Artykuł Dodaj artykuł

Plusy i minusy „Czystego Powietrza”. Smog może pozostać? Jest duże ryzyko wzrostu kosztów ogrzewania

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, ruszył ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, którego celem jest eliminacja smogu w Polsce. Program ma jednak swoje plusy i minusy. Jakie? Redukcja smogu to nie wszystko. Ważne jest też to, by właściciele domów płacili mniej za ogrzewanie. 

ROCKWOOL logo

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, ruszył ogólnopolski program „Czyste Powietrze”, którego celem jest eliminacja smogu w Polsce. Program ma jednak swoje plusy i minusy. Jakie? Redukcja smogu to nie wszystko. Ważne jest też to, by właściciele domów płacili mniej za ogrzewanie. 

Plusy programu „Czyste Powietrze”

Redukcja smogu oznacza poprawę warunków zdrowotnych całego społeczeństwa, a przede wszystkim osób najbardziej narażonych na zanieczyszczenie powietrza, czyli dzieci i kobiet w ciąży. Sama wymiana pieca i zastosowanie czystych paliw ogranicza emisję zanieczyszczeń o 80 proc., jednak bez izolacji ścian zewnętrznych znacząco podnoszą się koszty ogrzewania. Rządzący podkreślają więc, że program będzie miał dwa główne bloki dofinansowania: na termomodernizację i na wymianę systemu grzewczego. Wyraźnie położony nacisk na termomodernizację domu odróżnia ten program od innych, które prowadzone były w przeszłości. To bardzo dobry kierunek, ponieważ tylko kompleksowa termomodernizacja, a więc ocieplenie ścian i dachu, a potem wymiana źródła ciepła, są gwarancją zarówno czystego powietrza, jak i niskich kosztów ogrzewania. Aktualnie program zakłada, że wymiana pieca będzie punktem kluczowym, a termomodernizacja domu uzupełniającym. Wsparcie dla termomodernizacji to właściwy ruch, jednak opracowanie procedur w takim brzmieniu, w którym jest ona potraktowana jako opcja dodatkowa może sprawić, że program odniesie skutek odwrotny do zamierzonego, co zauważyli eksperci publikując m.in. list na portalu branżowym Izolacje.com.pl.

Plusy i minusy „Czystego Powietrza”. Smog może pozostać? Jest duże ryzyko wzrostu kosztów ogrzewania

Co ósmego Polaka nie stać na ogrzewanie

W liście opublikowanym na portalu Izolacje.com.pl eksperci przypominają, że zjawisko smogu nierozerwalnie związane jest z występowaniem ubóstwa energetycznego, z którym boryka się co ósmy Polak - aż 12 proc. społeczeństwa nie stać na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Właściciele gospodarstw domowych starają się przed tym uchronić – wybierają tanie paliwa, które powodują wysoką emisję zanieczyszczeń, co jest bezpośrednią przyczyną smogu. Eksperci podkreślają, że podstawą wszelkich inicjatyw podejmowanych w związku z eliminacją zjawiska smogu w Polsce, powinno być ograniczanie kosztów ogrzewania budynków przy przechodzeniu na czystsze paliwa, ponieważ są one dużo droższe. 

Kluczowy minus – ocieplenie jako dodatek

Według założeń, program „Czyste Powietrze” ma teoretycznie wspierać kompleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych, na którą składa się docieplenie przegród zewnętrznych budynków i modernizacja systemów grzewczych połączona z wymianą źródeł ciepła. Jednak tylko ten drugi element kompleksowej termomodernizacji budynków, a więc wymiana źródeł ciepła i modernizacja systemów grzewczych, został potraktowany priorytetowo w programie „Czyste Powietrze”. Docieplenie przegród zewnętrznych budynków traktowane jest jako element uzupełniający.

– Sama wymiana źródła ciepła może oznaczać, że beneficjenci przestraszeni wysokimi kosztami ogrzewania, będą szukać oszczędności na własną rękę i wrócą do tanich paliw. Wtedy problem smogu nie zostanie rozwiązany – komentuje Konrad Witczak, ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju w ROCKWOOL Polska.

Dotychczasowe programy antysmogowe związane z wymianą źródła ciepła dobitnie pokazały, że bez ocieplenia domu znacząco wzrastają koszty ogrzewania, co pogłębia zjawisko ubóstwa energetycznego. – Programy te okazały się nieefektywne, nie nastąpiła też oczekiwana zmiana świadomości społecznej związana z energooszczędnością, która obywatelom kojarzyła się ze wzrostem kosztów. Pojawiały się głosy, że energooszczędne domy emitujące mniej zanieczyszczeń są drogie i nie warto w nie inwestować. A problem smogu pozostał – mówi Konrad Witczak. 

List ekspertów: najpierw ocieplenie!

„W praktyce docieplenie przegród zewnętrznych jest tym elementem kompleksowej termomodernizacji, który przyczynia się do ograniczenia kosztów ogrzewania bez względu na rodzaj zastosowanego paliwa, a więc eliminuje podstawową przyczynę powstawania smogu. Modernizacja systemów grzewczych i wymiana źródła ciepła powinny być dostosowane do nowego, dużo mniejszego zapotrzebowania na energię budynku dopiero po dociepleniu przegród zewnętrznych” – podkreślają eksperci branży budowalnej w liście na portalu Izolacje.com.pl. Zwracają oni uwagę, że program powinien dawać beneficjentowi wybór, który pozwoli mu na wykonanie prac zgodnie z prawidłową kolejnością działań, gwarantującą niskie koszty ogrzewania – a więc najpierw ocieplenie, a potem wymiana źródła ciepła. –Tutaj należy dokonać zmiany w procedurach programu, by uniknąć sytuacji, w której beneficjent otrzymuje piec nowej generacji do nieocieplonego domu. Efekt? Przewymiarowane źródło ciepła i znaczący wzrost kosztów ogrzewania. Wszystko to pogłębi zjawisko ubóstwa energetycznego, co może przełożyć się na to, że smog wciąż pozostanie najbardziej palącym polskim problemem – zaznacza Konrad Witczak.

Eksperci postulują także, by jak najbardziej ułatwić beneficjentowi skorzystanie z dotacji i umożliwić mu rozliczanie kosztów kwalifikowanych tylko na podstawie faktur za zakupione materiały budowlane lub elementy instalacji grzewczej budynku. – Taki sposób kwalifikowania kosztów znacznie skróci i usprawni beneficjentom proces rozliczania prac termomodernizacyjnych w pozyskaniu środków finansowych z programu, a co za tym idzie - usprawni działanie całego programu – uważa Konrad Witczak. 

Ryzyko – powrót do tanich paliw

Sama wymiana źródła ciepła wystarczy, by zredukować smog, ale spowoduje wzrost kosztów ogrzewania. Bez zagwarantowania mniejszych kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych i po przejściu na źródła ciepła wymagające mniej emisyjnych, ale droższych paliw, właściciele budynków nadal będą poszukiwać na własną rękę możliwości zmniejszania kosztów związanych z ogrzewaniem. To może oznaczać powrót do stosowania tanich paliw niskiej jakości, co przełoży się na brak spodziewanego efektu programu „Czyste Powietrze”, jakim powinno być ograniczenie smogu w Polsce. Innym niekorzystnym skutkiem ucieczki przed nadmiernymi kosztami ogrzewania może być ustawianie niższej temperatury pracy systemów grzewczych, co przyczyni się do pogorszenia warunków zdrowotnych w użytkowanych  budynkach. Z analiz znajdujących się w raporcie „Szóste paliwo” wynika, że kompleksowa termomodernizacja, czyli najpierw ocieplenie, a potem wymiana kotła, pozwala obniżyć koszty ogrzewania nawet o 5 tys. zł w skali roku.

Oszczędności to niejedyna korzyść

Prawidłowa kolejność działań termomodernizacyjnych, a więc najpierw docieplenie przegród zewnętrznych, a później wymiana źródeł ciepła, została także zdefiniowana w opracowaniu przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska (Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych), dostępnym na jego stronie internetowej. Docieplone przegrody zewnętrzne budynku to również „ciepły i zdrowy dom”, który poza niewielkim zapotrzebowaniem na ogrzewanie, wpiera ochronę przed szkodliwym działaniem grzybów i pleśni. Docieplone przegrody zewnętrzne to także gwarancja dobrych parametrów akustycznych w domu i izolacja od hałasu. O tym wszystkim wiedzą przedstawiciele administracji rządowej, którzy układają procedury programu. Wymienione powyżej luki w programie mogą być więc zwykłym niedopatrzeniem, dlatego warto już teraz wskazać na możliwe ryzyko i pułapki, które czekają na beneficjentów. Kilka zmian wystarczy, by program „Czyste Powietrze” odniósł sukces i realnie poprawił nie tylko jakość powietrza, którym oddychają Polacy, ale także stan ich portfela dzięki większym oszczędnościom na kosztach ogrzewania.

Artykuł został dodany przez firmę

ROCKWOOL Polska Sp. Z o.o.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej- dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.