Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Projekty domów z garażami – więcej miejsca na Twoje auto. Aktualne normy powierzchni i wymiarów garaży

Końcem 2018 roku zostały wprowadzone nowe przepisy określające warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać garaże jedno i dwustanowiskowe w budownictwie. 

Końcem 2018 roku zostały wprowadzone nowe przepisy określające warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać garaże jedno i dwustanowiskowe w budownictwie. Zapis – wbrew różnym interpretacjom – obowiązuje również projekty domów jednorodzinnych, co szczególnie istotne dla indywidualnych inwestorów planujących budowę domu.

Dom przy Pastelowej 10 bis - www.galeriadomow.pl

Dom przy Pastelowej 10 bis - www.galeriadomow.pl

Jak było?

Przed zmianą przepisów normy określały, iż miejsca postojowe w garażu musiały mieć szerokość nie mniejszą niż 2,3 m. Wymagane było również zachowanie odległości nie mniejszej niż 0,5 m między bokiem auta, a ścianą garażu. Przyjęto założenie, iż przeciętny samochód ma szerokość do 1,7m i długość do 4,5m, z czego wynika, że minimalne wymiary garażu muszą wynosić 2,7x5,5m.

Jak jest?

9 grudnia 2018 r. weszły w życie nowe warunki techniczne, którym muszą odpowiadać budynki jednorodzinne, a co za tym idzie, również projekty domów z garażami. Przepis dotyczy zarówno garaży zlokalizowanych w bryle budynku, jak i tych wolno stojących.

Zgodnie z zapisami ustalono, iż:

  • miejsce postojowe dla samochodu osobowego nie może być mniejsze niż 2,5x5m.
  • miejsce postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne nie może być mniejsze niż 3,6x5m.
  • odległość między dłuższą krawędzią stanowiska, a ścianą garażu nie może być mniejsza niż 0,3 m.
  • wysokość w świetle konstrukcji garażu musi mieć co najmniej 2,2 m, a jeśli pod sufitem ulokowano instalacje (np. brama opuszczana brama garażowa) odległość od nich musi być min. 2m.
  • wjazd do garażu (brama/wrota garażowe) musi, być co najmniej, o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle.

Dom przy Przyjemnej 20 - www.galeriadomow.pl

Dom przy Przyjemnej 20 - www.galeriadomow.pl

Z powyższych zapisów wynika, iż minimalna wewnętrzna szerokość garażu, w którym stacjonował będzie jeden samochód wynosi 3,1 m. W wypadku garażu dwustanowiskowego, jaki posiadają projekty domów, wymiar minimalny wynosi 5,6 m. Występując dziś o pozwolenie na budowę, musimy dostosować wymiary garażu do obowiązujących od 9 grudnia 2018 roku wymagań rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

To samo dotyczy procedury budowy, według projektu domu z wbudowanym garażem, jak również zgłoszenia budowy garażu wolno stojącego. Taka zmiana podnosi komfort użytkowania garażu. Może zwiększać swobodę manewrowania i parkowania w garażu. Szerszy garaż to więcej miejsca na Twoje auto.

Artykuł został dodany przez firmę


Podobne artykuły