budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Technika Chłodnicza Tom 1

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 348
Data wydania: 1999-08-08
Typ: poradnik
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: brak informacji


Wersja papierowa: 80,00 PLN

Data wydania:

08-08-1999

Wymiary:

15.5 x 21.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Jest to polskie wydanie dwutomowego poradnika „Kaltetechnik” autorstwa Hansa Ullricha.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków-inżynierów i techników zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i obsługą instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, a także pomp ciepła. Pozwala ona zaktualizować, usystematyzować i pogłębić znajomość praktycznych zagadnień związanych z budową instalacji chłodniczych.

 

Spis treści:


1. Przedmowa

2. Wprowadzenie

2.1 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej

3. Podstawy termodynamiki 

3.1 Termodynamiczne parametry stanu gazu 

3.1.1 Temperatura i stan skupienia 

3.1.2 Ciśnienie 

3.1.3 Objętość właściwa i gęstość 

3.2 Ilość ciepła i ciepło właściwe 

3.3 Pierwsza zasada termodynamiki

3.4 Druga zasada termodynamiki 

3.5 Termodynamika pary 

3.5.1 Własności par 

3.5.2 Ciepło topnienia i parowania 

3.5.3 Wykres termodynamiczny w układzie współrzędnych log p-h 

3.6 Wymiana ciepła 

3.6.1 Przewodzenie ciepła 

3.6.2 Konwekcja 

3.6.3 Promieniowanie cieplne 

3.6.4 Przenikanie ciepła 

4. Urządzenia chłodnicze 

4.1 Chłodziarki absorpcyjne 

4.1.1 Wiadomości ogólne 

4.1.2 Obszary zastosowań 

4.1.3. Absorpcyjne urządzenia chłodnicze o działaniu okresowym 

4.1.4 Absorpcyjne urządzenia chłodnicze o działaniu ciągłym 

4.2 Chłodziarki sprężarkowe 

4.2.1 Przemiany termodynamiczne w jednostopniowym obiegu chłodniczym 

4.2.2 Proces chłodzenia na wykresie termodynamicznym log p-h 

4.2.2.1 Obieg chłodniczy jednostopniowy

4.2.2.2 Obieg chłodniczy dwustopniowy 

4.2.2.3 Problemy eksploatacyjne przedstawiane na wykresie log p-h 

5. Części składowe urządzenia chłodniczego 

5.1 Sprężarka 

5.1.1 Rodzaje konstrukcji sprężarek 

5.1.2 Sprężarka tłokowa 

5.1.2.1 Zasada działania sprężarki tłokowej 

5.1.2.2 Podstawy teoretyczne 

5.1.2.3 Określenie wydajności chłodniczej sprężarki

5.1.2.4 Rodzaje konstrukcji sprężarek tłokowych

5.1.2.5 Metody smarowania sprężarek tłokowych 

5.1.3 Sprężarki rotacyjne 

5.1.3.1 Sprężarki śrubowe 

5.1.3.2 Sprężarki z wirującym tłokiem 

5.1.3.3 Sprężarki spiralne 

5.1.3.4 Sprężarki łopatkowe 

5.1.4 Maszyny przepływowe (turbosprężarki) 

5.2 Wymienniki ciepła 

5.2.1 Parownik 

5.2.1.1 Parownik rurowy (wężownicowy) 

5.2.1.2 Parownik płytowy 

5.2.1.3 Parownik lamelowy 

5.2.1.4 Parownik płaszczowo-rurowy typu suchego 

5.2.1.5 Parownik współosiowy 

5.2.1.6 Parownik kompaktowy (wielowarstwowy lutowany wymiennik płytowy) 

5.2.1.7 Proces odszraniania parowników urządzeń chłodniczych

5.2.2 Skraplacz 

5.2.2.1 Skraplacze chłodzone powietrzem 

5.2.2.2 Skraplacze chłodzone wodą 

5.2.2.3 Skraplacz natryskowo-wyparny 

5.2.3 Regeneracyjny wymiennik ciepła

5.3 Zbiornik ciekłego czynnika chłodniczego 

5.4 Filtry-odwadniacze i wzierniki 

