Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Księgarnia

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

Ochrona przed elektrycznością statyczną - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

 Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem - okładka
Autor:

Cena: 129,00 pln

Partnerzy

###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Targi Lublin S.A.
###
Targi Kielce S.A.
###
J.G.Training
###
Grupa MTP
###
Expo Silesia
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja