budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Produkt produktowi nierówny. Jak mierzyć dźwiękochłonność izolacji technicznych?

Jednym z kluczowych parametrów podczas analizowania parametrów akustycznych izolacji systemów HVAC jest ich dźwiękochłonność.

Jednym z kluczowych parametrów podczas analizowania parametrów akustycznych izolacji systemów HVAC jest ich dźwiękochłonność. Ta opisywana jest przez szereg różnych wskaźników. Na co więc zwrócić szczególną uwagę, porównując z pozoru identyczne pod kątem akustyki rozwiązania?

Izolacja systemu wentylacji - obiekt referencyjny PAROC

Izolacja systemu wentylacji - obiekt referencyjny PAROC

Analizę konkretnych produktów izolacyjnych najlepiej zacząć od początku, a więc od wglądu w raport z badania w laboratorium akustycznym. Co do zasady, sposobem na niepożądane dźwięki przenoszone przez instalacje budynkowe jest zastosowanie materiałów izolacyjnych o dużej dźwiękochłonności.

Podstawowym parametrem określającym dźwiękochłonność wyrobów izolacyjnych określonym w normie PN-EN ISO 11654 jest pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α. Jego wartości podawane są w postaci charakterystyki w funkcji częstotliwości dla pasm 1/3 oktawowych z zakresu od 100 Hz do 5000 Hz. Współczynnik ten przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1, gdzie wartość 1 oznacza, że dźwięk został w całości pochłonięty, zaś 0, że nastąpiło jego całkowite odbicie.

Norma PN-EN ISO 11654 uwzględnia ponadto uproszczone parametry oceny właściwości dźwiękochłonnych materiałów. Służą do tego:

 1. αw – ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku, jednoliczbowy wskaźnik wyznaczany na podstawie wartości αp. Wartość wskaźnika może być uzupełniona o dodatkowe oznaczenie L, M lub H. Oznaczenie takie mówi, że w pewnych częstotliwościach (L – niskie 250 Hz, M – średnie 500 Hz lub H – wysokie 2000 Hz) dany materiał charakteryzuje się nieco większym pochłanianiem, niż wynika to z krzywej referencyjnej określonej w normie.
 2. αp – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, wyliczany dla pasm oktawowych (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz itd.). Wartości współczynnika dla poszczególnych częstotliwości są zaokrąglane do 0,05 i ograniczone do 1,0.

Norma PN-EN ISO 11654 określa klasy pochłaniania dźwięku, które przypisywane są wyrobom na podstawie zmierzonego dla nich ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku αw:

 • klasa pochłaniania dźwięku A = α od 1,00 do 0,90
 • klasa pochłaniania dźwięku B = α od 0,85 do 0,80
 • klasa pochłaniania dźwięku C = α od 0,75 do 0,60
 • klasa pochłaniania dźwięku D = α od 0,55 do 0,30
 • klasa pochłaniania dźwięku E = α od 0,25 do 0,15
 • wyroby nieklasyfikowane = α równe lub niższe 0,10

Od czego zależy dźwiękochłonność materiału?

W telegraficznym skrócie, dźwiękochłonność zależy od oporu przepływu powietrza przez dany materiał, a także od jego grubości. Zasada jest tu dość prosta. Im mniejszy opór przepływu powietrza materiału, tym łatwiej energia akustyczna wnika do jego wnętrza, więc lepiej pochłania dźwięk. Również im większa grubość, tym lepsza chłonność akustyczna materiału.
W tym kontekście najlepiej sprawdzają się materiały porowate lub włókniste, takie jak wełna kamienna. Podczas przygotowywania modeli teoretycznych dźwiękochłonności pod uwagę bierze się cechy materiałowe wpływające na zdolność absorpcji dźwięku, takie jak porowatość, skłębiona struktura czy opór przepływu powietrza. Owe kalkulacje nie mogą jednak zastępować laboratoryjnie mierzonych właściwości rzeczywistych produktów.

Oto, jak prezentują się ważone współczynniki pochłaniania dźwięku αw dla zróżnicowanych produktów przeznaczonych do zastosowań w systemach HVAC.

ważone współczynniki pochłaniania dźwięku

Dwa produkty mają tę samą klasę pochłaniania dźwięku. Czy oznacza to, że mogę je stosować zamiennie

Może się zdarzyć, że będziemy porównywać ze sobą produkty izolacyjne o identycznym wskaźniku pochłaniania, a w związku z tym o tej samej klasie pochłaniania dźwięku. Czy automatycznie oznacza to, że mamy do czynienia z zamiennymi wyrobami? Odpowiedzi dostarczy nam pogłębiona analiza częstotliwości, jakie tłumią porównywane wyroby.

Wspomniana wcześniej norma PN-EN ISO 11654 definiuje jeszcze tzw. wyznaczniki kształtu L, M, H. Informują nas one, że wartość praktycznego współczynnika pochłaniania dźwięku αp przekracza o 0,25 lub więcej przesuniętą krzywą odniesienia, w pasmach częstotliwości:

 • niskich, 250 Hz (wyznacznik L),
 • średnich, 500 Hz (wyznacznik M),
 • wysokich, 2000 Hz (wyznacznik H).

Innymi słowy, wyznacznik kształtu podpowiada, w jakich częstotliwościach dany produkt izolacyjny jest najefektywniejszy.

Jak bardzo mogą się różnić produkty izolacyjne o tej samej klasie pochłaniania dźwięku, pokazuje poniższy wykres.

– Oba porównywane produkty charakteryzują się klasą pochłaniania C. Po przeanalizowaniu wskaźników pochłaniania okazuje się jednak, że płyta PAROC InVent 80 G9 o grubości 30 mm posiada wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,65 i wyznacznik kształtu MH, co oznacza, że najefektywniej pracuje w zakresie średnich i wysokich częstotliwości – wyjaśnia Paweł Stankiewicz, ekspert ds. Izolacji Technicznych w firmie Paroc Polska. – Płyta PAROC InVent 80 G9 o grubości 50 mm posiada natomiast wskaźnik pochłaniania dźwięku αw = 0,60 i wyznacznik kształtu LM, co z kolei oznacza, że najefektywniej pracuje w zakresie niskich i średnich częstotliwości – dodaje.

Wykres: Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 (Gęstość 80kg/m3) z pokryciem G9 o grubościach 30 mm i 50 mm.

Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 (Gęstość 80kg/m3) z pokryciem G9 o grubościach 30 mm i 50 mm

Zwróć uwagę na pokrycie!

Na parametry akustyczne izolacji wpływa również sposób wykończenia powierzchni zewnętrznej wyrobu. Kolejny wykres pokazuje, jak zewnętrzne pokrycie płyt izolacyjnych wpływa na ich parametry akustyczne. Widzimy dwie płyty PAROC InVent o grubości 50 mm każda, jedna z pokryciem z welonu szklanego (N), druga z pokryciem z płótna (G), które występuje w dwóch rodzajach G2 oraz G9, w zależności od gęstości.

Z wykresu wyraźnie widać, że pokrycie G9 posiada wyraźnie lepszą charakterystykę. Wynika to z niższej gęstości zastosowanego płótna, która powoduje, że fala akustyczna lepiej wnika w głąb materiału włóknistego i ulega wytłumieniu. W efekcie mniejsza część energii akustycznej ulega odbiciu.

Wykres: Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 N3 (Gęstość 80kg/m3) gr. 50 mm, PAROC InVent 80 G9 (Gęstość 80kg/m3) gr. 50 mm i PAROC InVent 60 G2 gr. (Gęstość 80kg/m3) 50 mm.

Charakterystyki współczynnika pochłaniania dźwięku płyt PAROC InVent 80 N3 (Gęstość 80kg/m3) gr. 50 mm, PAROC InVent 80 G9 (Gęstość 80kg/m3) gr. 50 mm i PAROC InVent 60 G2 gr. (Gęstość 80kg/m3) 50 mm.

Artykuł został dodany przez firmę

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.