Artykuł Dodaj artykuł

Metrostav z sukcesem przeprowadził próby obciążeniowe mostów kolejowych w Pilźnie

W ramach kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej Rokycany – Pilzno firma Metrostav – czeska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych – pomyślnie wykonała statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe trzech mostów kolejowych w Pilźnie.

W ramach kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej Rokycany – Pilzno firma Metrostav – czeska spółka budowlana specjalizująca się w realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych – pomyślnie wykonała statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe trzech mostów kolejowych w Pilźnie. Najdłuższy badany obiekt ma 63 metry i wytrzymuje obciążenie prawie 360 ton, które testowane było za pomocą dwóch zabytkowych lokomotyw parowych – wraz z pełnym ładunkiem węgla i wody. Budowa mostów kolejowych w Pilźnie jest jednym z głównych zadań wchodzących w skład modernizacji 20-kilometrowego odcinka trasy kolejowej Rokycany – Pilzno. Łączna wartość prac – których ukończenie zaplanowane jest na połowę 2018 roku – wynosi ok. 4 mld koron (148 mln euro1), a w zakres projektu weszła m.in. przebudowa 15 obiektów mostowych.

Metrostav z sukcesem przeprowadził próby obciążeniowe mostów kolejowych w Pilźnie
Źródło: https://www.facebook.com/Metrostav/

Próby obciążeniowe miały za zadanie kontrolę parametrów trzech kolejowych obiektów mostowych w Pilźnie, w tym ugięcie oraz wytrzymałość statyczną. Dopuszczalne ugięcie mostu według projektu wynosi 35 mm, natomiast w czasie testów odnotowano wartości na poziomie jedynie 28 milimetrów. Podczas prób obciążeniowych na wiaduktach wykorzystano lokomotywy parowe o masie 185 i 174 ton – wyprodukowane w 1947 roku w czeskiej fabryce Škoda – z uwagi na dużą ilość osi, dzięki którym w trakcie 40 minut trwania badania nacisk równomiernie rozłożył się na całej długości mostu.

„Jednym z zasadniczych momentów w trakcie budowy mostu są próby obciążeniowe – dopiero wtedy można finalnie potwierdzić zgodność wszystkich parametrów z założeniami projektu. Czeski oddział firmy Metrostav w ostatnim czasie z sukcesem przeprowadził aż trzy testy mostów kolejowych w Pilźnie, dzięki czemu już wkrótce pociągi będą mogły jeździć z większą prędkością, a pasażerowie będą mieli gwarancję bezpieczeństwa. Mosty kolejowe zostały zbudowane w ramach modernizacji linii kolejowej Rokycany – Pilzno. W skład tego kontraktu wchodzi również realizacja najdłuższych w Czechach tuneli kolejowych – pierwszy z nich o długości ponad 4 km jest już ukończony, natomiast obecnie firma Metrostav jest w trakcie przygotowań do drążenia drugiego obiektu” – mówi Radim Čáp, dyrektor Metrostav Polska.

Metrostav z sukcesem przeprowadził próby obciążeniowe mostów kolejowych w Pilźnie
Źródło: https://www.facebook.com/Metrostav/

Most kolejowy w Pilźnie powstał w pierwotnej formie w 1884 roku, a następnie został poszerzony do dwóch torów. W roku 1924 został on przebudowany oraz wzmocniony. W celu dostosowania trasy Rokycany – Pilzno do wymogów bezpieczeństwa europejskich sieci kolejowych musiał on ulec modernizacji oraz przejść testy mające za zadanie kontrolę parametrów w sytuacjach znacznie przekraczających standardowe obciążenia.

Prace budowlane nad wiaduktami w Pilźnie to jeden z etapów rozbudowanego projektu, którego celem jest dostosowanie infrastruktury czeskiej sieci kolejowej do najwyższych parametrów obowiązujących w Unii Europejskiej. Odcinek Rokycany – Pilzno trasy stanowi bowiem o efektywnym funkcjonowaniu całej trasy łączącej Pragę z granicą niemiecką – jest on strategicznym elementem czeskiego systemu transportowego, jak i tranzytowego, oraz należy do transeuropejskiej sieci kolejowej.

Główne założenia przebudowy to m.in.:

 • osiągnięcie wyższych parametrów technicznych trasy kolejowej
 • dostosowanie linii do ruchu pociągów z maksymalną prędkością 160 km/h
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów i zwiększenie bezpieczeństwa operacji ruchu kolejowego
 • stworzenie infrastruktury dla kolei dużej prędkości

W Polsce Metrostav realizuje zaawansowane technicznie projekty tj.:

Most na Wyspie Sobieszewskiej:

 • Umowa – o wartości 57,1 mln zł – na budowę mostu, który połączy Wyspę Sobieszewską z Gdańskiem, pomiędzy konsorcjum firm Metrostav oraz Vistal a Miastem Gdańsk została podpisana 2 września 2016.
 • Budowa obiektu jest jednym z priorytetów inwestycyjnych Gdańska na lata 2014-2020.
 • Most będzie miał 173 m długości (ze skrzydłami – 181,5 m), przewidywany czas otwierania przęseł to 2 minuty.

Trasa ekspresowa S7: Koszwały – Nowy Dwór Gdański:

 • 20-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S7: Koszwały – Nowy Dwór Gdański na Pomorzu o wartości ponad 1, 642 mld zł.
 • Inwestycja ma być gotowa w październiku 2018 r.

Modernizacja węzła ulic Marsa i Żołnierskiej:

 • Przebudowa 5-kilometrowego odcinka ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie.
 • Wartość kontraktu to ok. 155 mln zł, inwestycja ma być gotowa w 2018 roku.

Do tej pory polski oddział firmy Metrostav odpowiedzialny był również za realizację:

Drogi S8: węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska wraz z Mostem Gen. S. Grota-Roweckiego w Warszawie:

 • Przebudowa 4,8 kilometrowego odcinka trasy Armii Krajowej.
 • W skład projektu o wartości 796,30 mln zł wchodziły działania modernizacyjne, takie jak: poszerzenie jezdni głównych, połączenie istniejących i zaprojektowanych węzłów na Trasie AK w zespoły węzłów.
 • W rezultacie remontu cały fragment trasy zyskał status drogi szybkiego ruchu.
 • Metrostav przekazał inwestycję do użytkowania we wrześniu 2015 – miesiąc przed zakładanym terminem.

Budowy nowej przeprawy mostowej na Przemszy na trasie Kraków – Chełmek (woj. Małopolskie, droga wojewódzka nr 780) – inwestycja została zakończona w listopadzie 2013 roku

Projektu modernizacji budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów w ramach projektu: „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I”.