budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Projekt koncepcyjny szpitala w Żywcu przyjęty!

Starostwo powiatowe zaakceptowało projekt koncepcyjny budowy szpitala w Żywcu – pierwszej placówki służby zdrowia w Polsce realizowanej w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Starostwo powiatowe zaakceptowało projekt koncepcyjny budowy szpitala w Żywcu – pierwszej placówki służby zdrowia w Polsce realizowanej w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do września 2012 roku kanadyjski inwestor – InterHealth Canada – przygotuje  inwestycję pod względem technicznym i finansowym, a miesiąc później rozpocznie się budowa.

Nowy szpital w Żywcu - PM Group Devereux Architects

Nowy szpital powiatowy w Żywcu zapewni regionowi kompleksową opiekę medyczną i będzie się koncentrował na doraźnej opiece medycznej i ambulatoryjnej oraz profilaktyce prozdrowotnej, planowych zabiegach i nowoczesnej diagnostyce. Według projektu koncepcyjnego będzie liczył 4 kondygnacje i ponad 24 tys. mkw. powierzchni całkowitej. Znajdą się w nim między innymi zintegrowany oddział chirurgiczny działający na zasadzie „szpitala w szpitalu”, SOR połączony z lądowiskiem dla helikopterów oraz zwiększona liczba przychodni i poradni. - Projekt koncepcyjny zakłada wysoki standard architektury oraz maksymalną funkcjonalność obiektu, czyli usprawnienie przepływu pacjentów, sprzętu, leków i procedur medycznych – mówi George Commander, prezes InterHealth Canada. – Cieszymy się, że proces przygotowawczy inwestycji jest realizowany zgodnie z  planem i że projekt koncepcyjny zyskał akceptację starostwa – dodaje.

PPP – Projektowanie Pełną Parą

Przyjęcie projektu koncepcyjnego to finał pierwszego etapu prac architektoniczno-inżynierskich, rozpoczętych po podpisaniu umowy o realizacji inwestycji w systemie PPP 15 września 2011 roku. W ciągu 11 miesięcy, które zarezerwowano w umowie na przygotowanie inwestycji do realizacji, InterHealth Canada zleci jeszcze projekt budowlany, dokumentację do uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzi procesy przetargowe na budowę szpitala i zakup sprzętu na potrzeby placówki. Przed wrześniem 2011 roku ma także w planach uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy obiektu.

Nowy szpital w Żywcu - PM Group Devereux Architects

Przygotowania pełną parą prowadzi także strona publiczna. Trwają prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia mediów do działki, na której ma stanąć szpital w Żywcu. Zgodnie z umową starostwo projektuje drogę dojazdową oraz zajmuje się odwodnieniem terenu, w ramach którego zbuduje nowy kolektor do zbierania deszczówki. InterHealth Canada opracowuje z kolei dwuetapową procedurę przetargową, usprawniającą wybór wykonawcy. – W pełni kontrolujemy proces przygotowawczy, który realizowany jest przy maksymalnym zaangażowaniu partnerów oraz wsparciu ze strony miasta – podkreśla Andrzej Kalata, wicestarosta powiatu żywieckiego.

Partnerzy rozmawiają z bankami

Równolegle z pracami projektowymi prowadzone są przygotowania finansowe. – Sfinansowanie inwestycji w modelu PPP wymaga od nas sprawnego zarządzania i planowania prac projektowych w ściśle określonych ramach czasowych - mówi Nasser Massoud, członek zarządu oraz dyrektor inwestycji globalnych i rozwoju w InterHealth Canada. - Aby pokazać bankom, że projekt jest rzetelnie opracowany pod względem technicznym, musimy uzyskać pozwolenia na budowę, przeprowadzić przetargi na usługi budowlane oraz zakup sprzętu, wykupić wymagane ubezpieczenia oraz dokonać bardziej szczegółowej analizy finansowej. Banki także szczegółowo sprawdzają nasze analizy techniczne, medyczne, prawne, finansowe i ubezpieczeniowe. Nasz zespół skrupulatnie pracuje nad wszystkimi aspektami projektu, a cały proces przebiega zgodnie z planem – dodaje.

Projekt budowy szpitala w Żywcu prezentowany jest kilkunastu instytucjom finansowym,  zainteresowanym finansowaniem pierwszego w Polsce PPP w służbie zdrowia. W proces ten zaangażowane jest także starostwo w Żywcu. Banki chcą poznać szczegóły modelu biznesowego, w tym między innymi strukturę przychodów i kosztów, podział ryzyka pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym oraz szczegółowe zapisy umowy projektu PPP. W ciągu kilku tygodni przedstawią one warunki kredytowe, potwierdzone przez komisje kredytowe.

W szpitalu idzie nowe

Dla instytucji finansowych, zainteresowanych pilotażowym projektem PPP w służbie zdrowia, ważna jest również obecna działalność szpitala powiatowego w Żywcu, a zwłaszcza procedury medyczne kontraktowane przez NFZ. – Dobra informacja jest taka, że szpital od 2009 co roku ma zapewnione większe finansowanie i sukcesywnie wzrasta jego rentowność – mówi Antoni Juraszek, dyrektor szpitala. – Już zaczęliśmy budować markę nowego szpitala, w którym pracować będzie cały obecny zespół oraz nowa kadra medyczna – wyjaśnia. Władze szpitala informują personel o planach rozwoju usług, szkoleniach, lepszych warunkach zatrudnienia oraz o stworzeniu nowych miejsc pracy. – Cały zespół nie może doczekać się realizacji tych planów i przeprowadzki do nowego szpitala.

W 2015 roku na Polach Lisickich w Żywcu otwarty zostanie nowoczesny szpital, którym przez 30 lat zarządzać będzie InterHealth Canada, kanadyjska firma, wywodząca się z sektora publicznego, która specjalizuje się w inwestowaniu i w zarządzaniu placówkami medycznymi na całym świecie. Jego budowa zacznie się w październiku 2012 roku i potrwa dwa lata. Potem nastąpi okres rozruchu, a w 2015 roku placówka przyjmie pierwszych pacjentów. Szpital będzie dostępny w ramach publicznej służby zdrowia.

Władze samorządowe będą monitorować jakość usług medycznych oraz efektywność placówki. Umowa podpisana między stroną publiczną i prywatną określa rygorystyczny sposób kontroli, w tym wprowadza także obowiązek przeprowadzania audytów zewnętrznych. Dodatkowo także pacjenci będą oceniać szpital, a ankiety sprawdzające ich satysfakcję, będą miały konsekwencje finansowe dla inwestora.