budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
niedostępny

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.
Stron: 526
Data wydania: 2009-08-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-61265-12-2


Wersja papierowa: 80,00 PLN

Data wydania:

08-08-2009

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Bogato ilustrowana publikacja poradnikowa skierowana do specjalistów z branży ogrzewnictwa, branży ciepłowniczej oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu energetycznego. W książce poruszono najważniejsze zagadnienia z zakresu projektowania i kosztorysowania, montażu oraz eksploatacji instalacji grzewczych.

Po cieszącej się uznaniem czytelników książce „Ogrzewnictwo dla praktyków” rok wydania 2002, przedstawiamy Państwu kontynuację – wydanie drugie rozszerzone, praca zbiorowa pod redakcją wybitnej specjalistki ogrzewnictwa - prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, pod tytułem – „Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja”.

Pierwsze jej wydanie było w 2005 roku.

Książka jest poradnikiem, opracowanym przez autorów, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat – dr inż. Bronisławy Antoniewicz, dr inż. Małgorzaty Basińskiej, prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, przy współudziale dr inż. Andrzeja Górki – pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Wydany podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych a także powietrznych na przykładzie popularnych kominków.

W przejrzystej formie zawarto w nim całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu, montażu i eksploatacji systemów ogrzewania, a w szczególności:

  • wymagania ochrony cieplnej budynków, obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród,
  • obliczenia zapotrzebowania (również sezonowego) na moc cieplną pomieszczeń i budynków,
  • zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,
  • zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki.

W drugim wydaniu uwzględniono wnioski z rozwoju branży budownictwa i ogrzewnictwa, ciągłych zmian wprowadzanych ustaw oraz zmieniające się technologie. W nowych rozdziałach podano całość informacji z zakresu.:

  • Nowe tendencje w projektowaniu budynków – omówienie budownictwa energooszczędnego i budownictwa pasywnego poparte przykładami już istniejących obiektów,
  • Certyfikacja energetyczna budynków - zamieszczono tutaj aktualne przepisy zgodne z dyrektywa parlamentu europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.

Opisy zasad projektowania i metod obliczeń poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami opracowanymi przez mgr inż. Radomirę Makowską - Hess.

Podręcznik zawiera liczne ilustracje w postaci schematów a także zdjęć wybranych wyrobów instalacyjnych oraz zbiorcze dane o wyrobach i producentach w formie tabel.

Nowe spojrzenie i rozszerzenie książki o takie tematy jak: projektowanie i wykonywanie ogrzewań podłogowych, układy solarne, a także miejscowe źródła ciepła w postaci kominków, zagadnienia termomodernizacji budowlanej oraz eksploatacji instalacji ogrzewań w połączeniu z wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym autorów daje pewność zainteresowania czytelniczego.

Książka przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu ogrzewnictwa i branży ciepłowniczej, do korzystania z niej w codziennej pracy oraz dla środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych oraz osób szukających wiedzy praktycznej.

Spis treści:

Od Redakcji 

Recenzja 

1. Wykaz oznaczeń 

2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków 

2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 

2.1.1. Podstawowe definicje 

2.1.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród złożonych z warstw jednorodnych

2.1.3. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegrody budowlanej złożonej 

2.1.4. Współczynniki przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu 

2.1.5. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych 

2.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi 

2.3. Obliczenia rozkładu temperatur w przegrodzie wielowarstwowej 

2.4. Obliczenia stanu wilgotnościowego przegród

3. Wymagania ochrony cieplnej budynków 

3.1. Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła

3.2. Wymagania dotyczące podłóg na gruncie 

3.3. Wymagania dotyczące maksymalnej powierzchni okien 

3.4. Wymagania dotyczące szczelności na przenikanie powietrza 

3.5. Graniczne wskaźniki zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E0 

4. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych 

4.1. Wprowadzenie

4.2. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło według wymagań normatywnych 

