Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Partner

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji jest organizacją zarówno właścicieli jak i pracowników małych i średnich firm serwisowych oraz instalacyjnych branży chłodnictwo, klimatyzacja.