Szkolenie Dodaj szkolenie

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Zamów szkolenie

22.11.2013 - 22.11.2013 Warszawa

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program został zarejestrowany przez Ministra Infrastruktury i umieszczony w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Numer programu kształcenia: 5709. Czas trwania kształcenia: 8 godzin lekcyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców nieruchomości (grupy tematyczne: C.1., C.4., C.11.), a także pracowników organów nadzoru budowlanego przeprowadzających kontrole takich obiektów.

Program szkolenia:

1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
• obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
• zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
• obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
• obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu -obiektu budowlanego,
• zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
• odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.

3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
• rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
• kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
• kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.

4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:
• konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
• obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
• obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.

5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
• podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
• zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
• obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.

6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z mówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

7. Panel dyskusyjny.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego. Od ponad pięciu lat prowadzi szkolenia i warsztaty kierowane do przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej dotyczące prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Autorka publikacji prawnych i materiałów szkoleniowych z zakresu swojej specjalizacji, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi.

Termin:

22.11.2013
22.11.2013

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

J.G.Training

Olesińska
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22880 03 39
faks: 22880 06 25
e-mail: szkolenia@jgt.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa