Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

22-01-2019, 01:00

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

Opłacalność fotowoltaiki jest niepodważalna, szczególnie przy rosnących cenach energii elektrycznej i paliw stałych. Jednorazowa inwestycja w panele fotowoltaiczne zagwarantuje inwestorom niezależność i oszczędności na rachunkach za prąd. Korzystne systemy dofinansowań pozwalają skrócić czas zwrotu z inwestycji nawet o kilka lat.

Zakup fotowoltaiki wiąże się z kosztami całego systemu oraz montażu i projektu, jednak poniesione wydatki zwracają się inwestorowi z nawiązką. Czas zwrotu z inwestycji zależy od aktualnych cen prądu, a także mocy paneli fotowoltaicznych, ich producenta i miejsca montażu. Nawet niewielkie zacienienie fotowoltaiki może opóźnić zwrot o kilka lat, zmniejszając efektywność systemu.

W określeniu mocy paneli fotowoltaicznych, która pokryje w całości zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd, pomoże specjalistyczna firma, która na podstawie dotychczasowych rachunków obliczy ile energii zużywają domownicy. Takie działanie zagwarantuje odpowiedni dobór mocy paneli, a tym samym – oszczędności.

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

Opłacalność fotowoltaiki a jej działanie

Na instalację fotowoltaiczną składają się panele, które z kolei stworzone zostały z ogniw. Takie rozwiązanie pozwala systemowi czerpać energię słoneczną i przetwarzać ją na energię elektryczną. Wytwarzany jest w ten sposób prąd stały, który nie nadaje się do codziennego użytku. Dopiero w inwerterze zostaje przekształcony w prąd zmienny, nadający się do zasilania urządzeń elektrycznych.

Fotowoltaika nie musi być podłączona do sieci, co jest doskonałym rozwiązaniem dla budynków znajdujących się z dala od słupów wysokiego napięcia, do których doprowadzenie prądu jest zbyt drogie lub z różnych powodów niemożliwe. W takiej sytuacji inwestor musi liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem akumulatorów, w których będzie gromadził nadwyżki prądu. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji, ponieważ w przypadku, gdy zimą zabraknie w akumulatorach energii, inwestor nie będzie miał możliwości skorzystania z prądu pochodzącego z sieci. Nie da się ukryć, że jest to ryzykowne rozwiązanie.

Tradycyjna instalacja fotowoltaiczna, która została podłączona do sieci, nie wymaga inwestowania w akumulatory. Wyprodukowane nadwyżki prądu są przesyłane do zakładu energetycznego i tam magazynowane. W chwili większego zapotrzebowania na energię, inwestor czerpie ją ze swoich zapasów. Sieć ma obowiązek przyjęcia nadwyżek prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne. Inwestor nie ponosi w związku z tym żadnych opłat. Jedynym „haczykiem” jest stosowany przez zakład opust, wynoszący 20% przyjętej energii.

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

Opłacalność fotowoltaiki a miejsce montażu instalacji

W dużej mierze opłacalność fotowoltaiki oraz czas zwrotu z inwestycji, zależą od miejsca montażu instalacji. Zalecany jest dach skierowany na południe, pod kątem około 35 stopni. Jeżeli nie ma możliwości instalacji fotowoltaiki na dachu ze względu na zbyt mały metraż, liczne załamania, czy nieodpowiednie rozmieszczenie względem stron świata, nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić ją na gruncie lub dachu budynku gospodarczego.

Podczas wyboru miejsca montażu należy wziąć pod uwagę wszystkie wysokie obiekty znajdujące się w pobliżu, takie jak drzewa, słupy wysokiego napięcia oraz inne budynki. Nawet niewielkie zacienienie instalacji może wpłynąć na jej efektywność i znacznie wydłużyć czas zwrotu z inwestycji.

Fotowoltaika, która jest częściowo zacieniona w dalszym ciągu wytwarza prąd, jednak jest go zdecydowanie mniej. Panele działają również w pochmurne dni oraz zimą. Wykorzystują wówczas promieniowanie rozbite i rozproszone. Warto się jednak liczyć ze spadkiem efektywności instalacji w takich chwilach. Dlatego też tak ważne jest magazynowanie prądu latem - intensywne promienie słoneczne przyczyniają się do wytworzenia dużej ilości energii, która nie zostaje w całości spożytkowana w gospodarstwie domowym, ponieważ dni są dłuższe, a zużycie prądu mniejsze niż zimą. Prąd ten jest wykorzystywany w chwili większego zapotrzebowania na energię, czyli właśnie zimą.

Więcej informacji o fotowoltaice znajduje się tu.

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

Opłacalność fotowoltaiki, czyli o kosztach słów kilka

Każdy inwestor wie, że aby oszczędzać trzeba najpierw zainwestować. Podobnie jest w przypadku fotowoltaiki. Opłacalność systemu jest niezaprzeczalna, jednak żeby uniezależnić się od cen prądu, konieczny jest zakup paneli fotowoltaicznych oraz opłacenie ich projektu i montażu.

Pozostaje jeszcze kwestia mocy instalacji – skąd inwestor ma wiedzieć, że wybrana przez niego moc będzie wystarczająca dla jego rodziny? Właśnie po takie informacje należy udać się do profesjonalnej firmy, która na podstawie dotychczasowych rachunków za prąd, pomoże określić zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię, a co za tym idzie – moc paneli fotowoltaicznych.

Nie bez znaczenia dla efektywności fotowoltaiki jest miejsce montażu. W tym również pomogą fachowcy. Nie zawsze dach jest najlepszym rozwiązaniem. Wiele zależy od jego ukierunkowania względem stron świata oraz kąt nachylenia, a także rozmieszczenia kominów, ewentualnych załamań i lukarni, które mogą rzucać cień na instalację.

Lwia część końcowych kosztów instalacji fotowoltaiki związana jest z zakupem paneli oraz osprzętu, bez którego system nie będzie działał. Mowa tu przede wszystkim o inwerterze, zwanym również falownikiem. Dzięki niemu możliwa jest zmiana prądu stałego, który wytwarza fotowoltaika na prąd zmienny, zasilający urządzenia elektryczne.

Koszty związane z zakupem inwertera oscylują w granicach kilku tysięcy złotych, podobnie jak wszelkiego rodzaju konstrukcje mocujące i przewody.

W przypadku fotowoltaiki taniej nie oznacza lepiej. Najmniej kosztowne będą panele fotowoltaiczne gorszej jakości i efektywności, które dadzą tylko pozorne uczucie oszczędności. Wydając mniej inwestor naraża się na dłuższy czas zwrotu z inwestycji oraz awaryjność instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna zwraca się inwestorowi po około 5-7 latach w zależności od sposobu finansowania. Obecnie dostępne jest dofinansowanie z ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze, które pomoże pokryć koszty zakupu i montażu fotowoltaiki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

Opłacalność fotowoltaiki a realne oszczędności

Czas zwrotu z inwestycji na fotowoltaikę jest podawany w przybliżeniu, uśrednia się go do 5-7 lat, ale w rzeczywistości zależy on od cen prądu u operatora, z którego usług korzysta inwestor, końcowych kosztów związanych z zakupem i instalacją systemu oraz sposobu finansowania. Jeżeli inwestor skorzystał z dotacji, zwrot z inwestycji nastąpi nawet o kilka lat wcześniej niż w przypadku samodzielnego opłacenia fotowoltaiki.

Bardzo istotne jest miejsce montażu instalacji. Jeżeli jest ono dobrze nasłonecznione i nie pada na nie cień, fotowoltaika będzie pracowała bez zarzutu. Na jej efektywność może wpłynąć nawet niewielkie i chwilowe zacienienie. Dlatego bardzo ważne jest, by wziąć pod uwagę wszystkie wysokie budynki w okolicy, słupy wysokiego napięcia, drzewa, a także kominy, załamania dachu i lukarnie. Zacieniona instalacja fotowoltaiczna będzie działać, jednak o wiele mniej efektywnie, co wydłuży czas zwrotu z inwestycji.

