ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.


Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Tak wysoką pozycję firma osiągnęła w niespełna 30 lat, jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Dobra znajomość branży oraz skuteczne i efektywne zarządzanie Spółką, w krótkim czasie zaowocowały dynamicznym rozwojem i pozwoliły na osiągnięcie obecnej pozycji rynkowej.

Aktualnie Śnieżka jest nie tylko jedyną w branży firmą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale także jedyną kontrolowaną przez polski kapitał.

RYNEK I KLIENCI

Pogłębianie poziomu satysfakcji klientów poprzez oferowanie produktów najwyższej jakości, to jedna z kluczowych zasad, przyświecających działaniom Spółki, która wprowadza na rynek tylko produkty spełniające najwyższe normy jakości. Projektując swoje produkty Spółka przeprowadza ocenę, mającą zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo użytkownika i / lub środowiska naturalnego. Odpowiedzialność firmy Śnieżka obejmuje pełen cykl życia produktu: od zaopatrzenia produkcji aż po wsparcie użytkownika końcowego.

FFiL Śnieżka SA przestrzega zasad uczciwej konkurencji i działa zgodnie z przepisami określającymi zasady konkurencji na danym rynku. Spółka nigdy nie angażowała się ani nie angażuje  w nielegalne ustalenia między konkurentami, takie jak zmowy cenowe, podział terytoriów lub rozdzielanie klientów, ani inne zakazane praktyki w rodzaju niezgodnej z prawem wymiany informacji. Chętnie natomiast dzieli się posiadaną przez siebie wiedzą, np. poprzez szkolenia produktowe, wsparcie nowatorskich metod ekspozycji produktów, czy pomoc w zarządzaniu kategorią. Prowadzi także etyczną działalność reklamową.