Artykuł Dodaj artykuł

Ocieplanie budynku metodą lekką mokrą

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów za energię - to kluczowe korzyści płynące z inwestycji w ocieplenie domu. Termomodernizacje wykonuje się najczęściej metodą lekką mokrą, która polega na przyklejeniu do muru warstwy izolacji termicznej ze styropianu bądź wełny mineralnej i pokryciu jej cienkowarstwowym tynkiem.

 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów za energię - to kluczowe korzyści płynące z inwestycji w ocieplenie domu. Termomodernizacje wykonuje się najczęściej metodą lekką mokrą, która polega na przyklejeniu do muru warstwy izolacji termicznej ze styropianu bądź wełny mineralnej i pokryciu jej cienkowarstwowym tynkiem.

Metoda lekka mokra znana jest także pod nazwą BSO, oznaczającą bezspoinowy system ociepleń oraz ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Stanowi ona jedną z najbardziej popularnych metod termoizolacyjnych, którą można stosować zarówno w ocieplaniu nowo wybudowanych domów, jak i tych remontowanych. Sprawdzi się do ocieplania ścian pokrytych cegłą, betonem komórkowym, pustakami ceramicznymi oraz ścian betonowych monolicznych bądź prefabrykowanych.

Ocieplenie metodą BSO -  przygotowanie

Przed rozpoczęciem procesu ocieplania należy odpowiednio przygotować podłoże, które powinno być stabilne i oczyszczone, a jeżeli zalega na nim stary, słabo przylegający do ściany tynk, trzeba go usunąć. Następnie powinno się ocenić stan podłoża i w przypadku wystąpienia uwypukleń - wyrównać je.

Kolejnym krokiem jest gruntowanie powierzchni izolacyjnej, a następnie sprawdzenie jej wytrzymałości. Warto w tym momencie podjąć próbę weryfikacji poziomu przylegania materiału izolacyjnego, która będzie polegać na przyklejeniu do ściany próbek izolatora i po kilku dniach sprawdzeniu jego przyczepności. Najprostszym sposobem wykonania takiego testu jest próba oderwania materiału izolacyjnego od ściany. Jeżeli izolator oderwie się od powierzchni w całości oznaczać to będzie złe przygotowanie podłoża. W przypadku, gdy materiał izolacyjny rozerwie się w połowie, a część przylegająca pozostanie na ścianie, jest to informacja, że ocieplana powierzchnia została przygotowana prawidłowo i można  przejść do kolejnego etapu prac.

Metoda lekka mokra - ocieplanie właściwe

Przed rozpoczęciem montażu płyt termoizolacyjnych należy osadzić listwy cokołowe, które poza wyznaczeniem poziomu i ułatwieniu prac podczas instalacji materiału izolacyjnego, będą spełniać rolę zabezpieczającą przed zawilgoceniem czy ogniem. Po wykonaniu tych kroków można przystąpić do mocowania płyt podłoża oraz kontroli płaszczyzny ich osadzenia.

Po zainstalowaniu materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni trzeba uzupełnić szczeliny pomiędzy płytami materiału. Nie można jednak w tym celu  używać zaprawy, która była wcześniej zastosowana do przyklejenia płyt. Wynika to głównie z możliwości powstania mostków termicznych oraz spękań wzdłuż styków. Po około trzech dniach należy wyrównać powierzchnię zamocowanych płyt, po czym przystąpić do montażu łączników mechanicznych. Po wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń naroży budynków, ościeży okiennych i drzwiowych należy przejść do przyklejenia siatki z włókna szklanego oraz nakładania tynków cienkowarstwowych. Tynki mineralne, silikonowe i silikatowe zaleca się używać do ściany ocieplanej wełną mineralną, akrylowe zaś do styropianu. Ten etap prac powinien być realizowany w odpowiednich warunkach atmosferycznych, wystrzegając się opadów deszczu, porywistego wiatru oraz ostrego słońca.  

Styropian czy wełna mineralna?

Do ociepleń metodą BSO rekomenduje się użycie jednego z dwóch materiałów izolacyjnych - wełny mineralnej bądź styropianu. W przypadku wyboru tego pierwszego izolatora do dyspozycji są dwa rodzaje wełny - lamelowa lub o zaburzonym układzie włókien. Przy ociepleniu nie stosuje się mat wełnianych, zaś płyty o grubości 8, 10 lub 12cm. Współczynnik przewodzenia ciepła przez wełnę mineralną mieści się w przedziale od 0,031 W/mK do 0,045.

Ocieplając budynek można także wykorzystać styropian samogasnący EPS 70. Jego zaletą jest lekkość, odporność na wilgoć i łatwość obróbki. Posiada on jednak gorsze właściwości akustyczne i w przeciwieństwie do wełny mineralnej - prawie nie przepuszcza pary wodnej. Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu mieści się w przedziale pomiędzy  0,031 a 0,044 W/mK.

Parametry tych dwóch materiałów są więc porównywalne.

Metoda lekka mokra - zalety i wady

Do podstawowych korzyści płynących z ocieplenia budynku metodą BSO należy zaliczyć: wyeliminowanie mostków termicznych, niewielką grubość przegrody izolacyjnej przy zachowaniu dobrych parametrów izolacyjnych, a także poprawę estetyki zewnętrznej budynku poprzez odnowę elewacji.

Wśród wad można wymienić: możliwość ocieplania jedynie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, dużą wrażliwość na błędy wykonawcze oraz skomplikowaną naprawę uszkodzeń.

Wybierając system ociepleń należy kierować się głównie jakością składników, kompletnością systemu, a także potwierdzeniem, czy posiada on aktualną Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej oraz Certyfikaty zgodności z normami budowlanymi.

Powyższy tekst jest fragmentem obszerniejszego artykułu prezentującego podstawowe informacje na temat metody BSO. Pełna wersja publikacji, zawierająca zbiór porad, na co zwracać uwagę podczas ocieplania tą metodą, znajduje się na blogu firmy budowlanej Profil.

Podobne artykuły