Artykuł Dodaj artykuł

Nowelizacja ustawy o OZE - nowe definicje,pomoc publiczna, aukcje

6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana na komisję prawniczą która ustaliła, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.   

Nowelizacja ustawy o OZE - nowe definicje,pomoc publiczna, aukcje

Szanowni Państwo,

6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana na komisję prawniczą która ustaliła, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

26 marca 2018 projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. To kolejny krok otwierający drogę do przyjęcia przez posłów i senatorów ustawy, co umożliwi wdrożenie poprawionych mechanizmów wsparcia dla producentów energii odnawialnej. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 10 i 11 kwietnia i właśnie wtedy może rozpocząć się pierwsze czytanie. Przyjęty projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

W związku z tym prezentujemy Państwu XII edycję szkolenia "Nowelizacja ustawy o OZE - nowe definicje, pomoc publiczna, aukcje", które odbędzie się 17 maja 2018 roku w Warszawie Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG ul.Kasprzaka 25.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia

I. Nowe definicje biomasy i instalacji OZE

 • biomasa i biopłyny
 • biowęgiel i toryfikat
 • drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego
 • modernizacje
 • dedykowane instalacje OZE
 • hybrydowe instalacje OZE
 • małe i mikro instalacje OZE
 • spółdzielnie energetyczne
 • stała cena zakupu i toryfikatu

II. Zmiany w systemach wsparcia, pomocy publicznej oraz aukcjach

 1. Pomoc publiczna:
 • oświadczenia składane przez wytwórców energii w instalacjach OZE
 • zasady obliczania uzyskanej pomocy
 • kumulacja pomocy publicznej
 • zasady obliczania ceny skorygowanej oraz obowiązku wytwórców
 • system FiT i FiP – uzyskanie pomocy przy przejściu do systemu, korygowanie ceny
 • zmiany w raporcie rocznym składanym do URE
 1. Systemy wsparcia
 • biomasa pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia
 • opłata zastępcza
 • modernizacja a świadectwa pochodzenia
 • opomiarowanie paliw
 1. System aukcyjny
 • deklaracja przystąpienia do akucji (podmioty istniejące) i prekwalifikacja
 • wytwarzanie energii a udział w aukcjach
 • modernizacja a aukcje
 • kwalifikacje, przeprowadzanie aukcji, koszyki aukcyjne
 • rozstrzyganie aukcji (parametr 80%)
 • obowiązki po wygraniu aukcji
 • kontrole URE
 • zakup i rozliczanie salda ujemnego po aukcji

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty rynku OZE, a w szczególności firmy zobligowane lub zainteresowane tzw. mechanizmami wsparcia:

 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Przemysłowi odbiorcy energii, ciepła
 • Instalacja OZE i termicznego przekształcania odpadów
 • Mikroinstalacje i małe instalacje
 • Źródła wykorzystujące biogaz lub biopłyny
 • Firmy wytwarzające i obracające energią pochodzącą z OZE
 • Audytorów i weryfikatorów energetycznych
 • Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku energii z OZE

Więcej informacji znają Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://cbepolska.pl/pl/szkolenie-nowelizacja-ustawy-o-oze.html lub pod numerem telefonu +48 22 82 77 123
 

Artykuł sponsorowany