Szkolenie Dodaj szkolenie

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I KORYTARZE PRZESYŁOWE - NOWE REGULACJE PRAWNE

Zamów szkolenie

28.02.2014 - 28.02.2014 KATOWICE

Szkolenie jest skierowane do Kierowników i Pracowników działów zajmujących się:
- przeprowadzaniem inwestycji przyłączeniowych,
- zarządzających majątkiem sieciowym
oraz podejmujących czynności w zakresie wysuwanych roszczeń właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych

Program szkolenia

(9.00 - 16.15)
1. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie służebności przesyłu
2. Możliwośc bieżącego, wszechstronnego zastosowania części zapisów najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym inwestycji i zaszłości
3. Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu - równoważenie interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych
4. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
5. Aspekty ustalania faktycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności w płaszczyźnie interesów właścicieli urządzeń i gruntów
6. Umiejętność właściwej analizy operatów sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych
7. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji przy braku zgody właściciela nieruchomości
8. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa
9. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot m.in.: współwłasności ułamkowej albo ustawowej
10. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem służebności przesyłu

Cel szkolenia

Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalny zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.

Prowadzący

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Jego praca zawodowa i to poczynając od Sądu Rejonowego, przez Sąd Okręgowy do obecnie Sądu Apelacyjnego obejmuje m.in. problematykę związaną z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i to zarówno przedsiębiorstw dystrybucji (jak i obrotu) związanych z problematyką umiejętnego wykorzystanie przez przedsiębiorstwa służebności przesyłu oraz wywłaszczenia nieruchomości (innych regulacji cywilno-prawnych) dla wzmocnienia bezpieczeństwa nowych jak i zrealizowanych już inwestycji sieciowych, kierowanych do przedsiębiorstw przez właścicieli nieruchomości szeroko rozumianych roszczeń finansowych i eksmisyjnych związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych na cudzych gruntach.

Prowadzi również od kilkunastu lat szkolenia na terenie całej Polski, w tym również w dużej ilości dla całego sektora energetycznego (zwłaszcza od 1998 roku).

Nadto prowadzi szkolenia z zakresu zwalczania plagi nielegalnego poboru energii z zastosowaniem wymogów prawa energetycznego, praktycznych aspektów kontroli oraz dochodzenia roszczeń na drodze postępowania karnego i cywilnego, praktycznych warsztatów zawierania i rozwiązywania przez przedsiębiorstwa energetyczne umów, wzajemnej ochrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstw dystrybucji i obrotu związanych z wstrzymywaniem dostaw energii, dochodzeniem roszczeń i nielegalnego poboru, jak również z szeroko rozumianego prawnego zabezpieczania umów handlowych i inwestycyjnych w energetyce wraz z windykacja roszczeń z nich wynikających.

Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenie wykorzystuje prowadząc wykłady i warsztaty w powyższym zakresie. Prowadząc swoje zajęcia zawsze dostosowuje stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy.
Termin:

28.02.2014
28.02.2014

Adres:

KATOWICE

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:

Progress Group

Raabego /18
02-793 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22750 25 93
faks: 22207 28 49
e-mail: biuro@progressgroup.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

IV KONFERENCJA KOGENERACJA - PERSPEKTYWY ROZWOJU INWESTYCJI
15.10.2015 - 15.10.2015 WARSZAWA

VIII EDYCJA KONFERENCJA BIOGAZ - PRAKTYCZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ZIELONĄ ENERGIĘ
27.03.2014 - 27.03.2014 WARSZAWA