4.3. Uproszczona metoda obliczeń 

4.4. Wybrane dane klimatyczne 

5. Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych o kubaturze do 600 m3 

5.1. Podstawowe definicje 

5.2. Straty ciepła przez przenikanie

5.3. Dodatki do strat ciepła przez przenikanie 

5.4. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji

5.5. Obliczeniowe wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej / 565.6. Wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 

6. Grzejniki konwekcyjne

6.1. Ogólna klasyfikacja grzejników 

6.2. Wymagania i przegląd typów grzejników konwekcyjnych 

6.3. Zasady doboru grzejników konwekcyjnych

6.3.1. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika

6.3.2. Dobór grzejników dla ogrzewań dwururowych i parametrów pracy różnych od katalogowych 

6.3.3. Dobór grzejników dla ogrzewań jednorurowych 

7. Ogrzewanie przez promieniowanie 

7.1. Podstawy teoretyczne wymiany ciepła przez promieniowanie 

7.1.1. Wstęp 

7.1.2. Emisyjność powierzchni 

7.1.3. Współczynniki konfiguracji 

7.1.4. Udział promieniowania w wymianie ciepła między powierzchnią grzejną, a pomieszczeniem 

7.2. Zagadnienia fizjologiczne i wynikające z nich ograniczenia dla ogrzewań płaszczyznowych

7.2.1. Komfort cieplny człowieka 

7.2.2. Ograniczenia dla ogrzewań podłogowych

7.2.3. Ograniczenia dla ogrzewań sufitowych i ściennych

7.2.4. Aspekty zdrowotne ogrzewań podłogowych

7.3. Przegląd typów ogrzewań płaszczyznowych

7.3.1. Ogrzewania podłogowe 

7.3.2. Ogrzewania sufitowe 

7.3.3. Ogrzewania ścienne 

7.3.4. Aktywowanie termiczne rdzeni stropów  

7.3.5. Ogrzewanie przestrzeni otwartych 

7.4. Układy hydrauliczne i regulacja wydajności wodnych ogrzewań płaszczyznowych 

7.4.1. Układy hydrauliczne wodnych ogrzewań płaszczyznowych, rozdzielacze

7.4.2. Dynamika i regulacja eksploatacyjna ogrzewań płaszczyznowych 

7.5. Łączenie ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego w jednym systemie 

