Szkolenie Dodaj szkolenie

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Zamów szkolenie

14.06.2012 - 15.06.2012 Sala szkoleniowa w Warszawie

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, kierowników projektów a także dla osób, które chcą zwiększyć efektywność swojego działania poprzez umiejętność zarządzania przedsięwzięciami i zadaniami w metodyce projektowej.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

• zapoznać się z filozofia zarządzania przedsięwzięciami przez projekty,
• poznać specyfikę prowadzenia przedsięwzięć w metodyce projektowej,
• poprawnie identyfikować uczestników projektów inwestycyjnych w aspekcie praw i obowiązków,
• zdefiniować kompetencje niezbędne do pracy w zespołach projektowych,
• zwiększyć efektywność zarządzania realizacja projektów inwestycyjnych,
• przyjmować poprawne założenia do harmonogramowania i budżetowania,
• wdrażać działania naprawcze,
• niwelować zmiany w projekcie i skutki tych zmian,
• dynamicznie zarządzać zmianami w realizowanym projekcie inwestycyjnym,
• identyfikować zagrożenia występujące w projektach budowlanych,
• skoordynować zadania wchodzące w skład projektu,
• poprawnie rozpoznawać wpływ otoczenia (m.in. legislacyjnego, środowiskowego, społecznego, technologicznego, wykonawczego,) na projekty inwestycyjne w sektorze budowlanym,
• postępować z ogólnie przyjętymi i powszechnie stosowanymi zasadami wymiany informacji i realizacji zadań w metodyce projektowej.

Metody szkoleniowe:

• warsztaty prowadzone w formie prezentacji odwołującej się do konkretnych przykładów projektów inwestycyjnych.
• interaktywne ćwiczenia, w trakcie których słuchacze poznają praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami.
• sesja pytań i odpowiedzi podsumowująca każdy blok szkoleniowy, wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

1. Projekty inwestycyjne w podziale na: finansowane ze środków publicznych oraz realizowane komercyjnie.

2 .Struktura finansowania inwestycji w sektorze budowlanym.

3. Przedstawienie uczestników projektu inwestycyjnego w sektorze budowlanym.

4. Wstępne pojęcia niezbędne do szerszego poznania metodyki zarządzania projektami.

5. Wizja sukcesu PROJEKTU.

6. Cele PROJEKTU i ich powiązanie ze strategia biznesu firmy oraz miary realizacji tego celu.

7. Organizacja projektu (sponsor, kierownictwo PROJEKTU, zespoły wdrożeniowe itp.) oraz zapewnienie zaangażowania w prace projektowe.

8. Precyzyjnie określony zakres PROJEKTU (funkcjonalny/procesowy i organizacyjny) oraz mechanizmy zarządzania zmianami zakresu.

9. Założenia przy rozpoczynaniu zadania inwestycyjnego.

10. Harmonogram projektu. Perspektywa czasowa.

11. Zasoby projektu.

12. Koszty w projekcie.

13. Zasady poprawnej praktyki projektowej.

14. Zarządzanie projektami – obowiązujące standardy.

15. Metoda Earned Value – zastosowanie w projektach inwestycyjnych sektora budowlanego.

16. Struktura firmy a zarządzanie przedsięwzięciami w metodyce projektowej.

Cel szkolenia

• Zapoznanie się ze specyfika zarządzania przedsięwzięciami w metodyce projektowej.
• Przekonanie uczestników szkolenia do stosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.
• Zaprezentowanie uczestników procesu inwestycyjnego. Zarówno w świetle ustawy Prawo budowlane jak i w świetle praktycznych rozwiązań przy realizacji projektów (m.in. Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy).
• Zdefiniowanie standardów obowiązujących wszystkich uczestników przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych w sektorze budowlanym.
• Przeprowadzenie profesjonalnej pełnej analizy zadania inwestycyjnego.
• Identyfikowanie zagrożeń w projekcie.
• Zapoznanie uczestników z struktura nakładów inwestycyjnych w projektach.
• Zaprezentowanie praktycznych przykładów z zastosowaniem metodyki kontrolującej realizacje harmonogramu, prognozującej odchylenia i optymalizującej działania.
• Przedstawienie zasad kontraktowania wykonawców i dostawców w świetle stosowania metodyki projektowej.
• Przedstawienie stosowanych metod zarządzania projektami inwestycyjnymi w tym PRINCE2 oraz EARNED VALUE.
• Zastosowanie wparcia programowego (MS Project, Project Server).
• Prezentacja struktury firmy i komórek organizacyjnych zarządzanych przez projekty.
• Przedstawienie elementów etyki w zarządzaniu projektami oraz społecznej odpowiedzialności za działania.

Prowadzący

Niezależny konsultant, doradca, koordynator projektów, inspektor nadzoru, szkoleniowiec. Posiada praktykę w koordynowaniu i zarządzaniu budowlanymi projektami inwestycyjnymi w sektorze inżynieryjnym, energetycznym, farmaceutycznym oraz medycznym. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w krajowych spółkach giełdowych oraz międzynarodowych korporacjach.

Specjalizuje się w prowadzeniu zadań inwestycyjnych w metodyce projektowej. Dla inwestorów koordynuje budowlane projekty inwestycyjne m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii w dyscyplinach: energetyka wiatrowa, biomasa, biogaz. Autor ekspertyz, opinii oraz ocen technicznych i organizacyjnych.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalności instalacyjnej, a także ciepłownicze i energetyczne świadectwa kwalifikacji SEP. Wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Od 2001 roku członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Należy do Stowarzyszenia Project Management Polska. Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ekspert zewnętrzny oceniający projekty inwestycyjne w Ministerstwie Gospodarki a wcześniej w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej (IPIEO) - Instytucjach Wdrażających działanie 9.4. Autor publikacji w czasopismach technicznych i naukowych takich jak: „Inżynier Budownictwa”, „Rynek Energii”, „Nowa Energia”, „Czysta Energia”.
Termin:

14.06.2012
15.06.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa