budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Remont zabytków spędza sen z powiek wielu właścicielom

Zabytkowe kamienice oraz inne wiekowe budynki niejednokrotnie wskazują na stan wymagający szybkiej modernizacji. Czy konserwator zabytków jest do tego niezbędny? Jakie przepisy prawa obowiązują właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru? Kiedy remont zabytków się opłaca? Odpowiedzi znaleźć można w poniższym artykule.  

Zabytkowe kamienice oraz inne wiekowe budynki niejednokrotnie wskazują na stan wymagający szybkiej modernizacji. Czy konserwator zabytków jest do tego niezbędny? Jakie przepisy prawa obowiązują właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru? Kiedy remont zabytków się opłaca? Odpowiedzi znaleźć można w poniższym artykule.

Jak to jest z przebudową budynków zabytkowych?

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lista prac budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, posiada wiele różnorodnych pozycji. Zakwalifikować do nich można m.in. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, jak również badań architektonicznych i archeologicznych. Zgodnie z literą prawa, pozwolenie to wymagane jest również w przypadku zmiany przeznaczenia zabytku lub sposobu jego użytkowania, a także umieszczania na nim urządzeń technicznych, tablic lub urządzeń reklamowych. Konserwator zabytków jest także niezbędny w przypadku podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia konstrukcji lub zmiany wyglądu zabytku.

Ochrona zabytków, a prawo budowlane

Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru nie zwalnia oczywiście z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia robót budowlanych. Do stosownych wniosków należy dostarczyć pismo wydane przez konserwatora, zatwierdzające możliwość ich realizacji. Pozwolenie jest również niezbędne w przypadku planowania rozbiórki takich obiektów budowlanych. Ustawa o ochronie zabytków i prawo budowlane stanowią zatem przepisy, których nie można interpretować odrębnie, a ich wytyczne są względem siebie komplementarne.

Zmiany budowlane przy obiektach zabytkowych są zbyt czasochłonne?

Wielu osobom wcześniej wspomniane procedury prawne wydają się dość uciążliwe, jednak pozwolenia te mają przede wszystkim zapobiec uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytków. Warto dodać również, że są to kwestie uregulowane terminowo, przykładowo  konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Brak opinii uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.Całość procedury nie jest zatem tak czasochłonna, jak można by się spodziewać.

Modernizacja starszych budynków sposobem na podniesienie ich wartości

Procedury prawne nie zniechęcają jednak właścicieli nieruchomości do inwestowania w ich remont, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na cenę ich wynajmu czy sprzedaży. Niestety zdecydowana większość posiada ograniczone budżety, które niejednokrotnie nie pozwalają na kompleksową modernizację wewnętrzną i zewnętrzną.

- W praktyce konserwator zabytków może jednak wydać nakaz przeprowadzenia prac konserwatorskich lub robót budowlanych, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotne uszkodzenie tego zabytku - mówi Kinga Drab z Pracowni Projektowej MKD. - Jest to kwestia bardzo istotna dla właścicieli nieruchomości, która najczęściej determinuje wykonanie modernizacji elewacji oraz pozostałych zewnętrznych elementów budynku - dodaje.

Jak dodatkowo podnieść rangę nieruchomości?

Patrząc pod kątem ekonomicznym, każda inwestycja powinna przekładać się na konkretne zyski. Dla potencjalnych lokatorów ważna jest nie tylko estetyka budynku, ale również jego funkcjonalność, na którą bezpośrednio oddziałuje metraż. O ile zmiana rozkładu mieszkań w budynku zabytkowym to już remont większego kalibru, o tyle zwiększenie powierzchni użytkowej można rozwiązać np. za pomocą balkonu, loggii lub ogródka przydomowego. Wg badań rozwiązań tego typu szuka aż 95% osób zainteresowanych kupnem mieszkania.

W przypadku budynków zabytkowych i starszego budownictwa dobrze sprawdzają się balkony przyczepne, które nie wymagają ingerencji w konstrukcję budynku - tłumaczy Kinga Drab z Pracowni Projektowej MKD. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynieryjnym takim jak np. kotwy chemiczne, montaż balkonów przyczepnych zajmuje średnio 6-10 godzin. Jest to zatem rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby wielu właścicieli nieruchomości.

Modernizacja i remont budynków zabytkowych to przedsięwzięcie bardzo złożone i powiązane z licznymi normami prawnymi. Dobrze zaplanowane może jednak przynieść wiele korzyści zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i przyszłym lokatorom.