budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

E-konferencja: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. II edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie miasta i ich mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody czy utrata naturalnych siedlisk.

E-konferencja: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze. II edycja.

Intensywny rozwój miast wywiera coraz silniejszy wpływ na środowisko niezurbanizowane. Jednocześnie miasta i ich mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody czy utrata naturalnych siedlisk. Wprowadzając elementy błękitno-zielonej infrastruktury w postaci zielonych dachów i fasad, pojemników retencyjnych, ogrodów deszczowych, nawierzchni przepuszczalnych, powierzchni strukturalnych, systemów OZE czy systemów zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W trakcie naszej e-konferencji porozmawiamy o tym, jak te wymogi połączyć z nowoczesną architekturą i jakie wyzwania stawiają one przed projektantami. Widzimy się 29 czerwca 2023 o godz. 9:00. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

9:00 – 9:30 Rozwój retencji i błękitno-zielonej infrastruktury jako jedne z podstawowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Poruszane zagadnienia:

1. Wybrane aspekty obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu oraz ich wpływu na środowisko i gospodarkę;

2. Niezbędne działania adaptacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rozwoju retencji i błękitno-zielonej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych;

3. Korzyści wynikające z podejmowania działań adaptacyjnych;

4. Przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju retencji i błękitno-zielonej infrastruktury.

Prowadzący: Michał Marcinkowski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Z wykształcenia i zamiłowania geograf – hydrolog. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania skupiają się m.in. wokół wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodną, zagrożeń związanych z występowaniem zjawisk ekstremalnych oraz monitoringu środowiska.

Obecnie ekspert z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu działającym w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Odpowiada m.in. za realizację projektu pn. „Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem”, który ma na celu wsparcie miast w przyspieszeniu ich transformacji w kierunku neutralności i odporności klimatycznej. Uczestniczy również w realizacji szeregu innych przedsięwzięć, wśród których można wymienić KLIMADA 2.0: „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, „Support the assessment of Climate Action Plans for some 10 Polish cities – stage 2”, w ramach którego zaproponowano standaryzację działań adaptacyjnych oraz przygotowano wytyczne optymalizacji procesów zarządzania gospodarką wodną w miastach, czy też projekt, którego celem jest „Wykonanie planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”.

Wcześniej, przez wiele lat związany z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie m.in. kierował komórkami odpowiedzialnymi za organizację i funkcjonowanie sieci monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Współpracował również z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie jako ekspert w Departamencie Ochrony Przed Powodzią i Suszą działającym w Krajowym Zarządzenie Gospodarki Wodnej.

9:30 – 10:00 Dlaczego potrzebujemy dachów retencyjnych? Dach zielony czy błękitny – zawsze Bauder.

Tworząc systemy dachów zielonych musimy spełnić nie tylko podstawowe założenia przegród, ale stworzyć warunki dla retencji wód opadowych w powierzchniach czynnie biologicznych.

Odpowiednie dobranie produktów i miąższości substratów daje nam możliwość zmniejszenia zbiorników retencyjnych i dodatkowo redukuje współczynnik spływu, który jest tak istotny przy zmiennym klimacie.

Prowadzący: Jacek Czyż

Green roofs manager -związany z firmą Bauder od września 2022. Dachy zielone to nie tylko praca, ale pasja. Już od dwudziestu lat prowadzi szkolenia i wprowadza inowacyjne produkty zwiększając retencję dachów zielonych. W chwilach wolnych miłośnik przyrody i rodzinny ogrodnik.

10:00 – 10:30 Co architekt powinien wiedzieć o deszczu i co z tego w praktyce wynika?

Poruszane zagadnienia:

1. Jak w Polsce pada deszcz i jak się to zmieni?

2. Dlaczego miasta są podtapiane?

3. Jakie ma to znaczenie dla projektowania?

4. Jakie w obszarze deszczówki powinni odnaleźć się architekci i na co zwrócić uwagę projektując.

Prowadzący: Jacek Zalewski

Dyrektor w RetencjaPL, wiele lat zarządzał projektami w międzynarodowej firmie inżynierskiej, współpracując z architektami w projektach wielobranżowych. Jego pasją jest gospodarka wodna i łączenie w interdyscyplinarnych projektach potrzeb człowieka, warunków środowiska i możliwości ekonomicznych. Mocno zaangażowany w promocję zrównoważonego podejścia do zarządzania systemami odwodnienia, zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji. Autor wytycznych i katalogów ukierunkowanych na projektowanie miast przyjaznych dla mieszkańców i odpornych na zmiany klimatu dla Bydgoszczy, Sopotu, Piaseczna, Śląska i Zagłębia, Kalisza. Praktyk, z dwudziestoletnim doświadczeniem współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstwami wod-kan.  Ukończył Politechnikę Krakowską.

10:30 – 11:00 Modułowe systemy przeciwpowodziowe FloodWarden – skuteczna ochrona, idealnie dostosowana do potrzeb.

Poruszane zagadnienia:

1. Zmiany klimatu i postępująca urbanizacja.

2. Ochrona przed powodziami błyskawicznymi i podtopieniami.

3. Nowoczesne rozwiązania hydrotechniczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

4. .Modułowe bariery FloodWarden jako mobilny element infrastruktury przeciwpowodziowej.

Prowadzący: Paweł Walenciejczyk, Manager Produktu firmy Pietrucha

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 11:40 Projektowanie błękitnej infrastruktury w mieście

Prowadzący: Timo Stevens, holenderska pracownia De Urbanisten.

11:40 – 12:10 Błękitno zielona infrastruktura w obiektach wielkopowierzchniowych na przykładzie projektów Archiclima 

Poruszane zagadnienia:

1. Założenia i cel projektu LIFE Archiclima.

2. Ocena podatności obiektów wielkopowierzchniowych w obszarach ryzyka klimatycznego. 

3. Planowanie adaptacji - analiza możliwości wdrożeń NbS.

4. Standard Archiclima utrzymania bioróżnorodności dla obiektów wielkopowierzchniowych.

5. Case study  - projekt Archiclima dla: 

a. Katowice Airport - ogrody deszczowe, zielona ściana.

b. Galeria Solna Inowrocław - rozszczelnienia, zieleń wysoka, naturalna sukcesja.

c. Homepark Franowo Poznań i Decathlon Franowo Poznań - ogrody deszczowe, zielony dach.

d. Galeria Olimpia Bełchatów - zielone ściany, ogrody deszczowe, rozszczelnienia i zieleń wysoka, zbiornik retencyjny.

Prowadzący: Marta Łapińska LIFE Archiclima

Marta Łapińska – mgr inż. arch., członkini Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, urodziła się w jednym z największych europejskich miast bez dworca kolejowego. Studia ukończyła w Gliwicach. Tam też założyła rodzinę. Przez lata budowała „drugą Japonię” i duże obiekty kubaturowe: centra handlowe, hotele, zakłady produkcyjne. Od 2014 roku posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 6/SLOKK/2014. Fascynuje się przyrodą - tą dziką, której trzeba nie przeszkadzać. Z zaangażowaniem działa na rzecz klimatu i niejednego miejskiego pnącza, do którego zbliża się ktoś z piłą. Projektowanie futuroregeneratywne uprawia z myślą o bezpiecznej przyszłości własnej i następnego pokolenia. Ma czarny pas w sztuce AutoCAD i SketchUP. Jest żoną Łukasza i mamą Jasia.

12:10 – 12:40 Wykorzystanie wtórne zasobów wody deszczowej w obiekcie - centrale deszczowe, potencjał i rozwiązania.

Prowadzący: Bartosz Tywonek, Wilo Polska

Kierownik ds. szkoleń i rozwoju. Związany od 12 lat z branżą pompową. Odpowiedzialny za rozwój wiedzy w Klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych jak również wdrażanie nowych produktów i systemów pompowych, w tym m.in. systemów wykorzystania oraz filtracji wody deszczowej dla sektora mieszkaniowego i komercyjnego. Absolwent Warszawskiej SGGW na wydziale budownictwa i inżynierii środowiska.

12:40 – 12:50 Przerwa

12:50 – 13:20 Ogródki deszczowe. Kogo chcemy oszukać?

Prowadzący: Wojciech Januszczyk

Jest architektem krajobrazu, pracownikiem Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundatorem Fundacji Krajobrazy i Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni. Na łamach A&B, już w najbliższym, kwietniowym numerze (także w BEZPŁATNYM E-WYDANIU) podzieli się z Czytelnikami i Czytelniczkami zebranymi przez siebie wytycznymi i standardami projektowania w dobie zmian klimatu.

13:20 – 13:50 Zielone i niebieskie absurdy w przestrzeni miast

Prezentacja ma na celu ukazanie sprzeczności pomiędzy deklarowanymi realizacjami proekologicznymi a stanem faktycznym ich istnienia w przestrzeniach miejskich. Prezentacja obejmuje zarówno aspekt władz centralnych, jak i samorządowych. Wystąpienie w założeniach merytorycznych, nie ma na celu wzbudzania i wzmacniania konfliktu pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces podnoszenia standardów przeciwdziałania zmianom klimatycznym w przestrzeniach miejskich. Celem jest ukazanie wadliwości i niespójności, które w rezultacie prowadzą do oskarżeń o greenwashing oraz brak umiejętnego gospodarowania zasobami finansowymi. W prezentacji zostanie również podjęta próba znalezienia przyczyn takiego stanu rzeczy w cyklu od projektowania do funkcjonowania. Zaintonowane będą zarówno prace wymagające zaangażowania branży budowlanej, jak i same projektu edukacyjne

Prowadzący: dr. Inż. Wojciech Słomka

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunku ochrona środowiska, specjalności inżynieria ekologiczna. Stopień doktora, uzyskał w tej samej uczelni, specjalność - ochrona roślin. Autor publikacji, artykułów, wystąpień krajowych i zagranicznych poświęconych przyrodzie, naturze, dendrologii i ekoinżynierii. Obecnie stały korespondent w czasopiśmie "Zieleń miejska" oraz "Gospodyni", w której z wiedzą ekologiczną dociera do mieszkanek obszarów wiejskich. Udziela rad i porad związanych z koniecznością ochrony przyrody w Radiu Olsztyn oraz TVP3 Katowice. Twórca listy gatunków roślin na czasy zmian klimatu dla aglomeracji miejskich w Europie Środkowej. Wierny idei - "praca z naturą, praca dla natury". W mediach społecznościowych prowadzi konto instagramowe @eko_wojtek, w przestrzeni którego informuje i edukuje o zmianach klimatu w szczególności związanymi z przestrzenią miejską. 

13:50 Zakończenie konferencji

Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Zapisz się na e-konferencję: TUTAJ