5.4.1 Filtr-odwadniacz 

5.4.2 Filtr przewodu ssawnego 

5.4.3 Wzierniki 

5.5 Separatory (oddzielacze) 

5.5.1 Odolejacz 

5.5.2 Oddzielacz cieczy 

5.6 Armatura 

5.6.1 Ręczny zawór odcinający 

5.6.2 Zawory zwrotne 

5.7 Zawory bezpieczeństwa 

5.8 Tłumiki drgań i dźwięków 

6. Elementy automatyki chłodniczej 

6.1 Wiadomości ogólne 

6.2 Elementy automatyki regulujące dopływ czynnika chłodniczego do parownika 

6.2.1 Rurka kapilarna

6.2.2 Automatyczny zawór rozprężny (AZR)

6.2.3 Termostatyczny zawór rozprężny (TZR) 

6.2.3.1 Rodzaje napełnienia czujników 

6.2.3.2 Termostatyczny zawór rozprężny z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 

6.2.3.3 Termostatyczny zawór rozprężny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia 

6.2.3.4 Termostatyczny zawór rozprężny z ograniczeniem maksymalnego ciśnienia (MOP) 

6.2.3.5 Regulacja termostatycznych zaworów rozprężnych 

6.2.3.6 Montaż termostatycznych zaworów rozprężnych

6.2.4 Elektroniczne zawory rozprężne 

6.2.5 Zawór pływakowy wysokiego ciśnienia (WP) 

6.2.6 Zawór pływakowy niskiego ciśnienia (NP) 

6.3 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania 

6.3.1 Regulator ciśnienia parowania 

6.3.2 Regulator ciśnienia ssania 

6.3.3 Regulator ciśnienia skraplania i ciśnienia w zbiorniku ciekłego czynnika 

6.3.4 Regulator obejściowy (by-pass) gorących par czynnika 

6.4 Regulacja temperatury 

6.4.1 Termostaty 

6.4.1.1 Budowa i zasada działania 

6.4.1.2 Rodzaje termostatów 

6.4.2 Termostaty kontaktowe 

6.4.3 Elektroniczne regulatory temperatury 

6.4.4 Regulatory temperatury 

6.4.5 Systemy mikroprocesorowe do regulacji pracy komór chłodniczych 

6.5 Regulacja wilgotności 

6.6 Regulacja przepływu wody chłodniczej 

6.7 Regulacja wydajności sprężarki 

6.8 Zawory elektromagnetyczne 

6.9 Presostaty 

6.9.1 Presostat niskiego ciśnienia (minimalny) 

6.9.2 Presostat wysokiego ciśnienia (maksymalny) 

6.9.3 Presostat odszraniania 

6.9.4 Presostat różnicowy ciśnienia oleju 

6.9.5 Przekaźnik ciśnienia

7. Czynniki chłodnicze 

7.1 Wiadomości ogólne o czynnikach chłodniczych 

7.2 Amoniak (NH3) 

7.3 Chlorowcowane węglowodory (czynniki chlorowcopochodne) 

7.3.1 Wiadomości ogólne 

7.3.2 Ważniejsze własności czynników chlorowcopochodnych 

7.3.3 Mieszaniny czynników chłodniczych 

7.3.3.1 Mieszaniny przejściowe typu “drop-in” 

7.3.3.2 Czynniki chłodnicze do nowych urządzeń 

7.3.4 Obszary zastosowań najważniejszych czynników chlorowcopochodnych 

7.4 Węglowodory 

8. Oleje do urządzeń chłodniczych 

8.1 Olej w instalacji chłodniczej 

8.2 Rodzaje olejów do urządzeń chłodniczych 

8.3 Własności olejów do urządzeń chłodniczych 

8.4 Rozpuszczalność czynników chłodniczych w olejach 

8.5 Mieszanie różnych rodzajów olejów do urządzeń chłodniczych 

8.6 Właściwe napełnienie sprężarki olejem 

8.7 Napełnianie, transport i przechowywanie olejów do urządzeń chłodniczych 

9. Chłodziwa 

9.1 Wiadomości ogólne 

9.2 Woda (R718) 

9.3 Wodne roztwory soli – solanki 

9.4 Wodne roztwory alkoholi 

Wykaz symboli 

Odpowiedzi na pytania sprawdzające 

Literatura i źródła 

Przegląd używanych angloamerykańskich jednostek miar 

Brak załączników
Brak prenumeraty