Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

CEMEX wnosi propozycje odnoszące się do zmiany klimatu podczas COP16

Firma CEMEX uczestniczy w 16 edycji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP16). Konferencja odbywa się w Cancun w Meksyku i ma na celu stworzenie międzynarodowego porozumienia dotyczącego obniżenia emisji dwutlenku węgla

Firma CEMEX uczestniczy w 16 edycji Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP16). Konferencja odbywa się w Cancun w Meksyku i ma na celu stworzenie międzynarodowego porozumienia dotyczącego obniżenia emisji dwutlenku węgla i znalezienie rozwiązań dla zmian klimatu. CEMEX jest oficjalnym sponsorem COP16 i odgrywa istotną rolę we wspieraniu celów tegorocznego zgromadzenia, przedstawiając zwięzłe i skuteczne rozwiązania wykazujące znaczącą rolę betonu towarowego w niskowęglowym świecie.

– Zmiany klimatu stawiają bardzo znaczące wyzwanie dla naszego społeczeństwa i firma CEMEX zobowiązuje się wnosić wkład w rozwój gospodarki niskowęglowej – powiedział Luis Farías, Starszy Wiceprezes CEMEX ds. Energii i zrównoważonego Rozwoju. – Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na COP16, jako okazję do wykorzystania naszego doświadczenia i projektów współpracy do znalezienia innowacyjnych sposobów odnoszenia się do czynników przyczyniających się do zmian klimatu. Zaproponowanie rozwiązań betonowych podczas COP16 jest kolejny krokiem na tej drodze.

Firma CEMEX, razem ze swoimi partnerami, pełni rolę gospodarza licznych wydarzeń, prezentujących działania związane z poszukiwaniem rozwiązań i propozycji w zakresie unikaniem zmian klimatu i  ochroną różnorodności biologicznej. CEMEX będzie uczestniczył w następujących kluczowych wydarzeniach:

  Dzień Biznesowy Cancun, którego gospodarzem będzie Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju
6 grudnia 2010 r.- 9:30. Westin Resort and Spa Hotel

  Wystawy CEMEX na EXPO Zielone Rozwiązania COP16 oraz w Wiosce Zmian Klimatu w Cancun

  Prezentacja książki na temat ochrony przyrody pt. „Fresh Water: The Essence of Life” („Świeża woda: Esencja życia"), której gospodarzami będą firma CEMEX, Conservation International, Nature Serve, Wetlands International, Ramsar oraz International League of Conservation Photographers (Międzynarodowa Liga Fotografów Ochrony Przyrody)
6 grudnia 2010 r. – 19:00. Palace Ballroom Cancun Palace Resort Hotel

  Obrady przy okrągłym stole „Główne wyzwania dla budownictwa w 21-szym wieku – Dialog otwarty z ekspertami w dziedzinie Zrównoważonego Rozwoju”, których gospodarzem będzie firma CEMEX oraz Światowa Rada Budownictwa Ekologicznego
7 grudnia 2010 r. – 10:00. Palace Ballroom Cancun Palace Resort Hotel

Firma CEMEX zawarła także porozumienie z Ministerstwem Środowiska i Zasobów Naturalnych Meksyku (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT) o uczestnictwie w charakterze oficjalnego sponsora COP16. Sponsoring firmy CEMEX pomoże w zrównoważeniu emisji dwutlenku węgla podczas Konferencji Klimatycznej ONZ (COP16) oraz wniesie środki do programu SEMARNAT Przywództwa Środowiskowego dla Konkurencyjności.

Porozumienie przedstawia dwa zobowiązania. Pierwsze to sponsoring w kwocie 100.000 $US mający zrównoważyć emisje dwutlenku węgla wytworzone przez jeden z oficjalnych obiektów, w których będą odbywały się wydarzenia COP16 w Cancun: Wioskę Zmian Klimatu. Środkami będzie dysponowała Pronatura – meksykańska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną flory, fauny i priorytetowych ekosystemów – i zostaną one wykorzystane na zalesienie i utrzymanie 1.300 hektarów w stanie Oaxaca, Meksyk, z których będą korzystały rodziny w 10 społecznościach w tym stanie. Pomoże to zrównoważyć 10.000 ton emisji CO2, równowartości około 25% całkowitych emisji, jakich wygenerowanie szacuje się podczas COP16.

Druga część porozumienia zapewni kwotę 150.000 $US na finansowanie Programu Przywództwa Środowiskowego dla Konkurencyjności (El Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad) w Meksyku. W ramach tego programu, w którym SEMARNAT zapewnia środki w takiej samej kwocie, małym i średnim firmom oferowane są programy szkoleniowe i rozwojowe popierające praktyki odpowiedzialne środowiskowo takie, jak usprawnione oszczędzanie wody, obniżenie zużycia energii oraz lepsze systemy gospodarki odpadami w ich zakładach. Z tego wspólnego działania skorzysta około 540 firm, odbywając ponad 4.300 godzin szkoleń w zakresie przywództwa środowiskowego. 

Podobne artykuły