Artykuł Dodaj artykuł

PlanRadar: zrównoważony rozwój i zeroemisyjność głównym celem budownictwa w Polsce i na świecie

Z najnowszego badania „The architecture of the future” przeprowadzonego przez PlanRadar wynika, że we wszystkich przebadanych przez firmę krajach, w tym także w Polsce, zrównoważony rozwój oraz redukcja emisji dwutlenku węgla będą priorytetem dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości.

Z najnowszego badania „The architecture of the future” przeprowadzonego przez PlanRadar wynika, że we wszystkich przebadanych przez firmę krajach, w tym także w Polsce, zrównoważony rozwój oraz redukcja emisji dwutlenku węgla będą priorytetem dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości. Przewidywany jest także wzrost znaczenia i wykorzystania naturalnych materiałów takich jak drewno czy konopie oraz odejście od nienadających się do wtórnego wykorzystania surowców.

PlanRadar zrównoważony rozwój i zeroemisyjność głównym celem budownictwa w Polsce i na świecie

W czerwcu 2022 roku PlanRadar przeprowadził projekt badawczy dotyczący przyszłych trendów, priorytetów i strategii dla architektury według firm i ekspertów z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Węgier, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Polski. Na jego podstawie zidentyfikowane zostały globalne trendy, za którymi w najbliższych dekadach będą podążać architekci oraz firmy budowlane i wykończeniowe z całego świata. Jak się okazuje, niektóre z nich będą miały charakter globalny i będą nadawać charakter nowoczesnemu budownictwu, wpisując w nie na stałe założenia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz troską o środowisko naturalne.

Budownictwo przyszłości budownictwem dla klimatu

Budynki odpowiadają obecnie za prawie 40 proc. światowej emisji dwutlenku węgla, dlatego projektanci i konstruktorzy są coraz bardziej świadomi swojej roli w kontekście ograniczania negatywnego wpływu współczesnej architektury na klimat i środowisko. W opublikowanym przez PlanRadar raporcie to właśnie ten obszar został wskazany przez wszystkie objęte badaniem kraje jako główny cel i ambicja branży w najbliższej przyszłości. Podobnie zresztą jak zeroemisyjność, którą jako ważny aspekt w kontekście rozwoju oraz przyszłości budownictwa wskazały firmy z 10 na 12 przebadanych państw.

– W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość względem zachodzących zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji. Z niektórymi z nich – takimi jak upalne lata, susze, czy powodzie – mierzymy się już dziś. Wszyscy dobrze wiemy, że to ostatni moment na dokonanie znaczących zmian w zakresie poprawy klimatu – mówi Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce. – Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że branża budowlana doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wskazując m.in. przyjazność środowisku oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych jako główne kierunki ewolucji projektów budowlanych w Polsce i na świecie – dodaje.

Wspólny cel, różne drogi

Chociaż wszystkie biorące udział w badaniu kraje jednomyślnie wskazują zrównoważony charakter projektów jako najważniejszy cel budownictwa przyszłości, to sposoby na jego realizację są różne. Przykładowo firmy reprezentujące osiem z dwunastu badanych państw wymieniają działanie na rzecz ochrony wody jako istotny aspekt architektury nowej generacji, a siedem z nich wskazuje na kluczową rolę wdrażania założeń gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystania materiałów wielokrotnego użytku. Z kolei połowa z wszystkich przebadanych rynków oczekuje, że w najbliższych dekadach nowe budynki będą coraz częściej wyposażane w elementy wykorzystujące energię odnawialną. Warto podkreślić, że Polska znalazła się w każdej z tych trzech grup.

– Jak się okazuje, w niektórych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju – takich jak ochrona wody czy upowszechnianie obiegu zamkniętego – pokłada się szczególne nadzieje. Nie oznacza to jednak, że pula możliwości w kontekście działań na rzecz środowiska jest zamknięta, a branża w poszczególnych krajach nie rozważa także innych rozwiązań. Świetnym tego przykładem jest redukcja odpadów budowlanych, którą jako ważny aspekt dbania o środowisko wskazały Stany Zjednoczone oraz Polska. Podobnie zresztą jak izolacja termiczna budynków, która również uznawana jest jako istotna w naszym kraju – komentuje Bartek Pietruszewski.

Powrót do korzeni

Przeprowadzone przez PlanRadar badanie pokazuje, że w drodze do zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjności należy sobie zadać pytanie nie tylko o to, jak, ale także z czego budować. W tym obszarze przewidywany jest szczególny wzrost znaczenia odnawialnych biomateriałów, takich jak drewno, konopie, słoma, czy grzybnia, które są niezwykle przyjazne dla środowiska, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla, a następnie „przechowują” go przez dziesięciolecia w strukturze budynku. Inną istotną zmianą ma być odejście od surowców nie nadających się do wtórnego przetworzenia, tak, aby z powodzeniem realizować ideę obiegu zamkniętego.

– Wzrost znaczenia naturalnych materiałów oznacza pewnego rodzaju powrót do korzeni. Doświadczenie pokazuje bowiem, że proste i naturalne rozwiązania mają ogromny potencjał oraz są znacznie lepszym rozwiązaniem dla zdrowia naszej planety. Bardzo możliwe więc, że w najbliższych dziesięcioleciach czeka nas ogromna rewolucja architektoniczna, która odmieni dotychczas znane nam budownictwo nie do poznania – podsumowuje Pietruszewski.

Więcej na temat wyników oraz metodologii badania „Architecture of the future” można przeczytać tutaj.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.