Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.
Stron: 260
Data wydania: 2005-09-08
Typ: książka
Druk: nie
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-921745-8-5Data wydania:

08-09-2005

 

W książce są analizowane idealne i robocze charakterystyki przepływowe zaworów o różnej konstrukcji. Ponadto omówiono metody doboru zaworów równoważących w oparciu o ich auto-rytety. Analizuje się wpływ odbiorników na współpracę z termoregulatorem. Przeanalizowano także wpływ odbiorników, rurociągów i pomp na pracę termoregulatorów, jak również zaworów ręcznej i automatycznej regulacji. Podano ogólny opis aktualnie stosowanych wodnych syste-mów grzewczych i systemów klimatyzacyjnych. Omówiono podstawowe aspekty projektowania takich systemów, ich równoważenia i ekonomicznej oceny efektów automatyzacji.

Książka adresowana jest do projektantów, pracowników nadzoru technicznego, pracowników naukowych i studentów uczelni technicznych.Szczególne podziękowania dla profesora Władysława Szaflika za ogromną pomoc przy wypro-wadzeniu teoretycznych zależności, Mariuszowi Jędrzejewskiemu za doświadczalne potwierdze-nie zawartej w niniejszej książce teorii i Annie Łazarczyk za pomoc w redagowaniu polskiej wer-sji książki.

Autor: dr inż. Viktor Vasilyevich PYRKOV

Spis treści:

Wprowadzenie

Oznaczenia literowe

Oznaczenia graficzne

Podstawowa terminologia i definicje

1. Komfort cieplny

2. Czynniki grzewcze i czynniki chłodzące

3. Straty hydrauliczne

3.1. Informacje ogólne

3.2. Współczynnik przepływu zaworu

3.3. Autorytet zewnętrzny zaworu

3.4. Charakterystyka przepływowa zaworu 

3.4.1. Liniowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu 

3.4.2. Stałoprocentowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu 

3.4.3. Paraboliczna robocza charakterystyka przepływowa zaworu 

3.4.4. Wykładniczo-liniowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu 

3.4.5. Liniowo-liniowa robocza charakterystyka przepływowa zaworu 

3.4.6. Robocze charakterystyki przepływowe zaworów trójdrogowych 

3.4.7. Oddziaływanie wzajemne zaworów równoważących 

3.5. Zawory odcinające 

4. Termoregulatory 

4.1. Konstrukcja 

4.1.1. Regulatory 

4.1.2. Zawory grzejnikowe 

4.2. Charakterystyki termoregulatorów 

4.2.1. Charakterystyki mechaniczne

4.2.2. Charakterystyki robocze 

4.2.3. Parametry techniczne 

4.2.4. Autorytety termoregulatora 

4.2.4.1. Autorytet zewnętrzny termoregulatora 

4.2.4.2. Wewnętrzny autorytet termoregulatora 

4.2.4.3. Ogólny autorytet termoregulatora 

4.2.4.5. Wpływ obejścia (bypassu) na autorytety termoregulatora 

4.3. Napędy elektryczne 

5. Automatyczne zawory równoważące 

5.1. Zawory nadmiarowo-upustowe 

5.2. Automatyczne zawory równoważące 

6. Odbiorniki końcowe

6.1. Dane ogólne 

6.2. Regulacja mocy cieplnej

6.3. Autorytet cieplny pomieszczenia 

7. Rurociągi 

8. Pompy 

8.1. Emisja hałasu w systemie zapewnienia mikroklimatu

8.2. Przetwornice częstotliwości 

8.3. Ciśnienie obiegowe pompy 

8.4. Dobór pomp 

9. Systemy zapewnienia mikroklimatu 

9.1. Warunki hydrauliczne 

9.2. Projektowanie systemów chłodzenia wodnego 

9.3. Projektowanie systemów ogrzewania wodnego 

9.3.1. Prowadzenie rurociągów 

9.3.2. Połączenie gałęzi i pionów 

9.3.3. Połączenie odbiorników końcowych 

9.4. Stateczność hydrauliczna 

10. Hydrauliczne równoważenie systemów 

10.1. Dane ogólne 

10.2. Metoda spadku temperatury 

10.3. Metoda wstępnej nastawy zaworów 

10.4. Metoda proporcjonalna 

10.5. Metoda kompensacyjna 

10.6. Metoda komputerowa 

11. Automatyczne równoważenie systemów za pomocą zaworów wielofunkcyjnych 

12. Oszczędności energii automatycznych systemów zapewnienia mikroklimatu 

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty