budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Jakość i bezpieczeństwo gwarantowane przez TÜV SÜD Polska

Zarządzanie jakością, minimalizowanie ryzyka związanego z zagrożeniami technologicznymi oraz poszerzanie aspektów bezpieczeństwa to działania poprawiające efektywność i konkurencyjność firm.

Zarządzanie jakością, minimalizowanie ryzyka związanego z zagrożeniami technologicznymi oraz poszerzanie aspektów bezpieczeństwa to działania poprawiające efektywność i konkurencyjność firm. TÜV SÜD Polska zapewnia kompleksową ofertę dla instytucji i podmiotów gospodarczych, które dzięki audytom i wystawianym certyfikatom chcą dbać o zrównoważony rozwój.

Firma TÜV SÜD Polska, należąca do koncernu TÜV SÜD AG, świadczy usługi w zakresie certyfikacji, testów, badań, auditów, weryfikacji ocen i szkoleń dotyczących standardów bezpieczeństwa i jakości. Grupa TÜV SÜD powstała pod koniec XIX w. na przemysłowych terenach północnych Niemiec, a jej głównym celem była ochrona ludzi, środowiska i własności, przed niekorzystnymi skutkami technologii. Założenia te nie zmieniły się do dziś, a długoletnie doświadczenie sprawia, że stosowane obecnie procedury oraz technologie sprawdzające i pomiarowe są z powodzeniem wykorzystywane w nowych obszarach przemysłu. TÜV SÜD Polska dysponuje personelem posiadającym szerokie kompetencje w świadczeniu usług dla sektora energetycznego, przemysłowego oraz budowlanego. Firma jest także akredytowaną jednostką certyfikującą systemy zarządzania oraz weryfikującą roczne raporty emisji gazów cieplarnianych. TÜV SÜD Polska jest również akredytowana do badania i opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z Kogeneracji. W ofercie firmy znajdują się także inspekcje i certyfikacje produktów, działania wspomagające producentów żywności, jak również szkolenia i seminaria biznesowe oraz techniczne. Nowe obszary działalności obejmują e–business oraz ochronę danych. Przez dziesięciolecia działalności firma stworzyła jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek, która jest synonimem bezpieczeństwa, solidności i bezstronności.

Energetyka

Urządzenia i technologie wykorzystywane w rozwijającej się gospodarce muszą spełniać określone normy jakościowe – szczególnie dotyczy to sektora energetycznego, którego znaczenie jest strategiczne w skali kraju. Przyjęte dyrektywy europejskie, oprócz zwiększania efektywności energetycznej, zakładają również coraz szersze wdrażanie odnawialnych źródeł energii. TÜV SÜD Polska, rozumiejąc stawiane przed podmiotami gospodarczymi wymogi, oferuje usługi weryfikujące instrukcje oraz procedury normalizujące gospodarkę paliwami. Firma przeprowadza także audyty i analizy obejmujące pracę poszczególnych urządzeń i jednostek wytwórczych, które w rezultacie prowadzą do optymalizacji wykorzystywania energii, a tym samym redukcji ponoszonych kosztów. Kwestia jej produkcji oraz użycia wiąże się także z zagadnieniami emisji gazów cieplarnianych. TÜV SÜD Polska jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji weryfikatorem rocznych raportów dotyczących ich emisji. Firma specjalizuje się także w ocenie dostosowywania organizacji do wymagań wynikających    z ograniczania wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko.

Przemysł

Bezpieczeństwo związane z procesami technologicznymi i wykorzystywanymi w nich urządzeniami jest kolejnym z podstawowych obszarów działalności TÜV SÜD Polska. Rzeczoznawcy firmy są upoważnieni do nadzorowania maszyn, a także wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych. Monitorują sposoby oraz techniki ich wytwarzania i prowadzą działania sprawdzające. Weryfikacja obejmuje cały proces – od odbioru materiałów przeznaczonych do ich produkcji aż po końcowe wykorzystywanie urządzeń. Spośród wielu sfer związanych z usługami dla przemysłu, na szczególną uwagę zasługują obecnie – w czasie intensywnej urbanizacji oraz powstawania nowych nieruchomości – kwestie eksploatacyjnego zużycia dźwigów i schodów ruchomych. Specjaliści TÜV SÜD Polska dokonują szczegółowych inspekcji w oparciu o obowiązujące normy europejskie. Wieloletnie doświadczenie i umiejętności praktyczne zapewniają sprawne wykonanie audytów, które będą potwierdzały bezpieczeństwo. Stała kontrola gwarantuje odpowiednią ochronę zdrowia i życia. Firma TÜV SÜD Polska prowadzi również egzaminy spawaczy, które umożliwiają uzyskanie certyfikatów.

Budownictwo

Technika budowlana wymaga wykorzystywania właściwego rodzaju rozwiązań oraz materiałów w trakcie realizacji inwestycji. Wysokie standardy i normy jakościowe, które ich dotyczą, muszą być dodatkowo zgodne z przepisami prawa budowlanego. Rozwój sektora budowlanego powoduje wzrost liczby prowadzonych inwestycji. Ich realizacja pociąga za sobą znaczące koszty, co czasami skutkuje chęcią szukania oszczędności. Zróżnicowany poziom profesjonalizmu wykonawców i jakości dostarczanych materiałów skłania inwestorów do angażowania dodatkowych kontroli i audytów przeprowadzanych przez firmę zewnętrzną. TÜV SÜD Polska dzięki wiedzy i kompetencjom swoich specjalistów gwarantuje fachową kontrolę i nadzór, których wynikiem ma być optymalna funkcjonalność i bezpieczeństwo budowli. Zakres usług obejmuje ocenę dokumentacji projektowej, kontrolę nad wykonaniem budżetu, nadzór inspektorski, a także certyfikację zrealizowanych inwestycji. Firma wykonuje również okresowe kontrole budowli i działania prowadzące do uzyskania certyfikatów energetycznych dla budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zarządzanie

Rozwój przedsiębiorstw jest uzależniony od wielu systemów, które składają się na  proces zarządzania. Ujednolicone standardy pozwalają na ich porównywanie oraz stosowanie odpowiednich praktyk mających na celu optymalizację procesów. W efekcie prowadzi to do większej efektywności pracowników oraz poprawy wyników finansowych. Oferta TÜV SÜD Polska obejmuje certyfikację systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji, energią oraz ryzykiem. Firma ma również szerokie doświadczenie w certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania. Uzyskane certyfikaty są nie tylko potwierdzeniem wprowadzonych usprawnień i jakości wykonywanych zadań, ale również świadectwem wysokich kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej, co niejednokrotnie jest mocnym argumentem w procesie pozyskiwania kontrahentów.

Produkty

Konkurencja na rynku dóbr szybkozbywalnych oraz trwałych prowadzi do coraz bardziej świadomych wyborów konsumenckich. Klienci zwracają uwagę nie tylko na cenę, ale również  jakość materiałów, z których zostały one wykonane. Znaczenia nabiera także ekologiczność produktów – ich wpływ na środowisko, zarówno w procesie wytwórczym jak i podczas konsumpcji, czy późniejszej utylizacji. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, najnowocześniejszą aparaturę pomiarową oraz laboratoria wyposażone w zaawansowany sprzęt, specjaliści TÜV SÜD Polska testują różnego rodzaju wyroby pod względem bezpieczeństwa. Badania mogą odbywać się zgodnie z przedstawionymi przez zleceniodawcę założeniami, które dokładnie określają, jakie komponenty czy cechy mają zostać zweryfikowane. Firma posiada sprawdzone procedury certyfikacji produktów, audytu dostawców, a także kontroli placów zabaw. Pozytywna weryfikacja odpowiadająca wysokim standardom daje klientom gwarancję wysokiej jakości i braku zagrożeń dla ich zdrowia i życia.

Żywność

Masowa produkcja żywności, jej nieustanna styczność z technologią, stosowanie związków chemicznych oraz wymagania prawne powodują, że sektor rolno–spożywczy stał się gałęzią gospodarki, którą obejmuje coraz więcej przepisów i norm. Odpowiedzialność spoczywająca na producentach dotyczy nie tylko inspekcji higienicznych. Są oni także zobowiązani do przestrzegania przepisów związanych z oznakowaniem, identyfikowalnością poszczególnych etapów produkcji oraz bezpieczeństwem żywności. TÜV SÜD Polska wspomaga działania operatorów na rynku żywnościowym. Firma dostarcza niezbędną wiedzę – nabytą w międzynarodowym środowisku wytwórczym – do lokalnych dostawców i producentów. Dzięki uzyskanym certyfikatom firmy zmniejszają ryzyko w handlu, a klienci końcowi otrzymują gwarancję zgodności produktów z normami stanowiącymi o bezpieczeństwie ich spożycia.

TÜV SÜD Polska oferuje kompleksową ofertę usług dla tych sektorów gospodarki, w których istnieje realne zagrożenie związane z negatywnym wpływem technologii na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. Działania prowadzone przez firmę mają na celu wskazanie potencjalnych niezgodności z procedurami i standardami stanowiącymi o jakości zarówno produktów, jak i systemów zarządzania. Firma organizuje także otwarte szkolenia i seminaria mające na celu poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności biznesowych oraz technicznych. Dzieląc się swoim doświadczeniem, pracownicy TÜV SÜD Polska przyczyniają się do poprawy wyników finansowych poszczególnych przedsiębiorstw, a wystawiane przez nich certyfikaty są świadectwem potwierdzającym zrównoważony i odpowiedzialny rozwój.