Artykuł Dodaj artykuł

Mój Prąd 4.0 - wszystko co musisz wiedzieć!

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej wzrasta wtedy, gdy prosumenci decydują się skorzystać z różnych form dofinansowania. Regionalne i ogólnodostępne programy mają na celu przede wszystkim wzrost autokonsumpcji produkowanej energii i szybszy zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Jedną z form dopłat do instalacji jest Mój Prąd, który wspiera rozwój OZE. Jakie są zasady działania rządowego programu i kto może z niego skorzystać? Przychodzimy z odpowiedzią!

Mój Prąd 4.0 - wszystko co musisz wiedzieć!

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej wzrasta wtedy, gdy prosumenci decydują się skorzystać z różnych form dofinansowania. Regionalne i ogólnodostępne programy mają na celu przede wszystkim wzrost autokonsumpcji produkowanej energii i szybszy zwrot kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Jedną z form dopłat do instalacji jest Mój Prąd, który wspiera rozwój OZE. Jakie są zasady działania rządowego programu i kto może z niego skorzystać? Przychodzimy z odpowiedzią!

Reguły dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0 to kolejna edycja rządowego programu, wspierającego rozwój energetyki prosumenckiej. Dofinansowanie jest przewidziane dla prosumentów, wytwarzających energię na własne potrzeby, której nadwyżki są przekazywane do zakładu energetycznego. Od 15 grudnia 2022 obowiązuje zwiększony zakres dotacji na przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem:

 • wyłącznie instalacji fotowoltaicznej - dotacja sięga maksymalnie 6 tys. złotych i wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych,
 • instalacji fotowoltaicznej razem z magazynem energii - przyznane dofinansowanie nie może przekraczać 7 tys. złotych i wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, 
 • magazynów ciepła - dopłata nie większa niż 5 tys. złotych do 50% kosztów kwalifikowanych,
 • magazynów energii - dofinansowanie w wysokości maksymalnie 16 tys. złotych do 50% kosztów kwalifikowanych, 
 • systemu zarządzania energią HEMS/EMS - dopłata sięga do 3 tys. złotych i obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31.03.2023 roku. Termin ich rozpatrzenia zależy przede wszystkim od ilości dokumentów, które muszą zostać zweryfikowane i zaopiniowane. Jednak szacuje się, że wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 90 dni od chwili jego złożenia. O tym, co dokładnie powinien zawierać, przeczytasz na stronie: https://sunergo.pl/blog/moj-prad-pytania-i-odpowiedzi/

Kto może skorzystać? - lista beneficjentów 

Reguły dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0

Z programu może skorzystać osoby fizyczne, które wspierają rozwój OZE i produkcję energii z własnej mikroinstalacji. Wskazane powyżej stawki dotacji przysługują nowym beneficjentom, rozliczanym w systemie net-billing z nadwyżek prądu wytwarzanego w systemie kosztowym. Aby uwierzytelnić swój udział w rozwoju energetyki prosumenckiej, trzeba posiadać umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci wytworzonego prądu lub umowę dotyczącą jej sprzedaży

Mój Prąd skierowany jest również do wnioskodawców, rozliczających się w systemie opustów (net-metering), którzy nie skorzystali z dotacji do fotowoltaiki, jeśli przejdą oni na system rozliczeń w ramach net-billingu. W takim wypadku przewidziane są następujące formy dofinansowania:

 • dla mikroinstalacji PV, do której zamontowano przynajmniej jeden element dodatkowy - stawka dofinansowania nie może być większa niż 3 tys. złotych i obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym wniosku), 
 • do magazynów ciepła - dotacja w wysokości maksymalnie 5 tys. złotych do 50% kosztów kwalifikowanych,
 • do magazynów energii - dofinansowanie sięga nie więcej niż 16 tys. złotych do 50% kosztów kwalifikowanych,
 • do systemu zarządzania HEMS/EMS - dopłata o wartości maksymalnie 3 tys. złotych i do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowania do fotowoltaiki - dostępne programy

Program Mój Prąd to nie jedyna forma finansowego wsparcia, oferowanego zarówno obecnym, jak i potencjalnym inwestorom. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej stanie się opłacalny za sprawą przystąpienia i korzystania z aktualnych systemów dopłat. Wśród nich wskazać można następujące formy dofinansowania:

 • Czyste Powietrze, 
 • Czyste Powietrze Plus, 
 • Stop Smog, 
 • Agroenergia, 
 • Zielona energia w gospodarstwie rolnym, 
 • Energia dla wsi.

Artykuł sponsorowany


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.