Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Magazyn Ex

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Data wydania: 2019-12-02
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: brak informacji


Wersja papierowa: 0,00 PLN

Data wydania:

02-12-2019

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Kwartalnik Magazyn Ex wydawany przez Automatic System Enegineering (ASE) stanowi jedyne w Polsce pismo naukowo-techniczne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Przeznaczone jest dla inżynierów specjalistów pracujących w zakładach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazów lub pyłów, a więc:

 • w przemyśle petrochemicznym i chemicznym,
 • w energetyce,
 • w gazownictwie,
 • w bazach i terminalach paliwowych,
 • w przemyśle spożywczym, farbiarskim i wielu innych gałęziach przemysłu.

Magazyn Ex – przeznaczony dla wyższego szczebla inżynierskiego – trafia do osób, które podejmują decyzje o wyborze konkretnych produktów, rozwiązań lub usług bądź opiniują te rozwiązania w sposób rozstrzygający. Dociera do największych polskich zakładów przemysłowych. Są wśród nich wszystkie znaczące zakłady z branży procesowej, jak ORLEN, POLICE czy LOTOS, jest reprezentowany kompletny przekrój przemysłu chemicznego z zakładami farmaceutycznymi na czele i wszystkie te zakłady, gdzie występują strefy zagrożone wybuchem, są najlepsze biura projektowe, służby nadzoru i ratownictwa.

Z analizy badań przeprowadzonych wśród naszych prenumeratorów wynika poniższa struktura czytelników Magazynu Ex

 • wyższy szczebel zarządzający – 12%;
 • średni szczebel zarządzający – 18%;
 • projektant – 14%;
 • eksploatator – 37%;
 • służby nadzoru – 5%;
 • nauka – 2%;
 • inni – 12%.

Kwestie zabezpieczenia przeciwwybuchowego stanowią istotny, ale nie jedyny zakres odpowiedzialności i zainteresowań naszych Czytelników. Do szczególnie ważnych obszarów ich specjalizacji należy m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, automatyka oraz opomiarowanie.

W Magazynie Ex publikują swoje artykuły najwybitniejsi specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: naukowcy i praktycy. Wiele miejsca Magazyn Ex poświęca automatyce – nie tylko w zakresie przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Nakład pisma wynosi ok. 3000 egzemplarzy. Magazyn Ex rozchodzi się wyłącznie w prenumeracie. Jest także rozdawany na wielu specjalistycznych konferencjach i targach.

Wysoka wartość merytoryczna Magazynu Ex sprawia, że pismo bardzo długo zachowuje swoją aktualność. Z naszych kontaktów z czytelnikami wiemy, że archiwalne numery Magazynu Ex są pieczołowicie przechowywane, a specjalista sięga po nie w zależności od swoich potrzeb, wyszukując potrzebny mu akurat artykuł. Numery monograficzne Magazynu Ex (np. poświęcone energetyce, petrochemii lub bazom paliw) rozdawane są na konferencjach i szkoleniach związanych z daną branżą.

Magazyn Ex stanowi zatem idealne medium informacyjno-promocyjne dla dostawców specjalistycznych produktów i usług dla przemysłu.

 .

Brak załączników
Brak prenumeraty