost średnich plac 3,9% (największy wzrost 6% odnotowano w przedsiębiorstwach realizujących roboty infrastrukturalne).
  • Może to oznaczać przygotowanie do zwiększenia zakresu robót w najbliższych miesiącach.
  • niewielki (0,4%) wzrost cen produkcji budowlanej.

W podsumowaniu roku 2010 w budownictwie prognozowano….

Budownictwo ma do zrealizowania olbrzymie zadania, głównie infrastrukturalne (w tym budowa dróg i autostrad). Jeżeli zadania te byłyby (w trybie „przyśpieszonym”) realizowanie, to zatrudnienie mogłoby wzrastać, szczególnie w grupie przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie drogowym.

Zatrudnienie już wzrasta, przyspieszenie robót  obserwuje się w lutym, są to pierwsze sygnały spodziewanego wzrostu…

Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw i w budownictwie w %

Za wcześnie jeszcze aby przedstawić prognozy na najbliższe miesiące.

Początek roku w budownictwie zawsze charakteryzuje się niższą produkcją.

W tym roku  warunki atmosferyczne były dobre  i przy dużych zaległościach w budownictwie oczekiwano wysokiego zaangażowania robót, głównie infrastrukturalnych.

Dane za luty wskazują, że są szanse na przyspieszenie wzrostu produkcji budowlanej.

Na razie po 2 miesiącach jest znaczny wzrost do roku poprzedniego (bardzo niskiego), ale nie osiągnięto jeszcze poziomu z 2009 roku.

 

Sytuacja w przemyśle mineralnych materiałów budowlanych
Po 2 miesiącach 2011 roku

Wzrost produkcji w przemyśle materiałów budowlanych w styczniu 2011 bardzo wysoki, w lutym również wysoki, ale te dwa miesiące liczone są do niskiej bazy

Po 12 miesiącach  2010 produkcja sprzedana wzrosła o 16,9%.

  • Jeszcze w okresie pierwszych 2 miesięcy 2010 r. nadal  produkcja była niższa niż rok temu, ale od marca rozpoczął się wzrost.
  •  W styczniu 2011 r. mineralne materiały budowlane osiągnęły w porównaniu do stycznia 2010 r. bardzo wysoki ponad 40% wzrost, w lutym 34,8%.

Mineralne materiały budowlane

Wahania miesięcznego tempa zmian przy tendencji wzrostu

Statystyczny wzrost/spadek mineralnych materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2010 i 2011 w %

W styczniu i w lutym 2011 wolumen produkcji sprzedanej mineralnych materiałów budowlanych (w cenach bieżących, przy spadku cen) wyższy był w porównaniu ze rokiem 2010, w lutym nawet przekroczył poziom grudnia roku poprzedniego.

Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w 2010 r. do roku ubiegłego w %

Ilość produkcji wybranych grup materiałów budowlanych w styczniu i lutym 2011 do stycznia i lutego 2010 w %

Statystyczny wzrost w pierwszych 2 miesiącach 2011 mineralnych materiałach budowlanych pozwala na ostrożną ocenę trwałego wzrostu.

Wzrost w okresie styczeń – luty 2011 do roku 2010 wysoki 37,9%. O prawie 10% wzrosła produkcja lutego do poprzedniego miesiąca.

W ilości podstawowych materiałów we wszystkich rodzajach po 2 miesiącach 2011 uzyskano wysoki wzrost.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.