Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

J.G.Training

J.G.Training

Firma J.G.Training prowadzi działalność szkoleniową od stycznia 2004 roku. Z naszych usług skorzystało dotychczas ponad 2900 różnych firm i instytucji, w sumie w latach 2004 - 2011 przeszkoliliśmy prawie 11 000 osób.


Doświadczenie

Firma J.G.Training prowadzi działalność szkoleniową od stycznia 2004 roku.

Z naszych usług skorzystało dotychczas ponad 2900 różnych firm i instytucji,  w sumie w latach 2004 - 2011 przeszkoliliśmy prawie 11 000 osób.

W 2009 roku zrealizowaliśmy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt, w ramach którego zostało przeszkolonych 1600 pracowników administracji publicznej. Projekt obejmował 16 regionalnych seminariów szkoleniowych na temat "Ocena oddziaływania na środowisko". Seminaria były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszary, w których się specjalizujemy

Stale realizujemy szkolenia otwarte oraz liczne szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem zamówień publicznych, prawem celnym, logistyką i transportem, windykacją należności, zawieraniem umów w obrocie gospodarczym.

Od kilku lat realizujemy projekty w zakresie wymienionych wyżej obszarów. W ramach każdej dziedziny tematycznej współpracujemy z grupą sprawdzonych ekspertów. Są to osoby z bardzo dużą wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

Wykładowcy - eksperci

Stale współpracujemy w grupą ponad 30 ekspertów - wykładowców. Wśród naszych trenerów są m.in: pracownicy Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Inspektoratów Ochrony Środowiska, Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, sędziowie sądów rejonowych, prawnicy – przedstawiciele różnych kancelarii, byli pracownicy administracji celnej, inżynierowie i architekci, niezależni konsultanci specjalizujący się w określonych obszarach tematycznych.

Skuteczne metody szkoleniowe i przyjazna atmosfera zajęć

Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach (kilka do kilkunastu osób). Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się przy aktywnym udziale uczestników. Kameralne grupy sprzyjają zadawaniu pytań, prowadzeniu dyskusji, przedstawianiu konkretnych problemów z własnej praktyki, które następnie analizowane są na forum.

Metody stosowane podczas szkoleń:

• wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne,
• analiza przypadków,
• ćwiczenia i zadania do rozwiązania,
• dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników,
• omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce.

Kontrola jakości

Stale monitorujemy jakość naszych usług. Służą temu ankiety satysfakcji wypełniane bezpośrednio po szkoleniu przez Klientów, rozmowy z uczestnikami  a także ocena dokonywana przez naszych pracowników w trakcie szkolenia.

Bardzo starannie wybieramy ekspertów, którzy prowadzą nasze szkolenia. Zwracamy uwagę nie tylko na wiedzę, ale także na umiejętność jej przekazania, gotowość dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętność analizowania na bieżąco przykładów podawanych przez uczestników szkoleń.

Starannie wybieramy miejsca, w których organizujmy nasze szkolenia. Bierzemy pod uwagę komfort prowadzenia zajęć, lokalizację, możliwości noclegowe, jakość wyżywienia.

Ściśle przestrzegamy procedur związanych z kontrolą jakości. Podejmowane w tym zakresie działania pozwalają nam udoskonalać ofertę pod względem merytorycznym a także pozamerytorycznym.

Satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów są dla nas potwierdzeniem, że nasze działania przynoszą zakładane efekty.

Lista referencyjna dostępna jest w zakładce Referencje.

Lista zrealizowanych projektów szkoleń zamkniętych znajduje się w zakładce Szkolenia zamknięte.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00400/2005