7.5.1. Wariant A 

7.5.2. Wariant B 

7.5.3. Warianty C i D 

7.6. Wykorzystanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego do chłodzenia pomieszczeń 

7.7. Wodne ogrzewanie podłogowe, wylewane na mokro – charakterystyka szczegółowa 

7.7.1. Budowa, wymagania wg EN [13] 

7.7.2. Sposoby mocowania przewodów grzejnych do podłoża 

7.7.3. Prowadzenie przewodów, rozkład temperatury na powierzchni podłogi 

7.8. Wodne ogrzewanie podłogowe, wylewane na mokro – projektowanie 

7.8.1. Wprowadzenie, ogólne zasady projektowania

7.8.2. Uwarunkowania i obliczenia wstępne 

7.8.3. Obliczenia cieplne 

7.8.4. Obliczenia hydrauliczne 

7.8.5. Wybrane zagadnienia szczegółowe

7.9. Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania projektowania 

7.9.1. Zdefiniowanie warunków brzegowych 

7.9.2. Wykonanie obliczeń zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń

7.9.3. Wybór typu ogrzewania płaszczyznowego 

7.9.4. Zlokalizowanie płaszczyzn grzejnych

7.9.5. Zlokalizowanie rozdzielacza i przyłączenie wszystkich obiegów grzejnych

7.9.6. Założenie temperatury zasilania dla instalacji 

7.9.7. Obliczenia cieplno-hydrauliczne 

7.9.8. Wydruk rysunków i zestawienia materiałów 

7.10. Przegląd podstawowych danych aktualnie dostępnych wodnych ogrzewań podłogowych

7.11. Ogrzewanie promieniowe obiektów o dużej kubaturze

7.11.1. Wodne promienniki taśmowe

7.11.2. Gazowe promienniki podczerwieni 

7.11.3. Elektryczne promienniki podczerwieni 

8. Przewody 

8.1. Stosowane materiały 

8.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów 

8.3. Przegląd podstawowych danych technicznych przewodów wybranych firm 

8.4. Obliczanie strat ciepła przewodów

8.5. Wymagania dotyczące izolacji

8.5.1. Właściwości materiałów termoizolacyjnych 

8.5.2. Materiały termoizolacyjne

8.5.3. Wymagania

8.5.4. Temperatura pracy i grubość izolacji 

9. Źródła ciepła

9.1. Klasyfikacja źródeł ciepła 

9.2. Stosowane paliwa 

9.2.1. Charakterystyka paliw 

9.2.2. Obliczanie rocznego zapotrzebowania paliwa 

9.3. Kotły centralnego ogrzewania

9.3.1. Podział kotłów c.o. ze szczególnym uwzględnieniem kotłów gazowych

9.3.2. Parametry kotłów wodnych

9.3.3. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych kotłów mniejszej mocy 

9.3.4. Ogólne zasady doboru kotłów

9.4. Zasady projektowania i wymagania dla kotłowni 

9.4.1. Kotłownie na paliwo stałe 

9.4.2. Kotłownie na paliwo gazowe

9.4.3. Kotłownie na paliwo olejowe

9.5. Sterowanie i automatyka źródła ciepła

9.5.1. Podstawowe układy sterowania 

9.5.2. Przegląd podstawowych danych technicznych wybranych regulatorów kotłowych

9.5.3. Regulacja mocy kotła

9.5.4. Funkcje zabezpieczające układu sterującego 

9.5.5. Układ sterowania a sprawność kotłowni i instalacji ogrzewczej 

9.5.6. Możliwości komunikacyjne regulatorów /

9.6. Przygotowanie c.w.u.

9.6.1. Wprowadzenie 

9.6.2. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u. 

9.6.3. Wybór systemu przygotowania c.w.u. 

9.6.4. Dobór zasobnika w centralnej instalacji c.w.u. 

9.6.5. Dobór kotła na cele c.o. i c.w.u.

9.6.6. Wykorzystanie układu kotłowni c.o. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej 

9.6.7. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych zasobników i podgrzewaczy c.w.u. 

9.7. Pompy w instalacjach centralnego ogrzewania 

9.7.1. Charakterystyka wydajności pompy 

9.7.2. Zapotrzebowanie na moc napędu pompy 

9.7.3. Sprawność pompy 

9.7.4. Korekta wydajności pompy przy zmianie prędkości obrotowej wirnika

9.7.5. Korekta wydajności pompy przy zmianie średnicy wirnika 

9.7.6. Dobór pompy obiegowej dla instalacji centralnego ogrzewania 

9.8. Układy odprowadzania spalin 

9.8.1. Klasyfikacja kominów 

9.8.2. Uwarunkowania ciśnieniowo – temperaturowe 

9.8.3. Dobór wysokości i przekroju

9.8.4. Wymagania materiałowe

9.8.5. Wymagania konstrukcyjne

10. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

10.1. Zadania i rodzaje zabezpieczeń 

10.2. Zabezpieczenie systemu otwartego 

10.3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego

10.4. Charakterystyka danych technicznych zamkniętych naczyń wzbiorczych

11. Układy ogrzewań wodnych i zasady ich wymiarowania

11.1. Schematy instalacji c.o. wodnych 

11.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania

11.2.1. Podstawowe zależności obliczeniowe

11.2.2. Zasady doboru średnic przewodów 

11.2.3. Jednostkowe liniowe straty ciśnienia dla przewodów z różnych materiałów 

11.2.4. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi typowych elementów instalacji 

