budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Zintegrowany raport roczny Grupy Śnieżka za 2023 rok już dostępny w wersji online

Grupa Śnieżka opublikowała interaktywną wersję zintegrowanego raportu rocznego za 2023 rok. Stanowi on kompleksową analizę osiągnięć Grupy, integrując wyniki finansowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Zintegrowany raport roczny Grupy Śnieżka za 2023 rok już dostępny w wersji online

Grupa Śnieżka opublikowała interaktywną wersję zintegrowanego raportu rocznego za 2023 rok. Stanowi on kompleksową analizę osiągnięć Grupy, integrując wyniki finansowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego (ESG).

Raport zintegrowany za 2023 rok składa się z trzech głównych części: Finanse, Biznes i ESG. Został opracowany z myślą o kompleksowym przedstawieniu zależności między finansowymi i pozafinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy. Z punktu widzenia firmy to szczególna edycja, ponieważ podsumowuje pierwszy rok realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki. Strategia, której hasło przewodnie to Zielony ma znaczenie, stanowi odpowiedź Grupy na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych, a także na dynamiczne zmiany rynkowe i nowe regulacje prawne.

Przyszłe wyzwania

Po raz pierwszy w historii Grupy, niefinansowa część sprawozdania została opracowana zgodnie ze standardami ESRS, stanowiącymi uzupełnienie dyrektywy CSRD – i to na rok przed obowiązkowym sprawozdawstwem. – Aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z ujawnianiem danych, dokładnie przeanalizowaliśmy nasz proces raportowania pod kątem nowych wymogów i wdrożyliśmy zmiany z wyprzedzeniem – mówi Aleksandra Małozięć, Dyrektor ds. ESG i Komunikacji Korporacyjnej w FFiL Śnieżka SA i dodaje: – W tym roku, wybrane dane niefinansowe przedstawione w sprawozdaniu zarządu z działalności zostały poddane atestacji przez biegłego rewidenta zgodnie z Dyrektywą CSRD. To znaczący krok naprzód, który podkreśla naszą transparentność i dbałość o rzetelność przedstawianych informacji.

Grupa Śnieżka zmapowała także swój łańcuch wartości pod kątem nowego podejścia do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy zaprezentowano również model biznesowy z kapitałami, spełniając tym samym wymogi raportowania zintegrowanego.

Zrównoważony rozwój w praktyce

W raporcie przedstawiono zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe, które przybliżają czytelnikom kontekst otoczenia rynkowego Grupy, a także tłumaczą kierunek i charakter realizowanych zmian. Dane te są kluczowe dla zrozumienia strategii i operacji Grupy.

– Dzięki zastosowaniu interaktywnej formy prezentacji danych finansowych i niefinansowych, czytelnik raportu może w prosty i szybki sposób porównywać aktualne wyniki z historycznymi danymi, co ułatwia analizę i zrozumienie dynamiki zmian. Jest to szczególnie pomocne dla analityków i inwestorów. Rozbudowana struktura raportu oraz odpowiednia prezentacja danych umożliwiają lepsze zrozumienie strategicznych decyzji podejmowanych przez Grupę – mówi Aleksandra Małozięć.

Wysiłki Grupy w obszarze ESG zostały docenione przez EcoVadis, największego na świecie dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie, który w 2023 r. przyznał Śnieżce Złoty Medal, lokując ją wśród czołowych 5 proc. firm, które przeszły proces certyfikacji. To potwierdzenie ogromnego wkładu na rzecz tworzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oraz propagowania dobrych praktyk w zakresie sprawozdawczości niefinansowej z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej Grupy Śnieżka:

https://raportroczny2023.sniezkagroup.com/

Artykuł został dodany przez firmę

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.