Oferta pracy

referent

Łódź, łódzkie, Polska Dodano: 2022-06-23 | ID oferty: 1422184


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw archiwizacji w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi

90-113 Łódź ul. Romualda Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • porządkowanie i przechowywanie akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie
 • prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie przekazywanych dokumentów do archiwum zakładowego
 • koordynacja przekazywania akt do archiwum na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji akt
 • inicjowanie brakowania akt
 • likwidacja dokumentów, które nie podlegają archiwizacji
 • zarządzanie dokumentacją archiwalną w systemie EZD.


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-07-08
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
90-113 Łódź ul Traugutta 25 piętro 14
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Łódź łódzkie

Dane kontaktowe: