Szkolenie Dodaj szkolenie

OCENA JAKOŚCI PALIW NA POTRZEBY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU HANDLU EMISJAMI

Zamów szkolenie

17.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa

Centrum Konferencji Biznesowych Premium jest organizatorem warsztatu na temat oceny jakości paliw na potrzeby Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

Jakie zmiany w zakresie poboru próbek wprowadza rozporządzenie 601/2012?
• Jak należy wyznaczać częstotliwość analiz paliw i  surowców?
• Kto powinien korzystać z formularza do wyznaczania częstotliwości analiz ze strony KOBIZE?
• Ocena adekwatności poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
• Plan poboru próbek – procedura systemowa – wymagania formalne.
• Zasady pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, biopaliw, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych według norm PN i ISO

PODSTAWY PRAWNE:

• Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 28 kwietnia 2011 obowiązująca od 21 czerwca 2011 (Dz. U. nr 122, poz. 695)
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
• Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy
• Formularz w postaci pliku MS Excel do wyznaczania częstotliwości analiz

Dowiedz się więcej...

KONTAKT i ZAPISY:
www.ckbpremium.pl
konferencje@ckbpremium.pl
TEL. 22 299 02 63
Kom. 507 237 229
FAX 22 465 90 70

Termin:

17.09.2013
17.09.2013

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Centrum Konferencji Biznesowych Premium

Aleje Jerozolimskie /127
02-017 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22299 02 63
kom. 1: 507 237 223
kom. 3: 507 237 229
faks: 22465 90 70
kom. 2: 507 237 223
e-mail: konferencje@ckbpremium.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę