Artykuł Dodaj artykuł

BDS z kolejnym wygranym przetargiem

Podpoznańska gmina Czerwonak rozstrzygnęła przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Owińskach. Prace wykona firma Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o. o.

Podpoznańska gmina Czerwonak rozstrzygnęła przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Owińskach. Prace wykona firma Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o. o.

BDS z kolejnym wygranym
przetargiem

Prace, które już niebawem ruszą w podpoznańskich Owińskach, dotyczą wykonania rekultywacji składowiska odpadów „inne niż niebezpieczne i obojętne”. Powierzchnia składowiska przeznaczona do rekultywacji, wraz ze skarpami, wynosi 1,15 ha. Prace zostały podzielone na dwa etapy. – W pierwszej fazie roboty obejmą m.in: ukształtowanie czaszy składowiska, ułożenie warstwy wyrównawczej oraz montaż biofiltrów na studniach odgazowujących. Na etap drugi składać się będzie wykonanie warstwy uszczelniającej oraz glebotwórczej. Prace zakończy posadzenie roślin i trawy – mówi Maciej Raczak z firmy Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o.

Proces rekultywacji jest naturalnym, końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów. Polega on na przywróceniu naturze terenów zdegradowanych uprzednio przez działalność człowieka. – Głównym celem procesu rekultywacji jest rzecz jasna ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym naciskiem na wody powierzchniowe oraz podziemne. Niezbędnym elementem rekultywacji jest integracja obszaru składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem naturalnym poprzez sadzenie traw czy roślin motylkowych – wyjaśnia M. Raczak. Proces rekultywacji zakłada również odtworzenie gleby poprzez poprawienie jej właściwości fizycznych i chemicznych oraz uregulowanie stosunków wodnych. W tym celu stosuje się głównie metody techniczne lub biologiczne.

Oprócz wykonania prac budowlanych niezbędny jest także późniejszy dozór i monitoring terenów objętych procesem rekultywacji. Nie inaczej będzie w Owińskach. Regularne kontrolowanie drożności systemu zbierającego i stabilizującego poziom wód gruntowych, stały monitoring poziomu wód odciekowych oraz utrzymywanie czystości na terenie składowiska to tylko niektóre z wymagań postawionych przez Gminę Czerwonak.

Podobne artykuły