Księgarnia

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

Ochrona przed elektrycznością statyczną - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

 Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem - okładka
Autor:

Cena: 129,00 pln

Przetargi

2020-02-21 ZADANIE NR 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Technologicznej w zakresie: budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudowa sieci: oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej (kanał technologiczny) w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”. ZADANIE NR 2 Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnika po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok”.
2020-02-21 Prace konserwacyjne w budynkach nr 37 i 46 w kompleksie wojskowym m. Czarne.
2020-02-21 Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw
2020-02-21 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Janowiec Wielkopolski”
2020-02-21 Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Otorowie
2020-02-21 Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem - roboty budowlano instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym
2020-02-21 Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski
2020-02-21 Termomodernizacja wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu budynku GOPS w Bolesławiu

Partnerzy

###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Targi Lublin S.A.
###
Targi Kielce S.A.
###
J.G.Training
###
Grupa MTP
###
Expo Silesia
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja