Artykuł Dodaj artykuł

Jak zmniejszyć ślad węglowy budynków? System do ciepłego montażu okien i drzwi dla zrównoważonego budownictwa

Budynki generują dwutlenek węgla na każdym etapie swojego cyklu życia – od procesu produkcji materiałów budowlanych, w trakcie budowy, podczas eksploatacji aż po okres utylizacji. Zrównoważone budownictwo wymaga zastosowania energooszczędnych rozwiązań o jak najmniejszym śladzie środowiskowym. Jakie systemy do ciepłego montażu okien i drzwi wybrać, żeby spełnić te wymagania?

Jak zmniejszyć ślad węglowy budynków? System do ciepłego montażu okien i drzwi dla zrównoważonego budownictwa

Budynki generują dwutlenek węgla na każdym etapie swojego cyklu życia – od procesu produkcji materiałów budowlanych, w trakcie budowy, podczas eksploatacji aż po okres utylizacji. Zrównoważone budownictwo wymaga zastosowania energooszczędnych rozwiązań o jak najmniejszym śladzie środowiskowym. Jakie systemy do ciepłego montażu okien i drzwi wybrać, żeby spełnić te wymagania?

Jak pokazują dane Światowego Forum Ekonomicznego, budowa i eksploatacja budynków odpowiada za 38% globalnych emisji dwutlenku węgla, z czego 28% emisji generuje użytkowanie obiektów, a 10% proces wytwarzania materiałów budowlanych. Zapotrzebowanie budynku na energię i jego ślad środowiskowy można ograniczyć poprzez zastosowanie rozwiązań spełniających wymagania zrównoważonego budownictwa, w tym systemów montażu okien i drzwi.

Czym jest deklaracja środowiskowa EPD?

Wiarygodnych informacji na temat oddziaływania produktu na środowisko dostarcza deklaracja EPD – Environmental Product Declaration. Nadawana jest ona rozwiązaniom, które spełniają wymogi zrównoważonego budownictwa. EPD bierze pod uwagę dane na temat wykorzystania energii i zasobów, stopnia w jakim produkt przyczynia się do efektu cieplarnianego, zakwaszenia, eutrofizacji, niszczenia warstwy ozonowej oraz powstawania smogu. Informacje te dotyczą całego cyklu życia danego wyrobu – od pozyskania surowców, poprzez etap produkcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do utylizacji i recyklingu.

EPD to uznawane na całym świecie, najbardziej wiarygodne świadectwo wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów Deklaracja nie jest obowiązkowa, ale jest weryfikowana przez niezależne instytucje, które posiadają wymagane kompetencje i wiedzę w tym zakresie (w Polsce jest to Instytut Techniki Budowlanej). Podmioty te są zrzeszone w międzynarodowej organizacji ECO-Platform.

Jakie są korzyści z deklaracji EPD?

Posiadanie deklaracji EPD to szereg korzyści. Produkty z EPD ułatwiają proces certyfikacji dla zrównoważonego budownictwa – obiekty, przy budowie których wykorzystywane są rozwiązania z EPD otrzymują więcej punktów w systemach certyfikacji DGNB, LEED, BREEAM i innych. Deklaracja EPD poprawia standard budownictwa, umożliwia ocenę śladu środowiskowego oraz łatwe porównanie przez projektantów, inwestorów i wykonawców różnych produktów i materiałów. Dzięki temu pozwala na podejmowanie świadomych decyzji przy wyborze konkretnych wyrobów. Stanowi również ważny wyróżnik danego rozwiązania na tle konkurencji i wpisuje się w wymogi prawne – wszystkie organy zamówień publicznych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym są zobowiązane do stosowania EPD.

System do ciepłego montażu z certyfikatem EPD

Straty ciepła negatywnie wpływające na efektywność energetyczną budynku można skutecznie ograniczyć poprzez prawidłowy montaż okien i drzwi. Do ciepłego, warstwowego montażu okien przeznaczony jest system Tytan WINS, który jako jedyne rozwiązanie do izolowania i uszczelniania stolarki okiennej posiada deklarację EPD, przyznaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

– Tytan WINS oparty jest na standardzie izolacji na bazie folii płynnych i rekomendowany dla nowego budownictwa. System jest szczelny, odporny na ekstremalne warunki pogodowe, silne drgania i obciążenia. Nie wymaga przygotowania podłoża i chroni przed deformacją – mówi Maciej Pańczyk, Business Development Manager W&D firmy SELENA, Partnera kampanii „DOBRY MONTAŻ-Zadbaj o ciepły dom”.

W skład systemu wchodzą: piana montażowa oraz płynna folia wewnętrzna i zewnętrza, które zapobiegają tworzeniu się liniowych mostków termicznych na styku okna ze ścianą. Folie nakłada się łatwo i szybko, dzięki czemu montaż z ich użyciem jest szybszy niż przy zastosowaniu taśm. Tytan WINS zapewnia 20 lat gwarancji na szczelność styku i jest odporny na działanie promieniowania UV przez minimum 10 lat.

Wykorzystanie okien i drzwi o bardzo dobrych właściwościach termicznych ma istotne znaczenie dla efektywności energetycznej budynku. Same, najlepsze nawet parametry wyrobu to jednak nie wszystko – liczy się ich prawidłowy montaż, zapewniający skuteczne uszczelnienie połączenia stolarki z murem. W rosnące wymagania środowiskowe i dotyczące energooszczędności budownictwa znakomicie wpisuje się system montażu okien i drzwi posiadający deklarację EPD.

Artykuł reklamowy