Szkolenie Dodaj szkolenie

Roszczenia Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC - jak rościć skutecznie (szkolenie w Krakowie)

Zamów szkolenie

03.07.2012 - 04.07.2012 Sala szkoleniowa w Warszawie

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie - czym jest roszczenie:
• roszczenie przejściowe,
• roszczenie ostateczne.

2. Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy w procedurze roszczeniowej - Strony Kontraktu i Inżynier.

3. Zasadność roszczeń Wykonawcy:
• przedmiot Kontraktu,
• program.

4. Warunki Kontraktu - roszczenia Wykonawcy:
• roszczenia Generalnego Wykonawcy,
• roszczenia podwykonawcy.

5. Powody roszczeń Wykonawcy - wina Zamawiającego.

Dzień 2

1. Powody roszczeń Wykonawcy - brak winy ale ryzyko Zamawiającego.

2. Postępowanie roszczeniowe Wykonawcy:
• sposób dokumentowania okoliczności powodujących roszczenie,
• procedura składania roszczeń przez Wykonawcę.

3. Rola Inżyniera w procedurach roszczeniowych - obowiązki i uprawnienia.

4. Przykłady procedury roszczeniowej dla wybranych przypadków - warsztaty:
• roszczenie Wykonawcy z powodu dostępu do Terenu Budowy,
• roszczenie Wykonawcy z powodu wady w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.

5. Dyskusja.

Cel szkolenia

Szkolenie polecamy Wykonawcom, którzy realizując inwestycje zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC napotkali problemy przy prowadzeniu procedury roszczeniowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą procedury roszczeniowe zarówno w imieniu Generalnych Wykonawców jak i Podwykonawców.

Uczestnicy szkolenia:
• poznają zasady prowadzenia postępowania roszczeniowego - zgodnie z warunkami Kontraktu FIDIC,
• dowiedzą jak formułować skuteczne pisma roszczeniowe,
• poznają najczęstsze powody roszczeń Wykonawcy i sposoby dokumentowania okoliczności mających wpływ na ich powstanie.

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej, w kameralnej grupie, co umożliwia trenerowi na bieżąco analizować sytuacje problemowe zgłaszane przez uczestników oraz pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

W drugim dniu zajęć zaplanowaliśmy warsztaty pisania roszczeń – na przykładach przygotowanych przez trenera. Istnieje także możliwość przeprowadzenia warsztatów na konkretnym przypadku, zgłoszonym przez uczestnika w trakcie zajęć.

Prowadzący

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń.

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.
Termin:

03.07.2012
04.07.2012

Adres:

Sala szkoleniowa w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa