Artykuł Dodaj artykuł

Ekoinwestycje Polaków - kto kupuje instalację fotowoltaiczną?

Kto statystycznie w Polsce najczęściej decyduje się na instalacje fotowoltaiczną lub kto ma taką decyzję w planach? Przede wszystkim osoby z wyższym lub średnim wykształceniem w przedziale wiekowym między 25-55+ lat, prowadzące trzy-czteroosobowe gospodarstwa domowe na wsi - tak wynika z badania Alians OZE zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia.

Kto statystycznie w Polsce najczęściej decyduje się na instalacje fotowoltaiczną lub kto ma taką decyzję w planach? Przede wszystkim osoby z wyższym lub średnim wykształceniem w przedziale wiekowym między 25-55+ lat, prowadzące trzy-czteroosobowe gospodarstwa domowe na wsi - tak wynika z badania Alians OZE zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia.

Badanie statystycznego profilu posiadacza instalacji fotowoltaicznej oraz osób skłonnych w nią zainwestować w najbliższej przyszłości, przynosi szereg ciekawych wniosków.

Pierwszym jest to, że parytety są zachowane, ponieważ tak samo są tym zainteresowane kobiety, jak i mężczyźni. Kolejny wniosek jest taki, że prym w ekoinwestycjach w Polsce wiodą mieszkańcy województw: mazowieckiego (14 proc. respondentów), śląskiego (12 proc.) oraz małopolskiego i wielkopolskiego (po 9 proc.). Na przeciwległym biegunie są konsumenci z województw podlaskiego oraz lubuskiego.

Świadomość i wiedza

Równie interesująco wygląda podział przebadanych przez Alians OZE konsumentów ze względu na wiek i wykształcenie. Zdecydowana większość posiada wykształcenie wyższe (45 proc.) lub średnie (44 proc.). Dziewięć procent respondentów deklaruje wykształcenie zawodowe, a trzy podstawowe.

Z perspektywy wielkości gospodarstwa domowego, instalacje fotowoltaiczne częściej są montowane w większych gospodarstwach domowych – 30 proc. z nich zamieszkują cztery osoby, 27 proc. trzy, 18 proc. dwie, a 15 proc. pięć osób.

- Konsumenci decydujący się na fotowoltaikę są świadomymi i otwartymi na nowe wyzwania klientami. Oczywiście stoi za tym edukacja i wiedza na temat zalet OZE, zarówno
w aspektach ekonomicznych, jak i ekologicznych, których świadomość stale w naszym kraju rośnie – mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE.

Dominuje wieś

Wśród przebadanych ekokonsumentów aż 40 proc. mieszka na wsi. Po 12 proc. żyje w miastach do 19 tys. oraz od 500 tys. i więcej mieszkańców. Niewiele mniej, bo 11 proc. zamieszkuje średnie miasta od 20 do 49 tys. ludności. Mocno reprezentowane są też duże miasta – 9 proc. wskazało na miasta od 200-499 tys. mieszkańców, a po 8 proc. na miasta od 50 do 199 tys. ludności.

- Tak duży udział obszarów wiejskich w ekoinwestycjach wynika z dużego i ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię na tych obszarach. Polska wieś zmienia i rozwija się bardzo dynamicznie – uważa Jakub Jadziewicz.

Rozwiązanie dla klasy średniej

Jeśli chodzi o sytuację materialną gospodarstw posiadających instalację fotowoltaiczną to aż 57 proc. badanych oceniło ją jako średnią („starcza nam na co dzień, ale musimy oszczędzać na większe wydatki”), a 26 proc. konsumentów deklaruje status dobry („starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania”). Z kolei 12 proc. posiadaczy domowej elektrowni to osoby żyjące skromnie („musimy na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować”).

- W skrócie można powiedzieć, że na fotowoltaikę w Polsce decyduje się tzw. klasa średnia, zamieszkująca obszary wiejskie oraz mniejsze miasteczka. A więc wyniki badania pokazują jasno, że przez pryzmat wydatków polskich gospodarstw domowych instalacje fotowoltaiczne są na kieszeń większości Polaków. Co istotne, kolejne lata przyniosą nowe rozwiązania technologiczne, poprawiające wydajność działania instalacji fotowoltaicznych. To z pewnością także wpłynie na utrzymanie atrakcyjności fotowoltaiki jako inwestycji w niezależne źródło energii – dodaje Jakub Jadziewicz.  

Badanie Alians OZE „OZE Index – Fotowoltaika oczami Polaków” przeprowadzono na próbie 802 osób w wieku 16-65 lat mieszkających w domach, w tym 197 respondentów posiadających instalacje fotowoltaiczne.