budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 425
Data wydania: 2018-08-20
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119838-1


Wersja papierowa: 84,00 PLN

Data wydania:

20-08-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Podłoga przemysłowa jest jedną z najważniejszych części każdego zakładu przemysłowego. Jej jakość ma bardzo duży wpływ na przebieg produkcji i sposób składowania materiałów. Uważa się, że trwałość podłogi przemysłowej i jej utwardzonej warstwy wierzchniej powinna zapewnić nieprzerwana pracę przez czas nie krótszy niż 25 lat. Szacuje się, że udział nakładów ponoszonych na wykonanie bezawaryjnej posadzki przemysłowej wynosi 20% całości kosztów związanych z budową hali przemysłowej. Wszelkie uszkodzenia posadzek w funkcjonujących fabrykach zmuszają do ponoszenia bardzo dużych kosztów związanych nie tylko z naprawą wadliwej nawierzchni, ale i z częściowym, okresowym wyłączaniem pewnych obszarów zakładu oraz prowadzą do powstawania przestojów w produkcji.

W publikacji zaprezentowano:

  • rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych,
  • obowiązujące przepisy i stosowane normy,
  • oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych,
  • wymiarowanie posadzek.

W drugim wydaniu ujęto podstawowe informacje o wierzchnich warstwach podłogi przemysłowej wykonywanych z różnego typu gładzi i jastrychów, mas żywicznych, powłok, warstw ceramicznych itd., układanych po wykonaniu płyty nośnej. Publikację poszerzono także o ocenę stanu technicznego podłóg przemysłowych. Omówiono również najczęstsze przyczyny i objawy uszkodzeń tego typu konstrukcji.

Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów, studentów wydziałów budownictwa i inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych oraz podmiotów praktycznie zajmujących się nawierzchniami przemysłowymi.

Opiniowana praca dotyczy aktualnych i ważnych zagadnień współczesnego budownictwa przemysłowego i ogólnego. Może przyczynić się do zmniejszenia obecnych strat ekonomicznych spowodowanych przyśpieszoną destrukcją podłóg i pośrednio pozostałych elementów budynków oraz niewłaściwym projektowaniem i wykonywaniem podłóg. Jest kompleksowym opracowaniem inżynierskim bardzo przydatnym projektantom, wykonawcom i użytkownikom obiektów przemysłowych. Niewątpliwie jest bardzo przydatnym materiałem dydaktycznym, niezbędnym w kształceniu studentów głównie na uczelniach technicznych (opinia dotyczy wyd. I). - dr inż. Tadeusz Kulas, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku

Spis treści: 