12. Armatura i automatyka instalacji centralnego ogrzewania 

12.1. Armatura 

12.2. Automatyka wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

12.2.1. Wprowadzenie 

12.2.2. Termostatyczne regulatory grzejnikowe 

12.2.3. Stabilizacja hydrauliczna instalacji c.o. 

13. Systemy instalacyjne 

13.1. Ogólna klasyfikacja systemów 

13.2. Elementy systemów instalacyjnych 

14. Kominki 

14.1. Rodzaje i konstrukcja kominków 

14.2. Instalacje ogrzewań centralnych z kominkami / 33

14.2.1. Ogrzewania powietrzne z kominkami 

14.2.1. Ogrzewania wodne z kominkami 

14.2.3. Ogrzewania kombinowane z kominkami 

14.3. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie dostępnych kominków

15. Wykorzystanie energii słonecznej w instalacjach c.o. i c.w.u. 

15.1. Zasoby helioenergetyczne Polski 

15.2. Kolektory słoneczne

15.2.1. Konstrukcje i materiały stosowane w kolektorach słonecznych 

15.2.2. Sprawność kolektorów

15.2.3. Ogólne zasady doboru kolektorów i elementów instalacji słonecznej 

15.3. Schematy ideowe układów słonecznych 

15.3.1. Klasyfikacja układów słonecznych 

15.3.2. Schematy ideowe i charakterystyki wybranych układów słonecznych

15.4. Schematy techniczne układów słonecznych 

15.4.1. Instalacje jednofunkcyjne c.w.u. 

15.4.2. Instalacja dwufunkcyjna c.o. i c.w.u. 

15.5. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie dostępnych na rynku kolektorów słonecznych

16. Termomodernizacja 

16.1. Ogólna charakterystyka działań termomodernizacyjnych 

16.2. Metody termomodernizacji budowlanej 

16.2.1. Metody ociepleń ścian zewnętrznych 

16.2.2. Ocieplanie stropodachów 

16.2.3. Termomodernizacja okien

16.3. Materiały izolacyjne stosowane do ocieplania przegród zewnętrznych

16.4. Termomodernizacja instalacyjna 

17. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnych 

17.1. Wskaźniki oceny opłacalności inwestycji termorenowacyjnych / 38

17.2. Sposób określania kosztów

17.3. Ocena opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych według przepisów

17.3.1. Metoda oceny opłacalności i wyboru usprawnień termomodernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez ściany, stropy, stropodachy

17.3.2. Metoda oceny opłacalności i wyznaczenia optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji (naturalnej i mechanicznej wywiewnej) 

17.3.3. Metoda oceny opłacalności i wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej 

17.3.4. Metoda oceny usprawnień prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

17.3.5. Metoda oceny termomodernizacji systemu grzewczego 

17.3.6. Metoda wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

18. Zagadnienia inwestycyjne 

18.1. Wybór rodzaju paliwa

18.1.1. Paliwo gazowe

18.1.2. Olej opałowy 

18.1.3. Energia elektryczna 

18.2. Zagadnienia organizacyjno – prawne 

18.2.1. Przyłącze i kotłownia gazowa

18.2.2. Kotłownia na propan techniczny 

18.2.3. Kotłownia olejowa 

18.3. Uwagi końcowe 

19. Projekty instalacji centralnego ogrzewania dla wybranego budynku 

19.1. Opis techniczny budynku 

19.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła 

19.3. Obliczenia wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło

19.3.1. Wprowadzenie 

19.3.2. Obliczenia metodą uproszczoną 

19.4. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń 

19.5. Projekty wybranych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania 

19.5.1. Wariant St – zastosowanie przewodów stalowych

19.5.2. Wariant Cu – zastosowanie przewodów miedzianych 

19.5.3. Wariant PET – zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego w układzie rozgałęźnym 

19.5.4. Wariant PER – zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego w układzie rozdzielaczowym 

19.5.5. Wariant OP – zastosowanie ogrzewania podłogowego na parterze i przewodów z polietylenu sieciowanego w układzie rozgałęźnym w piwnicy

