budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Boom remontowy wsparł wyniki Śnieżki w pierwszym półroczu

Następstwa walki z pandemią – w tym ograniczenie mobilności i przejście wielu firm na pracę zdalną – skutkowały dużym wzrostem popytu na materiały remontowo-budowlane.

Następstwa walki z pandemią – w tym ograniczenie mobilności i przejście wielu firm na pracę zdalną – skutkowały dużym wzrostem popytu na materiały remontowo-budowlane. Przełożyło się to pozytywnie na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka za pierwsze półrocze br. Z kolei najbliższe miesiące upłyną w Grupie pod znakiem zmian w modelu operacyjnym i koncepcji zarządzania Grupą. 

Boom remontowy wsparł wyniki Śnieżki w pierwszym półroczu

W I półroczu 2020 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wypracowały łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 431,1 mln zł, czyli o 30,8% wyższe r/r. Szczególny wpływ na zwiększenie sprzedaży w tym okresie miały konsolidacja wyników węgierskiego Poli-Farbe, a także wyższa sprzedaż na rynku polskim, węgierskim oraz ukraińskim.

Wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane w Polsce – w tym farby oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna, które stanowią dominującą część portfolio Śnieżki – jest pochodną skutków walki z pandemią COVID-19 i ich wpływu na decyzje zakupowe Polaków. Zmniejszona mobilność Polaków spowodowała, że wiele osób zdecydowało się na większe remonty albo drobne prace renowacyjne w swoich mieszkaniach, domach i ogrodach.

– Wysoki popyt na wyroby dekoracyjne w Polsce, a także szybka i odważna reakcja naszego pionu handlowego w obliczu pandemii sprawiły, że na najważniejszym dla nas rodzimym rynku Śnieżka zwiększyła swoje udziały rynkowe i utrzymała pozycję lidera. Znaczącą rolę odegrała też rozpoznawalność naszych marek takich jak np. Magnat, Vidaron i Śnieżka, bo klienci wybierali te, do których mają największe zaufanie. W dalszym ciągu widoczny był też trend zakupu polskich produktów – komentuje Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

W I półroczu 2020 roku największy, 64,7% udział w całkowitych przychodach Grupy stanowiła sprzedaż zrealizowana w Polsce, która wzrosła o 14,3% r/r, do 278,8 mln zł. Poza „efektem walki z pandemią”, lepszy wynik na tym rynku to rezultat z utrzymującego się trendu wybierania przez klientów wyrobów premium (w tym farby marki Magnat i produkty do drewna marki Vidaron) oraz wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej.

Na Węgrzech, których udział w strukturze sprzedaży zwiększył się z 6,9% do 19,7%, przychody wypracowane przez Grupę wyniosły 85,0 mln zł i były o 273,2% zł wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. To m.in. rezultat konsolidacji wyników Poli-Farbe za pełen okres sprawozdawczy (w okresie porównywalnym zostały ujęte wyniki od 15 maja do 30 czerwca 2019 roku). Na Ukrainie, rynku numer trzy dla Grupy, przychody wyniosły 38,3 mln zł, tj. były o 6,6% wyższe, z kolei na Białorusi, rynku numer cztery – 13,0 mln zł, tj. były o 6,4% niższe niż rok wcześniej.

W efekcie w pierwszym półroczu br. Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała wyższe zyski: zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 64,1 mln zł (+49,5% r/r), wynik EBITDA w wysokości 80,7 mln zł (+48,2% r/r) oraz zysk netto w wysokości 52,4 mln zł (+52,3% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47,8 mln zł (+42,7% r/r).

Kontynuacja inwestycji przy zachowaniu bezpiecznego poziomu płynności

Śnieżka kontynuowała też cykl inwestycyjny, w pierwszym półroczu przeznaczając na ten cel 62,8 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli skokowo zwiększyć efektywności procesów logistycznych. Pomimo pandemii, realizacja tej inwestycji przebiega terminowo i uruchomienie obiektu jest planowane na początku 2022 roku.

Z drugiej strony w minionych miesiącach zarząd Śnieżki podjął szereg działań w celu utrzymania optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności, m.in. zawierając umowę kredytu odnawialnego, umowę faktoringu, a także umowę pożyczki z Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Efektem dobrej pozycji płynnościowej jest zachowanie ciągłości w wypłacaniu dywidend. W tym roku, po raz siedemnasty z rzędu FFiL Śnieżka podzieliła się zyskiem z posiadaczami jej akcji. Akcjonariusze obecni na czerwcowym walnym zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA podjęli jednogłośną decyzję o wypłacie dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 roku w kwocie 32,8 mln zł, tj. 2,6 zł na jedną akcję. Od czasu giełdowego debiutu Śnieżka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Suma wypłaconych w tym okresie dywidend przekroczyła 402 mln zł.

Zmiany w modelu operacyjnym

W drugim półroczu br. w Grupie Kapitałowej Śnieżka będą trwały intensywne prace nad zmianą modelu operacyjnego i wdrażaniem nowej koncepcji zarządzania Grupą. Z tego względu od 1 września 2020 roku wyodrębniony został pion handlowy – prowadzący działalność operacyjną w zakresie sprzedaży i marketingu – jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej FFiL Śnieżka SA.

– Nasza Grupa wchodzi w kolejny etap rozwoju. Przed nami budowa centrów kompetencji i wyodrębnienia w ich ramach, poszczególnych obszarów działalności biznesowej. Zmiany mają na celu optymalizację procesów zarządzania i korzystaniu z efektu skali, który zyskał na znaczeniu wraz z intensywnym w ostatnich latach rozwojem Grupy, w tym poprzez akwizycje – mówi Piotr Mikrut.

Wydzielenie aktywności marketingowej i sprzedażowej Grupy do spółki Śnieżka Trade od Colours (jej obecna nazwa to TM Investment), w 100% kontrolowanej przez FFiL Śnieżka SA, jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

Artykuł został dodany przez firmę

ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA jest wiodącą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka i czołowym producentem farb i lakierów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.