Artykuł Dodaj artykuł

Dobre praktyki NSG Group wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trzy projekty prowadzone przez spółki NSG Group w Polsce zostały wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2012”.

Trzy projekty prowadzone przez spółki NSG Group w Polsce zostały wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2012”. „Program stażowy dla bezrobotnych” realizowany przez Pilkington Automotive, „Dzień bezpieczeństwa w NSG Group” oraz „Kampania edukacyjna na rzecz energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa” prowadzona przez Pilkington Polska zostały uznane za wzorowe przykłady działań prowadzonych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR).

Pod koniec marca br. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) opublikowało jedenastą edycję raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, prezentującego wybrane projekty CSR prowadzone przez firmy działające na polskim rynku. Publikacja zawiera opisy działań pozabiznesowych podejmowanych przez organizacje na rzecz społeczeństwa, pracowników i środowiska naturalnego. W najnowszym raporcie FOB znalazło się ponad 260 opisów praktyk CSR zrealizowanych przez ponad 100 firm. W tej grupie wyróżniono także trzy projekty realizowane przez NSG Group – producenta szkła dla budownictwa i motoryzacji, właściciela spółek Pilkington w Polsce.

Przedstawione w raporcie FOB praktyki sklasyfikowano w siedmiu obszarach definiowanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki dedykowane pracownikom, ochrona środowiska, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Właśnie w tej ostatniej kategorii został wyróżniony „Program stażowy dla bezrobotnych” przeprowadzony w 2012 r. przez Pilkington Automotive. „Nasz projekt na rzecz aktywizacji zawodowej był skierowany do osób bezrobotnych z regionu tarnobrzeskiego i sandomierskiego” – mówi Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalny NSG Group w Polsce i Czechach. „W ciągu 10 miesięcy 110 osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy odbyło czteromiesięczne staże w zakładach Pilkington Automotive. Kolejne 10 osób brało udział w programie stażowym w działach administracji. Po zakończeniu praktyk większość ze 120-osobowej grupy została zatrudniona w naszej firmie. Współpraca z lokalnymi urzędami pracy pozwoliła na pozyskanie lokalnych pracowników, a tym samym zmniejszenie bezrobocia w regionie”.

Raport FOB podsumowujący 2012 r. po raz pierwszy wyróżnił długoletnie praktyki CSR prowadzone przez firmy w sposób cykliczny. W tej grupie doceniono dwa typy działań podejmowanych przez NSG Group: „Dzień Bezpieczeństwa w NSG Group” oraz „Kampanię edukacyjną na rzecz energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa”. Pierwsza inicjatywa jest częścią długofalowego programu na rzecz podniesienia świadomości pracowników NSG Group w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom przy pracy. W minionym roku Dzień Bezpieczeństwa został zorganizowany we wszystkich zakładach NSG Group w Polsce już po raz czwarty. Drugi program tj. „Kampania na rzecz zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa” jest prowadzona przez Pilkington Polska od ponad dwóch lat. „Celem naszego projektu jest pogłębianie wiedzy społeczeństwa i środowisk branżowych na temat korzyści, jakie oferują nowoczesne produkty szklane” – mówi Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę w NSG Group. „W ramach kampanii informujemy w jaki sposób szkło może przyczyniać się do zmniejszania zużycia energii i poprawy komfortu użytkowania budynków. W tym celu w minionym roku opracowaliśmy cykl artykułów eksperckich nt. roli szkła w certyfikacji BREEAM oraz przygotowaliśmy broszury prezentujące możliwości zastosowania produktów szklanych w „zielonym” budownictwie. Obecnie kontynuujemy nasze działania edukacyjne skupiając się na kampanii informacyjnej nt. roli szkła w certyfikacji LEED. Od lat organizujemy także seminaria dla architektów i projektantów poświęcone wykorzystaniu szkła w zrównoważonej architekturze”.

Zaangażowanie NSG Group w promowanie innowacyjnych wysokoefektywnych energooszczędnych produktów ze szkła jest wyrazem dbałości o kondycję i przyszłość środowiska naturalnego. Pozostałe praktyki CSR prowadzone przez spółki NSG Group w Polsce pokazują znaczenie jakie Grupa przywiązuje do aspektów pracowniczych i rozwoju społeczności lokalnej. Główne założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju NSG Group na poziomie globalnym prezentowane są w „Sustainability Report 2012”, dostępnym TUTAJ.

Artykuł został dodany przez firmę

Pilkington IGP Sp. z o.o.

Pilkington zajmuje się produkcją szkła od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington została przejęta przez japoński koncern NSG Group. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.