Wbrew pozorom fotowoltaika wytwarza prąd również w zachmurzone dni, kiedy słońce schowane jest za chmurami. Panele wykorzystują wówczas promieniowanie rozbite i rozproszone. Dlatego też instalacja działa również zimą, gdy dni są krótsze, a promienie słoneczne bardzo słabe. Efektywność fotowoltaiki spada w tym okresie, co nie oznacza, że całkowicie przestaje działać. Instalacja w dalszym ciągu wytwarza prąd, jest go jednak zbyt mało, by zaspokoić wzmożone w tym czasie zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Wtedy też inwestor wykorzystuje zmagazynowany w sieci prąd, który fotowoltaika wytworzyła latem w nadmiarze.

Wyprodukowany w nadmiarze latem prąd nie marnuje się. Zostaje odesłany do sieci, która ma obowiązek przyjęcia go i zmagazynowania. Inwestor ma rok na odebranie oraz wykorzystanie energii. Nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. Odbywa się to na zasadzie opustów 1 do 0,80. W praktyce inwestor za każdą oddaną i zmagazynowaną 1 kWh może odebrać 0,80 kWh. Jest to jedyna „opłata” jaką uiszcza w zamian za magazynowanie energii. Poza 20% opustu, inwestor ponosi względem sieci jeszcze opłatę stałą, która wynosi około 150 zł rocznie.

Aby można było mówić o opłacalności fotowoltaiki, jej moc musi być odpowiednio dobrana, tak by pokrywała zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd. W wyborze pomoże specjalistyczna firma, która na podstawie dotychczasowych rachunków określi zużycie energii. Warto zaznaczyć, że nawet instalacja, która nie pokrywa w całości zapotrzebowania na prąd generuje oszczędności na poziomie około 95% rocznych kosztów. Modułowa budowa fotowoltaiki pozwala w każdej chwili zwiększyć ilość paneli, od których zależy moc instalacji. Wiąże się to jednak z większymi kosztami - w końcu inwestor ma do czynienia z dwoma osobnymi montażami.

Instalacja fotowoltaiczna zaczyna generować oszczędności od razu po jej uruchomieniu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie w perspektywie stale rosnących cen prądu i paliw stałych. Wysokie koszty energii elektrycznej przyczyniają się do szybszego zwrotu z inwestycji oraz większych oszczędności.

Opłacalność fotowoltaiki, czyli porozmawiajmy o pieniądzach

Opłacalność fotowoltaiki a bezobsługowość instalacji

Fotowoltaika jest instalacją bezobsługową. Nie wymaga czyszczenia ani serwisowania. Jej awaryjność jest znikoma, ponieważ system zbudowany jest w prosty sposób, przez co niewiele elementów może ulec uszkodzeniu. Umiejscowienie fotowoltaiki chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, na które również jest zazwyczaj odporna.

Mówiąc o znikomej awaryjności fotowoltaiki, mamy na myśli wysokiej jakości systemy, znanych i cenionych producentów. W tym przypadku bardzo często jakość idzie w parze z ceną. Najtańsze są instalacje niemal na pewno będą ulegały częstym awariom, a ich efektywność będzie zdecydowanie niższa.

Fotowoltaika nie wymaga żadnej ingerencji inwestora. Zamontowanej pod odpowiednim kątem nie trzeba odśnieżać, ponieważ wszystko, co zacznie się na niej gromadzić będzie się zsuwało po powierzchni paneli. Nie ma też potrzeby czyszczenia instalacji z nagromadzonych zanieczyszczeń – wystarczy do tego celu padający deszcz. Brudne panele mogą wykazywać się efektywnością niższą o około 1%, nie jest to w żaden sposób odczuwalne przez inwestora i trwa tylko do najbliższych opadów deszczu.

Podsumowanie

Opłacalność fotowoltaiki jest nie do podważenia. Wysoki koszt montażu może zostać zmniejszony, dzięki dostępnym dofinansowaniom. W perspektywie stale rosnących cen prądu, fotowoltaika może być jedynym rozwiązaniem, które pozwoli inwestorowi realnie zaoszczędzić, a przy tym zadbać o środowisko.

Podobne artykuły