Artykuł Dodaj artykuł

Polski Klaster Budowlany z największym dofinansowaniem w konkursie 2.3.7 PO IR Rozwój potencjału Krajowych Klastrów Kluczowych

W dniu 15 czerwca 2021r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę rankingową projektów, które uzyskały dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Największa pula przyznanego dofinansowania trafi do Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego - koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego na realizację projektu pt. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie - Polskie Centrum BIM”.

Polski Klaster Budowlany z największym dofinansowaniem w konkursie 2.3.7 PO IR  Rozwój potencjału Krajowych Klastrów Kluczowych

W dniu 15 czerwca 2021r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę rankingową projektów, które uzyskały dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Największa pula przyznanego dofinansowania trafi do Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego - koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego na realizację projektu pt. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie - Polskie Centrum BIM”.

Całkowity koszt projektu to kwota  17 906 085,20 zł (!), w tym 9 223 022,78 zł stanowi dofinansowanie. Środki będą pochodziły z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 2.3.7. Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Polskie Centrum BIM - jest to inwestycja o ogromnym znaczeniu zarówno dla regionu, jak i całego Kraju. Polski Klaster Budowlany bierze na swoje barki idee propagowania technologii BIM wśród wykonawców i zamawiających.

W ramach projektu Koordynator przygotuje innowacyjną, demonstracyjną usługę cyfryzacji procesu budowalnego w budownictwie. Będzie to jedyny w Polsce program, którego główny celem jest demonstracja procesu planowania, projektowania, realizacji i zarządzania inwestycją budowalną z wykorzystaniem technologii BIM. W ramach projektu wybudowany zostanie nowoczesny budynek demonstracyjny, w którym mieścić się będą: siedziby działów projektowych wiodących regionalnych firm budowalnych, centrum obsługi inwestora oraz innowacyjne praktyczne centrum szkoleniowe. W ramach projektu firmy należące doPolskiego Klastra Budowalnego będą miały zapewnione kompleksowe środowisko pracy w BIM, wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Ważną częścią projektu jest tez Konfigurator Domów - cyfrowe narzędzie integrujące ofertę wielu firm klastrowych w jednym spójnym produkcie.

Niniejszy projekt, jest pierwszym z części zaplanowanych przez Polski Klaster Budowlany działań w kierunku cyfryzacji procesu produkcyjnego w budownictwie. W kolejnych projektach budowane będą demonstracyjne linie produkcyjne oraz fabryki 4.0.

Oferta Polskiego Centrum BIM skierowana będziedo Członków Klastra, studentów, uczniów, pracowników administracji, a także do osób prywatnych zainteresowanych inwestycją budowlaną.