Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ochrona przed elektrycznością statyczną

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Data wydania: 2005-09-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 90,00 PLN

Data wydania:

09-09-2005

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

ZASADY PROGNOZOWANIA, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ

Poradnik Jana Marii Kowalskiego jest niezwykle cenną pozycją i uzupełnieniem materiałów potrzebnych kadrze inżynierskiej w zakresie prac analitycznych i wdrożeniowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obiektów przemysłowych w których występują strefy zagrożone wybuchem. Zagrożenie od elektryczności statycznej, zdradliwe i często trudne do zdiagnozowania oraz zapobieżenia zostało w tej książce w przystępny i odpowiednio dokładny sposób ukazane, zdefiniowane i zobrazowane. Przekrojowe podejście do tematu, możliwe z uwagi na wieloletnią pracę autora, pozwala w skuteczny sposób zastosować podaną wiedzę zarówno do rozważań akademickich jak i w bieżącej pracy inżynierskiej.

Jest to kolejna pozycja w Bibliotece Bezpieczeństwa Magazynu Ex stawiającego sobie za cel propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie i jego szczegółowych aspektach. Skierowana jest do bardzo szerokiego gremium odbiorców, a zawartość merytoryczna i praktycznie użyteczna jest niewątpliwą przesłanką do nabycia książki i zapoznania się z odpowiednim zakresem wiedzy. Przekrojowe potraktowanie zagadnienia ochrony przed elektrycznością statyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w strefach Ex stanowi niejako odpowiedź na wskazania w tym zakresie jakie pojawiają się w dyrektywach ATEX  Unii Europejskiej i odnośnych zapisach polskich rozporządzeń wprowadzających te dyrektywy. W niniejszym wstępie chcemy wyrazić podziękowanie Autorowi za tą pracę, za zaangażowanie i całą aktywność naukowca i inżyniera z której dzięki tej publikacji będziemy mogli korzystać.

 .

Brak prenumeraty