budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

NSG Group, właściciel marki Pilkington, jednym z pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością

Na tegorocznej gali finałowej Miesiąca Różnorodności, która miała miejsce 21 maja w Warszawie ogłoszono wyniki IV edycji Diversity IN Check. To badanie wskazało 54 firmy, które wyróżniają się wysokim stopniem zaawansowania w zakresie włączenia i zarządzania różnorodnością. Wśród nich znalazł się NSG Group, właściciel marki Pilkington, który przez lata pracował na to wyróżnienie.

Diversity IN Check

Na tegorocznej gali finałowej Miesiąca Różnorodności, która miała miejsce 21 maja w Warszawie ogłoszono wyniki IV edycji Diversity IN Check. To badanie wskazało 54 firmy, które wyróżniają się wysokim stopniem zaawansowania w zakresie włączenia i zarządzania różnorodnością. Wśród nich znalazł się NSG Group, właściciel marki Pilkington, który przez lata pracował na to wyróżnienie.

Wyniki badania Diversity IN Check

Diversity IN Check to narzędzie, które wykorzystuje się do diagnozy stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, włączających organizacji. Opiera się ono na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards, a także norma ISO 26000 oraz norma ISO 30415. Wykorzystuje się je na całym świecie w celu przygotowywania strategii i raportów zrównoważonego rozwoju, wspierając firmy w ich działaniach w obszarze różnorodności i włączania. Badane jest 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Badanie przeprowadziło Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizacja ekspercka, która jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce oraz inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG i DEI w Polsce. Intencją jej działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest inspiracja biznesu, który mógłby zmieniać świat i łączyć ludzi, którzy z kolei rewolucjonizują biznes. Od 2012 roku FOB koordynuje w Polsce międzynarodową inicjatywę, zwaną Karta Różnorodności. Jej celem jest zachęcanie polskich pracodawców do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

W 2024 roku badanie Diversity IN Check przeprowadzono już po raz czwarty. Jego efektem jest lista 54 pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce.

Wspólne cele, różne perspektywy - Pilkington jako przykład różnorodności

Rozwój wpisany jest w misję NSG Group. Jeszcze dekadę temu rozumiano pod tym hasłem zwiększenie sprzedaży, produkcji czy mocy przerobowej. Aktualnie o rozwoju myśli się inaczej i ściśle wiąże z pojęciem „zrównoważony”. W NSG Group odbywa się to poprzez rozwój innowacyjnych technologii, ale też strategii zarządzania zespołem ludzi. Na tę okoliczność opracowano szereg procedur, które wspierają inkluzywność w każdym możliwym znaczeniu tego słowa.

Różnorodność w NSG Group obejmuje nie tylko tradycyjne aspekty, takie jak płeć, wiek czy pochodzenie etniczne, ale także różnorodność myśli, doświadczeń i umiejętności. Firma wierzy, że zespoły składające się z ludzi o różnych perspektywach są bardziej kreatywne i skuteczne w rozwiązywaniu problemów. NSG Group aktywnie promuje inkluzywne praktyki rekrutacyjne, które zapewniają równe szanse dla wszystkich kandydatów. W ramach polityki różnorodności, organizowane są także szkolenia i warsztaty, które mają na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia dla odmiennych kultur i sposobów myślenia.

Podstawową wartością całej Grupy jest szacunek do ludzi. Cenione są tu nie tylko różnorodność, ale też integracja, z kolei zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w działalność naszej firmy traktowane są jako warunek jej działalności. Dlatego firma szkoli i rozwija swoich pracowników, ale też chroni ich przed urazami w miejscu pracy oraz chorobami zawodowymi. - Monika Kuczyńska, Dyrektorka Personalna w NSG Group w Polsce.

Takie podejście pozwala NSG Group nie tylko przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników z różnych środowisk, ale także tworzyć bardziej dynamiczne i innowacyjne środowisko pracy. Dzięki temu firma może lepiej odpowiadać na potrzeby globalnego rynku i wprowadzać nowatorskie rozwiązania, które przyczyniają się do jej długofalowego sukcesu.

Artykuł został dodany przez firmę

Pilkington IGP Sp. z o.o.

Pilkington zajmuje się produkcją szkła od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington została przejęta przez japoński koncern NSG Group. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.