19.6. Przykład obliczeń hydraulicznych dla jednego obiegu czynnika grzewczego

20. Wycena kosztów inwestycyjnych 

20.1. Rodzaje kosztorysów 

20.2. Zakres kosztorysu

20.3. Metody kosztorysowania robót budowlanych

20.3.1. Metoda kalkulacji uproszczonej

20.3.2. Metoda kalkulacji szczegółowej 

20.4. Zasady ustalania kosztu budowy (robót)

20.5. Przykłady kosztorysów wybranych rozwiązań projektowych instalacji centralnego ogrzewania 

21. Warunki techniczne montażu instalacji centralnego ogrzewania 

21.1. Montaż przewodów 

21.1.1 Materiał na przewody 

21.1.2 Kompensacja wydłużeń 

21.1.3 Prowadzenie przewodów 

21.2. Montaż grzejników

21.3. Montaż armatury 

21.4. Montaż pomp 

21.5. Błędy montażowe 

22. Eksploatacja urządzeń c.o.

22.1. Odbiór instalacji 

22.1.1. Kontrola jakości i zgodności wykonania 

22.1.2. Badania odbiorcze szczelności

22.1.3. Badania odbiorcze odpowietrzenia

22.1.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

22.2. Badania efektów regulacji 

22.3. Wymagania dotyczące jakości wody

22.4. Regulacja montażowa i eksploatacyjna 

22.4.1. Regulacja montażowa 

22.4.2. Regulacja eksploatacyjna 

22.5. Zasady ogólne eksploatacji i konserwacji

22.6. Rodzaje remontów i przeglądy okresowe 

22.7. Nieprawidłowości eksploatacyjne

23. Certyfikacja energetyczna budynków w świetle aktualnych przepisów 

23.1. Dyrektywa europejska 

23.2. Stan polskich przepisów prawnych na dzień 1.01.2009 roku 

23.2.1. Prawo budowlane [16]

23.2.2. Szkolenia

23.2.3. Zakres i forma projektu budowlanego [20] 

23.2.4. Wymagania ochrony cieplnej budynków i oszczędności energii 

23.2.5. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków / 45

24. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego zgodnie z normą europejską [14] 

24.1. Zależności ogólne 

24.2. Obliczanie projektowych strat ciepła przez przenikanie 

24.2.1. Zależność podstawowa na projektowe straty ciepła przez przenikanie

24.2.2. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie bezpośrednio na zewnątrz

24.2.3. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie przez przestrzeń nie ogrzewaną 

24.2.4. Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej (i) do gruntu (g) 

24.2.5. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie między przestrzeniami ogrzewanymi do różnej temperatury 

24.2.6. Uwzględnienie strat ciepła przez przenikanie w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego budynku lub jego części 

24.3. Obliczanie projektowych wentylacyjnych strat ciepła 

24.3.1. Zależność podstawowa na projektowe wentylacyjne straty ciepła 

24.3.2. Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego przyjmowane dla wentylacji naturalnej 

24.3.3. Strumienie objętości powietrza przyjmowane dla wentylacji mechanicznej 

24.3.4. Uwzględnianie wentylacyjnych strat ciepła w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego budynku lub jego części

24.4. Obliczania nadwyżki mocy cieplnej do kompensacji skutków osłabień ogrzewania 

24.5. Metoda uproszczona obliczeń projektowych strat ciepła i projektowego obciążenia cieplnego 

25. Nowe tendencje w projektowaniu budynków 

25.1. Budynek energooszczędny 

25.2. Budynki pasywne

25.2.1. Przykład pierwszego budynku pasywnego [2] 

25.2.2. Przykład biurowego budynku pasywnego [24, 25] 

25.2.3. Przykład polskiej realizacji w standardzie pasywnym

Wykaz norm związanych z ogrzewnictwem

Literatura 

Brak załączników
Brak prenumeraty