Podstawowe oznaczenia 

1. Wstęp 

2. Rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych

3. Wymagania stawiane podłogom przemysłowym

4. Obowiązujące przepisy i stosowane normy

5. Oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych 

5.1. Zasady ustalania wartości oddziaływań 

5.1.1. Ogólna klasyfikacja oddziaływań

5.1.2. Ustalanie wartości oddziaływań 

5.1.3. Kombinacje oddziaływań 

5.2. Podział obciążeń podłóg przemysłowych .

5.2.1. Obciążenia statyczne 

5.2.2. Obciążenia dynamiczne 

5.2.3. Obciążenia montażowe 

5.2.4. Obciążenia mechaniczne 

5.2.5. Obciążenia chemiczne

5.2.6. Obciążenia termiczne 

5.2.7. Skurcz 

5.2.8. Sumaryczne zestawienie oddziaływań

6. Konstrukcja warstw podłogi przemysłowej

6.1. Podłoże gruntowe

6.1.1. Osiadanie podłoża

6.1.2. Nośność podłoża gruntowego

6.1.3. Zagęszczalność podłoża

6.1.4. Mrozoodporność i wysadzinowość podłoża gruntowego 

6.1.5. Wzmacnianie podłoża gruntowego

6.2. Podbudowa

6.2.1. Podbudowy z mieszanek piaskowo-żwirowych [N86], [N34] 

6.2.2. Podbudowy z gruntów stabilizowanych hydraulicznie .

6.2.3. Podbudowy z chudego betonu

6.2.4. Podbudowy z wykorzystaniem starych, istniejących nawierzchni 

6.2.5. Podbudowy wykonane z warstw o zwiększonej izolacyjności cieplnej 

6.2.6. Projektowanie podbudowy 

6.3. Warstwy poślizgowe i rozdzielające

6.4. Płyta nośna 

6.4.1. Płyty betonowe niezbrojone 

6.4.2. Płyty betonowe zbrojone 

6.4.3. Płyty betonowe zbrojone włóknami stalowymi 

6.4.4. Płyty betonowe zbrojone innymi rodzajami włókien 

6.4.5. Płyty betonowe zbrojone stalą sprężającą .

6.5. Dylatacje 

6.5.1. Podstawowe zasady planowania dylatacji 

6.5.2. Szczeliny skurczowe

6.5.3. Dylatacje robocze 

6.5.4. Dylatacje konstrukcyjne 

6.5.5. Dyblowanie i kotwienie szczelin 

6.6. Posadzki podłóg przemysłowych 

6.6.1. Przygotowanie podłoża pod posadzkę 

6.6.2. Podział posadzek przemysłowych 

6.6.3. Posadzki specjalnego przeznaczenia

7. Wymiarowanie podłóg przemysłowych

7.1. Wymiarowanie podbudowy i podłoża gruntowego 

7.1.1. Określanie parametrów podłoża

7.1.2. Określanie zależności pomiędzy modułami odkształcenia podłoża Ev i modułem reakcji podłoża k

7.1.3. Określanie obliczeniowych współczynników nośności dla podłoża uwarstwionego

7.1.4. Płyta betonowa ułożona na warstwach izolacji cieplnej 

7.2. Ustalanie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu płyty betonowej oraz dopuszczalne odkształcenia betonu i fibrobetonu

7.2.1. Ustalanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz dopuszczalne odkształcenia betonu

7.2.2. Określanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu fibrobetonu

7.3. Wymiarowanie płyty nośnej

7.3.1. Wartości współczynników obliczeniowych 

7.3.2. Wymiarowanie podłóg przemysłowych obciążonych siłami skupionymi 

7.3.3. Podłogi przemysłowe narażone na obciążenia liniowe 

7.3.4. Naprężenia od obciążeń powierzchniowych 

7.3.5. Odkształcenia płyty nośnej pod wpływem obciążeń grawitacyjnych 

7.3.6. Wymiarowanie podłóg przemysłowych narażonych na działanie temperatury 

7.3.7. Wymiarowanie podłóg przemysłowych ze względu na skurcz betonu 

8. Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych

8.1. Najczęstsze przyczyny i objawy uszkodzeń oraz wad podłóg przemysłowych 

8.1.1. Nierówność nawierzchni

8.1.2. Uszkodzenia dylatacji

8.1.3. Zarysowanie posadzki 

8.1.4. Paczenie – curling 

8.1.5. Uszkodzenia warstw wierzchnich 

8.1.6. Wady podłoża gruntowego i podbudowy

8.2. Metodyka opracowania oceny stanu technicznego podłóg przemysłowych 

8.2.1. Analiza dostępnej dokumentacji oraz warunków użytkowania obiektu

8.2.2. Wizje lokalne oraz inwentaryzacja stanu istniejącego z uwzględnieniem uszkodzeń 

8.2.3. Badania podłogi in situ oraz badania laboratoryjne 

8.2.4. Analiza obliczeniowa stanów granicznych nośności i użytkowania

8.2.5. Analiza otrzymanych wyników i propozycja napraw podłogi 

8.3. Analiza przyczyn powstawania rys w betonowych podłogach przemysłowych na przykładzie badań autora 

8.3.1. Badania podłóg przemysłowych 

8.3.2. Analiza przyczyn powstawania rys 

8.3.3. Podsumowanie

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks 

Brak załączników
Brak prenumeraty