Szkolenie Dodaj szkolenie

Kosztorysowanie robót budowlanych - aspekty praktyczne

Zamów szkolenie

12.11.2012 - 13.11.2012 Warszawa

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Aktualny stan prawny dotyczący kosztorysowania oraz publikacje specjalistyczne związane z kosztorysowaniem robót budowlanych.
2. Rodzaje kosztorysów - inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze…...
3. Funkcja i cel sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.
4. Założenia i dane wyjściowe.
5. Przedmiar robót, w tym ogólne zasady przedmiarowania oraz przedmiar robót w zamówieniach publicznych.
6. Podstawy techniczne sporządzania przedmiaru robót.

DZIEŃ II

1. Zasady normowania robót i budowa norm kosztorysowych.
2. Wykaz katalogów zawierających jednostkowe normy nakładów.
3. Zasady sporządzania analiz indywidualnych.
4. Metody kalkulacji:
• kalkulacja uproszczona,
• kalkulacje szczegółowe.
5. Zasady i metody kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej.
6. Źródła informacji o cenach czynników produkcji budowlanej i cenach jednostkowych robót, w tym wykaz publikacji.
7. Rozliczanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych i zamiennych.
8. Cel i funkcja opracowań kosztowych w procesie inwestycyjnym, w tym budżet inwestycji.
9. Dokumentacja kosztorysowa: szczegółowe omówienie zawartości i elementów takich jak strona tytułowa, tabele przedmiar/obmiar, kalkulacje i tabele elementów scalonych.
10. Specyfika opracowań branżowych – opracowanie przykładowego przedmiaru robót.
11. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Cel szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli w krótkim czasie, w bardzo efektywny sposób, wykorzystać wiedzę wykładowcy - praktyka w celu nabycia podstawowych umiejętności kosztorysowania lub uporządkowania / zaktualizowania swojej wiedzy, z możliwością konsultacji w trakcie zajęć a także po zakończeniu szkolenia.

Program został zarejestrowany przez Ministra Infrastruktury i umieszczony w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe.

Numer programu kształcenia: 5799. Czas trwania kształcenia: 12 godzin.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych, a także do inspektorów i specjalistów ds. zamówień publicznych. Do udziału w zajęciach zapraszamy także rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A1, A2, A4) oraz zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C1, C2).

Wykładowca omówi w szczególności:

• procedury dotyczące poprawnego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych,
• rodzaje kosztorysów i cele w jakich mogą być sporządzane na różnych etapach inwestycji,
• zasady i metody kalkulacji robót oraz kalkulacji cen czynników produkcji,
• metody sporządzania kosztorysów budowlanych.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy, którzy posiadają licencję zawodową zarządcy nieruchomości, otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami Ministra Infrastruktury. Pozostali uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa zgodnie ze wzorem J.G.Training.

Prowadzący

Ekspert w zakresie kosztorysowania, specjalizuje się m.in. w obsłudze programu NORMA, ZUZIA i RODOS. Jest rzeczoznawcą kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wykładowcą na kursach kosztorysowych oraz zamówień publicznych, autorką publikacji związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych, m.in. współautorką podręcznika do kosztorysowania.
Termin:

12.11.2012
13.11.2012

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa