Artykuł Dodaj artykuł

Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych w skomplikowanych warunkach terenowych

Przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, należy przygotować odpowiednią i bezpieczną platformę roboczą. W przypadku, gdy wzmocnienie wykonywane jest na bardzo słabym podłożu lub gdy poziom roboczy znajduje się znacznie powyżej lub poniżej terenu (wykopy i nasypy), roboty ziemne, platforma robocza oraz ewentualne odwodnienie powinny być przedmiotem projektu technicznego.

Przed wykonaniem wzmocnienia podłoża, należy przygotować odpowiednią i bezpieczną platformę roboczą. W przypadku, gdy wzmocnienie wykonywane jest na bardzo słabym podłożu lub gdy poziom roboczy znajduje się znacznie powyżej lub poniżej terenu (wykopy i nasypy), roboty ziemne, platforma robocza oraz ewentualne odwodnienie powinny być przedmiotem projektu technicznego.

Jakość i bezpieczeństwo robót geotechnicznych, takich jak wzmocnienie podłoża czy palowanie, zależy ściśle od zaprojektowania i wykonania platform roboczych. Przyjęty poziom roboczy jest wypadkową takich czynników jak: naturalny poziom terenu, poziom posadowienia obiektu, poziom zwierciadła wody gruntowej, fazy budowy, uzbrojenia terenu i innych. Dokumentacja projektowa zasadniczych robót geotechnicznych, platform roboczych, zabezpieczeń skarp, ścian wykopów, nasypów i odwodnienia wykopów może stanowić jedno kompletne lub odrębne, odpowiednio skoordynowane opracowania techniczne.

Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych w skomplikowanych warunkach terenowych

Jakość i bezpieczeństwo robót geotechnicznych, takich jak wzmocnienie podłoża czy palowanie, zależy ściśle od zaprojektowania i wykonania platform roboczych. Przyjęty poziom roboczy jest wypadkową takich czynników jak: naturalny poziom terenu, poziom posadowienia obiektu, poziom zwierciadła wody gruntowej, fazy budowy, uzbrojenia terenu i innych. Dokumentacja projektowa zasadniczych robót geotechnicznych, platform roboczych, zabezpieczeń skarp, ścian wykopów, nasypów i odwodnienia wykopów może stanowić jedno kompletne lub odrębne, odpowiednio skoordynowane opracowania techniczne.

Artykuł został dodany przez firmę

Menard Sp. z o.o.

Menard to kompleksowe rozwiązania w zakresie wzmacniania podłoża, fundamentowania specjalnego oraz remediacji zanieczyszczonych gruntów i wód od projektu do realizacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły