Szkolenie Dodaj szkolenie

Krajowa i międzynarodowa spedycja i transport

Zamów szkolenie

19.06.2012 - 20.06.2012 Sala szkoleniowa w Warszawie

Program szkolenia

1. Prowadzenie działalności transportowo - spedycyjnej:

• ustawa o transporcie drogowym,
• kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora,
• prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej,
• spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR(ćwiczenie praktyczne)
• czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy,
• uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi,
• koszty i ceny w transporcie,
• Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002),
• spedytor w organizacji procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO.

2. Warunki dostaw - INCOTERMS 2010:

• zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie,
• INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia,
• INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji.

3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym:

• rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki,
• ryzyko związane z transportem towarów,
• praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód.

4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR:

• ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice),
• list przewozowy CMR i jego funkcje,
• jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR.

5. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych.

6. Ustawa Prawo przewozowe i Kodeks Cywilny:


• zakres stosowania,
• pojęcie osoby uprawnionej,
• podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
• relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną",
• podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku,
• odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów,
• kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
• prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów,
• ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej transportem i spedycją oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnym za planowanie i realizację procesów transportowo – spedycyjnych.

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych rozwiązań w transporcie i spedycji, popartych przepisami prawnymi, co pozwoli na:

• uniknięcie błędów w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną,
• określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji,
• określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
• podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem i spedycją,
• określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
• prezentację standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,
• zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,
• określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,
• planowanie czasu pracy kierowcom i załogom.

Metody prowadzenia zajęć:

• wykład poparty ćwiczeniami,
• pytania i dyskusja.

Prowadzący

Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu. Przygotowywał właścicieli firm transportowych do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków w Brukseli (ELA Certificates), odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Logistyk i Technik Spedytor.
Termin:

19.06.2012
20.06.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa