Artykuł Dodaj artykuł

Styropianowe płyty zespolone podbijają rynek. Teraz czas na Polskę

Rośnie sprzedaż styropianów grafitowych na najbardziej wymagających rynkach europejskich. Po erze styropianu białego i szarego przyszedł czas na płyty zespolone.  

Płyty styropianowe
Płyty styropianowe

Rośnie sprzedaż styropianów grafitowych na najbardziej wymagających rynkach europejskich. Po erze styropianu białego i szarego przyszedł czas na płyty zespolone.  Rewolucja technologiczna wywołała nowy boom na ten materiał do termoizolacji. Podobne tendencje można zauważyć w Polsce.

Styropiany (EPS) już od lat stanowią najpopularniejszy materiał do termoizolacji na świecie. Są stosowane na wszystkich kontynentach i sprawdziły się w najróżniejszych warunkach pogodowych.

Co więcej, globalny popyt na spieniony polistyren (EPS) nadal wzrasta. Wszystko to dzięki ożywieniu po kryzysie finansowym i gospodarczym w 2008/09, programom dopłat ze środków publicznych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rosnącej zamożności ludności w krajach rozwijających się.

Co prawda średnie roczne tempo wzrostu na poziomie 4,8% osiągnięte w ciągu ostatnich ośmiu lat jest mało prawdopodobne, ale według międzynarodowego instytutu badania rynku Ceresana, średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) powinna osiągnąć współczynnik 3,8% w ciągu najbliższych ośmiu lat.

Szara generacja rośnie

Rosnące oczekiwania wobec właściwości styropianów oraz zapotrzebowanie na rynkach azjatyckich, Ameryki Północnej i Europy Zachodniej spowodowało, iż czołowi producenci zaczęli intensywne prace nad ich udoskonalaniem.

Biały styropian EPS wykonany ze spienionego polistyrenu, najpopularniejszy a zarazem najtańszy materiał termoizolacyjny do ocieplania ścian i podłóg, już nie wystarcza. Wielkim hitem stały się dedykowane do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym styropiany szare, które swoje wyjątkowe parametry termoizolacyjne zawdzięczają domieszkom grafitu, nadającego płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność.

Według specjalistów w ciągu najbliższych pięciu lat rynek izolacji zmieni się diametralnie, a styropiany szare będą stanowić ponad połowę rynku EPS. Zdaniem specjalistów z branży ociepleniowej - kompletny, posiadający Aprobatę Techniczną, system ociepleń styropianowych, wykonany z zachowaniem reżimów technologicznych i właściwie eksploatowany, będzie znakomicie spełniał swą funkcję przynajmniej przez 25-30 lat.

 

Presja prawa

25 października 2012 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę  2012/27/UE dotyczącą efektywności energetycznej (na ogrzewanie i klimatyzację budynków), obejmującą wspólne ramy dla działań na rzecz jej promowania. Tym samym państwa członkowskie muszą dostosować wymogi dokumentu do ustawodawstwa krajowego.

Dotyczy to w szczególności budynków, które zużywają duże ilości energii, a których efektywność energetyczną trzeba poprawić. Celem takiego działania jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 20% do roku 2020. W związku z powyższym materiały izolacyjne mają duży potencjał na rynku europejskim.

Analitycy spodziewają się, że łączne przychody w tym segmencie rynku osiągną ponad 21 mld EUR w roku 2021. Chociaż popyt na materiał izolacyjny nie wzrośnie tak dynamicznie, jak to miało miejsce w przeszłości, rosnąca cena energii i wymagania prawne w zakresie ochrony klimatu, zmuszają firmy oraz właścicieli domów do przestrzegania wprowadzonych zasad i zmiany spojrzenia na nowoczesność w budownictwie.

Nowe, zespolone

Przykłady najbardziej zaawansowanych rynków termoizolacji w Europie, do których, ze względu na warunki klimatyczne i kulturę techniczną, niewątpliwie należą Niemcy, Austria i Szwajcaria, wyraźnie wskazują, że ze względu na wieloletnie oszczędności, komfort życia, wartość nieruchomości przy odsprzedaży, styropian grafitowy jest optymalnym rozwiązaniem termoizolacyjnym. Wypiera stopniowo tradycyjne styropiany białe.

Na tych rynkach najpopularniejszy styropian szary do izolacji fasad ma współczynnik przewodzenia ciepła lambda na poziomie 0,031. Co więcej, nastąpiła tam również cicha rewolucja technologiczna w dziedzinie produkcji styropianu szarego. Od kilku lat rośnie udział tzw. płyt zespolonych, czyli szarego styropianu z białą warstwą ochronną i nacięciami przeciwprężnymi.

Specjaliści podkreślają, że sukces szarych płyt zespolonych wynika z ich odporności na naprężenia wewnętrzne, które są kłopotliwym i często przemilczanym mankamentem styropianów szarych.

Dzięki warstwie białego EPS na płycie szarej, jest ona odporna na destrukcyjne naprężenia termiczne powodowane udarem słonecznym. Drugim rozwiązaniem zastosowanym w płytach zespolonych są nacięcia przeciwprężne, eliminujące  odkształcenia (wyginanie, wybrzuszanie) szarych płyt, powstające przy dużych różnicach temperatur między dniem a nocą.

Przy niskiej temperaturze nocą, przyklejone do fasady płyty ulegają skurczowi. W miarę jak temperatura rośnie w ciągu dnia, płyty ulegają rozprężeniu. Może to powodować odpadanie lub wybrzuszanie się już przyklejonych szarych płyt styropianu. Zastosowanie szarych płyt zespolonych uwalnia od opisanych wad przy zachowaniu najlepszej dla płyt fasadowych wartości lambda 0,031.

 

Trend jest wyraźny

Wieloletnie trendy sprzedażowe, obserwowane przez specjalistów na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii, wyraźnie potwierdzają kierunki rozwoju branży materiałów termoizolacyjnych. Analizując ogólną sprzedaż izolacji i udział we wskaźnikach sprzedaży szarych płyt EPS, doskonale widać tendencje rozwojowe i preferencje nabywców z Europy Zachodniej.

Roczne stopy wzrostu sprzedaży styropianu szarego, w tym najnowocześniejszych płyt zespolonych, wskazują na ogromny potencjał tego rynku, zwłaszcza w krajach zorientowanych na jakość i oszczędności w budownictwie. Dla przykładu w Niemczech i Szwajcarii szare styropiany fasadowe mają udział 50% i 80% w ogólnej ilości EPS stosowanego do termoizolacji fasad.

Spełnienie wymogów Dyrektywy 2012/27/UE w Polsce realizowane jest m.in. poprzez program termomodernizacji budynków, który wprowadzono już w 1999 roku na podstawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program ten ma na celu zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia projektów w zakresie oszczędności energii w budynkach oraz projektów dotyczących zmniejszania strat ciepła w sieciach dystrybucyjnych lub zastępowania tradycyjnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi, w tym odnawialnymi.

Fachowcy coraz większą uwagę przywiązują do materiałów wydajnych, ekonomicznych i wysokiej jakości. Tak też jest w przypadku styropianów szarych, które podobnie jak w Europie Zachodniej, także w Polsce coraz częściej wypierają tradycyjne, styropiany białe.

Król się rozpędza, ale jakość przede wszystkim

Szacunki pokazują, że aktualny udział szarych płyt w polskim rynku styropianów, ocenianym na ok. 10 mln m3 rocznie, wynosi poniżej 10%. Do najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnymi na polskim rynku budowlanym należą: styropian, wełny mineralne, XPS (płyty z polistyrenu ekstradowanego) i poliuretany, a jego wielkość oceniana jest, jako jedna z największych w Europie, ze stałą tendencją wzrostową. Istotnym dla jego wartości jest coraz częstsza potrzeba oszczędzania coraz droższej energii.

Styropian jest królem rynku dociepleń ze względu na kalkulację wieloletnich kosztów eksploatacyjnych oraz wartości nieruchomości przy odsprzedaży. Szare styropiany, oprócz oszczędności kosztów energii, pozwalają też zaprojektować budynki bardziej atrakcyjne estetycznie i funkcjonalnie (lepsze doświetlenie, cieńsze ściany).

Zdaniem Andrzeja Pieniążka z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa coraz bardziej popularny styropian szary o najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda, powinien spełniać szereg wymogów, które na szczęście są w Polsce określane i kontrolowane przez różne instytucje i stowarzyszenia, takie jak: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Polskie Stowarzyszenie Producentów Budowlanych czy Instytut Techniki Budowlanej. Warto zatem zwracać uwagę na komunikaty i wytyczne regularnie ogłaszane przez ww. organy, a także weryfikować certyfikaty i oznaczenia znajdujące się bezpośrednio na produktach, świadczące o ich jakości.

Analizując światowe i europejskie trendy budowlane w zestawieniu z prognozami specjalistów branży nieruchomości, w najbliższych kilkudziesięciu latach największym potencjałem poza budownictwem wielokondygnacyjnym i wielorodzinnym, cieszyć się będą budynki jednorodzinne.

Budując dla siebie na pewno warto rozważyć wybór jak najlepszych materiałów, które poza najlepszymi parametrami termoizolacyjnymi, odznaczają się wysoką jakością i łatwością montażu, co wiąże się z wyższymi wydatkami początkowymi, ale w perspektywie wielu lat, przyniesie ogromne oszczędności, bardzo ważne dla każdego samodzielnego gospodarstwa domowego. Słuszność tej drogi potwierdziły rynki zachodnie. Teraz czas na Polskę.