Artykuł Dodaj artykuł

Uszczelnienia na dachy

Superflex FDF to wysokoelastyczna, płynna, nakładana przez natryskiwanie, wałkiem lub pędzlem, dachowa folia uszczelniająca. Jest ona l-komponentowa, Ma postać płynną z tworzywa sztucznego. Przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu tworzy wodoszczelną, ale jednocześnie przepuszczającą parę wodną folię, charakteryzującą się nadzwyczajną rozciągliwością, strukturą gumy oraz brakiem szwów i spoin.

Superflex FDF to wysokoelastyczna, płynna, nakładana przez natryskiwanie, wałkiem lub pędzlem, dachowa folia uszczelniająca. Jest ona l-komponentowa, Ma postać płynną z tworzywa sztucznego. Przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu tworzy wodoszczelną, ale jednocześnie przepuszczającą parę wodną folię, charakteryzującą się nadzwyczajną rozciągliwością, strukturą gumy oraz brakiem szwów i spoin.

uszczelnienia-na-new.webp

Właściwości:

 • odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia;
 • odporna na padające iskry (klasa zagrożenia pożarowego B2);
 • odporna na temperatury od -30oC do + 100 st. C.

Wydłużenie przy zerwaniu folii uszczelniającej wynosi 350 proc. w temperaturze +23 st. C. Ponadto jest ona samogasnąca, odporna na starzenie się, promieniowanie UV, rozcieńczone kwasy i alkalia oraz agresywne gazy przemysłowe. W zależności od koloru odbija do 70 proc. padających na nią promieni słonecznych. W efekcie tej własności redukowane są równie termiczne naprężenia konstrukcji dachowej.

Zastosowanie

Folia jest wodoszczelnym, upiększającym i odbijającym promienie słoneczne pokryciem bitumicznych i eternitowych powierzchni dachowych. Może być układana na dachach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej o różnych kątach nachylenia, w tym równie o pochyleniu zerowym i na powierzchniach sufitowych. Superflex może być nakładany na beton, cynk, aluminium. Nie nadaje się na powierzchnie, na które działa woda pod ciśnieniem.

Obróbka

Podłoże musi być nośne oraz wolne od brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru i innych obniżających przyczepność elementów. Przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach zaleca się nakładanie kolejno kilku cienkich warstw, aby w ten sposób zapewnić wyschnięcie całego pokrycia. Warstwy o dużej grubości wymagają znacznie dłuższych czasów schnięcia.

Pęknięcia i szczeliny

Zastosowanie wkładki z włókniny elastycznej podnosi odporność pokrycia na pękanie. Zabieg ten jest zalecany przy podłożach narażonych na tworzenie się rys (mikropęknięć). Należy też zwrócić uwagę na należyte zwilżenie i zaimpregnowanie włókniny elastycznej przez Superflex, w przeciwnym przypadku powstaje niebezpieczeństwo rozwarstwiania się włókniny. Krawędzie cięcia należy pokryć folią. Rysy ruchome występujące w powierzchni należy przykryć taśmą Superflex
100/5, przyklejaną i niezwłocznie pokrywaną folią FDF. Szczeliny dylatacyjne, uwarunkowane konstrukcyjnie, np. pomiędzy dwiema budowlami, uszczelniamy za pomocą elastycznych taśm Superflex B 240 lub B 400. W przypadku szczelin o znacznej rozwartości należy taśmę uszczelniającą ukształtować w postaci wstęgi wystającej powyżej powierzchni dachu.

Możliwości zastosowania

Pokrycia bitumiczne

uszczelnienia-na-2new.webp

Stare powłoki bitumiczne i pokrycia papowe należy po wyczyszczeniu zagruntować materiałem Superflex V za pomocą pędzla lub szczotki z naturalnego włosia. W celu osiągnięcia należytej wytrzymałości podłoża nie należy warstwy gruntującej nanosić metodą natryskową, lecz jedynie technikami malarskimi. Po wyschnięciu powłoki gruntującej należy pokryć ją materiałem Superflex FDF za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub urządzenia do natryskiwania. W przypadku stosowania urządzenia natryskowego folię należy rozcieńczyć, dodając 5 proc. wody. Nie należy przekraczać podanej wartości rozcieńczenia. Przy podwyższonym ciśnieniu natryskiwania należy pamiętać, aby utrzymać odpowiednią odległość pomiędzy dyszą a pokrywaną powierzchnią, dzięki czemu powstaje uszczelniająca pory warstwa zewnętrzna. W przeciwnym przypadku niezbędna jest natychmiastowa obróbka ostateczna wałkiem wykonanym ze skóry jagnięcej.

Dachy betonowe

Po oczyszczeniu powierzchni należy ją zagruntować materiałem o niskiej zawartości rozpuszczalnika. Po wyschnięciu pokryć folią FDF. Aby powierzchnia dachu była szczelny należy przed wykonaniem właściwej powłoki wykonać zamykającą pory warstwę wstępną poprzez rozcieńczenie Superflexu 15-20 proc. wody.

Dachy metalowe

W przypadku pokryć cynkowych lub aluminiowych należy metalową szczotką usunąć luźne fragmenty powłoki malarskiej. Miejsca skorodowane dokładnie wyczyścić. Dla lepszej przyczepności można zastosować materiał gruntujący. Po wyschnięciu stosuje się Superflex FDF (tak jak powyżej).

Superflex FDF dostępny jest w 33 kilogramowych pojemnikach.

uszczelnienia-na-dachy3a.webp
uszczelnienia-na-3new.webp
Dane techniczne:
 • Baza - tworzywo sztuczne;
 • Rozpuszczalnik - niska zawarto rozpuszczalnika;
 • Kolor - jasnoszary, biały, brunatny, zielony, antracytowy;
 • Konsystencja - półpłynna;
 • Gęstość - ok. l,6 kg/dm sześć.;
 • Twardość w stopniach Shore’a - ok. 40;
 • Wydłużenie przy zerwaniu - ok. 350% przy +23 st. C;
 • Wodoszczelna - do 0,5 bar;
 • Urządzenia do nakładania - wałek, pędzel, urządzenie natryskowe;
 • Czas schnięcia - ok. 48 godz. przy +20 st. C i 50 proc. względnej wilgotności powietrza;
 • Temperatura obiektu i powietrza w czasie obróbki - co najmniej +10 st. C
 • Odporność na temperaturę - ok. -30 do +100 st. C
 • Czyszczenie - w stanie świeżym wodą;
 • Przechowywanie (w temp. dodatnich) - w zamkniętych pojemnikach do 1 roku.