Artykuł Dodaj artykuł

Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić na Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić na Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów oraz popularyzacja wiedzy na temat implementacji nanotechnologii w branży budowlano-architektonicznej. Prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii. 

Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.

Termin spotkania: 25 maj 2022 r. godz. 8:40 – 14:30

Miejsce: Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A. Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, aula P/0/05.

Rejestracja na spotkanie trwa do piątku 20.05.2022 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego: https://formularze.us.edu.pl/fbn  

Serdecznie zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z różnych branż i sektorów gospodarki, projektantów, studentów, pracowników naukowych.

Szczegółowa agenda spotkania znajduje się poniżej.

 • 8:40 – 9:00 – Rejestracja

 • 9:00 – 9:10 – Przywitanie i wprowadzenie – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • 9:10 – 9:40 – Wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni – perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz – Firma SajTom Light Future

 • 9:40 – 9:55 – Powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

 • 9:55 – 10:25 – Zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 • 10:25 – 10:40 – Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 • 10:40 – 10:55 – Nanomateriały katalitycznie - możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • 10:55 – 11:25 – Praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej – NanoStal Sp. z o.o.

 • 11:25 - 11:55 – Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 • 11:55- 12:10 – Oferta  Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab  – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • 12:10 - 13:10 – Przerwa na lunch

 • 13:10 - 13:30 – Finansowanie innowacyjnych projektów – Śląski Klaster Nano

 • 13:30 – 15:00 – Debata "Nanotechnologia i nanocząstki - szansa czy zagrożenie?". Debata organizowana w ramach projektu Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego funkcjonowania Zespołów ds. Opracowania Rozwiązań Problemów Niejednorodnych.

 • 15:00 - Zakończenie

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej.