Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Szkolenie Dodaj szkolenie

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Zamów szkolenie

15.10.2012 - 16.10.2012 Warszawa

Program szkolenia

1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i konwencji międzynarodowych.
2. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko jako podstawa wczesnej identyfikacji konfliktów środowiskowych.
3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6. Kwalifikacja przedsięwzięć do przeprowadzenia ooś.
7. Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.
8. Udział społeczeństwa w procedurze ooś.
9. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
10. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
11. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
12. Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych.
13. Przykłady, pytania, dyskusja, konsultacje.

Cel szkolenia

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm budowlanych i inwestorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników urzędów zajmujących się weryfikacją wniosków o dofinansowanie.

Udział w szkoleniu będzie pomocny w poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesieniu jakości dokumentacji OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnieniu sprawnej i skutecznej absorpcji środków unijnych.

W trakcie szkolenia wykładowcy przedstawią w sposób szczegółowy przepisy kształtujące system ocen oddziaływania na środowisko a także ich praktyczne zastosowanie.

Prowadzący

1. Ekspert Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, były Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w GDOŚ;

2. Zastępca Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Termin:

15.10.2012
16.10.2012

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa