Artykuł Dodaj artykuł

Emerson Network Power wprowadza platformę Trellis™ ujednolicającą proces zarządzania obiektami i infrastrukturą informatyczną

Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR) oraz światowy lider w dziedzinie maksymalizacji dostępności, mocy i sprawności infrastruktury krytycznej, ogłasza dzisiaj wprowadzenie na światowy rynek pierwszych czterech aplikacji wchodzących w skład platformy Trellis™.

Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR) oraz światowy lider w dziedzinie maksymalizacji dostępności, mocy i sprawności infrastruktury krytycznej, ogłasza dzisiaj wprowadzenie na światowy rynek pierwszych czterech aplikacji wchodzących w skład platformy Trellis™. Dzięki współpracy z wcześniej wprowadzonym urządzeniem Avocent Universal Management Gateway, aplikacje Trellis umożliwiają optymalizację infrastruktury w czasie rzeczywistym, co pozwala na poprawę wydajności operacyjnej nawet do 70%, a sprawności energetycznej nawet do 25%.

Osiągnięcie takiej sprawności jest możliwe, ponieważ po raz pierwszy kierownicy centrów danych mają do dyspozycji wszystkie potrzebne funkcje zarządzania w jednym rozwiązaniu i w jednej lokalizacji, eliminując dublowanie procesów i konieczność łączenia ze sobą rozbieżnych, zastrzeżonych systemów przed uzyskaniem pełnego obrazu systemu IT i automatyki.

Doświadczenie Emerson Network Power we wszystkich aspektach infrastruktury krytycznej sprawia, że platforma Trellis działa w sposób inteligentny — w pełni uwzględniając i budując pomost komunikacyjny pomiędzy infrastrukturą automatyki a IT, procesami i działaniami. Kierownicy centrów danych mają obecnie rozwiązanie,
które naprawdę pomaga im w pracy. Nie muszą już borykać się z lukami informacyjnymi
między systemami automatyki a IT. Zapewniając bieżący wgląd w działanie całego centrum danych, a nie tylko poszczególnych części, platforma Trellis pozwala podejmować lepsze i szybsze decyzje skutkujące maksymalizacją dostępności, wydajności i mocy centrum danych.

Ponadto, ponieważ aplikacje i system gromadzenia danych analitycznych dzielą tę samą podstawową platformę, aplikacje korzystają z siebie nawzajem, dzięki czemu można szybko dodawać nowe funkcje i przystosować się do zmian, a także przygotować się na przyszłość. Oznacza to, że inwestycja w platformę Trellis przewyższa wszelkie dostępne obecnie rozwiązania DCIM i pozwala zmniejszyć całkowity koszt posiadania.

Kilku klientów firmy Emerson Network Power, w tym Infosys, przetestowało już platformę Trellis. „Infosys ma na celu budowę zrównoważonych i przyjaznych środowisku rozwiązań dla naszych klientów”, powiedział Ankush Patel, wiceprezes Infosys ds. zrównoważonego rozwoju. „Dzięki bogatemu doświadczeniu w obszarze ekorozwoju i centrów danych, dostrzegamy zapotrzebowanie na systemy wyróżniające się pod względem efektywności energetycznej i wydajności. Platforma Trellis firmy Emerson Network Power jest zainstalowana w naszym centrum danych w Bangalore w ramach programu Trellis Early Adopters. Rozwiązanie prezentuje się bardzo obiecująco, jeśli chodzi o stałe monitorowanie kluczowych systemów i przewidywanie potencjalnych problemów, zapewniając oszczędność kosztów i energii”.

Pod względem funkcjonalności, “platforma Trellis  będzie kompleksowym i zaawansowanym systemem”, mówi Andy Lawrence, wiceprezes ds. badań i rozwoju technologii centrów danych w organizacji 451 Research. „Projekt i architektura systemu, oparte na bieżących danych, są absolutnie unikalne na obecnym rynku i powinny być zarówno elastyczne, jak i wysoce skalowalne”.

„Jedną z bardziej imponujących cech platformy Trellis jest to, że została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi i prostocie. Projektanci poświęcili sporo uwagi temu, w jaki sposób pracuje personel centrum danych. Informacje potrzebne do zarządzania centrum danych są przedstawiane w kontekście operacji, co powinno zapewnić intuicyjność i wzrost produktywności”, dodaje Lawrence.

Obecnie dostępne aplikacje Trellis:

Trellis Inventory Manager — zapewnia kierownictwu podstawę do stworzenia precyzyjnego i kompleksowego modelu swoich globalnych centrów danych, dostarcza informacje o tym, gdzie znajdują się urządzenia i sprzęt, jakie są powiązania między tymi komponentami, a także z jakich zasobów korzysta sprzęt centrum danych.
Trellis Site Manager — dostarcza personelowi centrum danych raporty na temat stanu infrastruktury, łącznie z informacjami na temat warunków otoczenia, dzięki czemu pracownicy mogą szybko rozpoznać i rozwiązać problemy z dostępnością infrastruktury i wydajnością systemu.
Trellis Change Planner — współpracuje z aplikacją Trellis Inventory Manager w celu zapewnienia precyzji i spójności dostarczanych informacji. Dba również o to, aby instalacja, przeniesienie i wycofanie sprzętu z użytku było odpowiednio planowane, monitorowane i ogłaszane członkom zespołu. Dzięki temu można zminimalizować negatywny wpływ zmian na jakość usług, a także usprawnić działania.
Trellis Energy Insight — oblicza stosunek łącznego zużycia energii, kosztu energii oraz efektywności jej wykorzystania (PUE) do wydajności infrastruktury centrum danych (DCiE). Ten wskaźnik informuje kierownictwo centrum danych o tym, w jaki sposób zmiany w infrastrukturze wpływają na efektywność energetyczną, a w konsekwencji, na ogólny wynik finansowy firmy.

Według definicji funkcjonalności DCIM organizacji 451 Group, pierwsza wersja rozwiązania dostarcza przedmiotowe funkcjonalności w czterech głównych komponentach, zapewniając operatorom centrów danych solidną podstawę do działania w obszarze DCIM.

„Platforma Trellis eliminuje konieczność podejmowania decyzji w oparciu o cząstkowe informacje, dzięki czemu obsługa centrum danych może zoptymalizować każdy aspekt działania kluczowej infrastruktury”, mówi Steve Hassell, prezes firmy Avocent, podmiotu zależnego Emerson Network Power. „W rezultacie można osiągnąć wyższą wydajność centrum danych, co pozwala uzyskać wysoką dostępność, efektywność działania i elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb firmy.”

Więcej informacji o rozwiązaniach DCIM firmy Emerson Network Power można znaleźć na stronie www.EmersonNetworkPower.com/DCIM.

Podobne artykuły