budowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 298
Data wydania: 2019-05-15
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-120480-8


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

15-05-2019

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Prezentujemy nowe wydanie publikacji poświęconej zagadnieniom projektowym i obliczeniowym zw. z grzejnikami w wodnych instalacjach ogrzewczych. Szeroko omówiono w niej stosowane typy i rodzaje grzejników, pokazano ich wady i zalety.

W książce dokładnie omówiono również zależności obliczeniowe służące doborowi grzejników. Zagadnienia te uzupełniają rozdziały poświęcone komfortowi cieplnemu oraz rysowi historycznemu, związanemu z rozwojem grzejników i techniki ogrzewczej. Publikację zamyka rozdział z przykładami obliczeniowymi, przytoczono również szereg wymagań prawnych i norm.

Publikacja kierowana jest przede wszystkim do projektantów instalacji ogrzewczych, inżynierów instalatorów oraz autorów programów komputerowych służących równoważeniu hydraulicznemu i cieplnemu instalacji ogrzewczych. Z książki mogą również korzystać studenci Inżynierii środowiska, Energetyki czy też Mechaniki i budowy maszyn.

W porównaniu z pierwszym wydaniem podręcznika dodano informacje związane z cieplnymi charakterystykami dynamicznymi grzejników, zarówno konwekcyjnych, jak i podłogowych oraz informacje zw. z metodami regulacji mocy cieplnej grzejników, jak i wpływu konfiguracji ich podłączenia na moc. Ponadto uzupełniono rozdział dotyczący komfortu cieplnego.

Spis treści: 

Wykaz symboli

Wprowadzenie

1. Komfort cieplny

2. Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych. rys historyczny, typy i budowa

2.1. Rys historyczny

2.2. Współczesne realizacje idei grzejnika do wodnej instalacji grzewczej

2.2.1. Grzejniki członowe

2.2.2. Grzejniki płytowe

2.2.3. Grzejniki konwektorowe

2.2.4. Grzejniki kanałowe

2.2.5. Grzejniki rurowe

2.2.6. Grzejniki płaszczyznowe

2.2.6.1. Charakterystyka ogrzewania podłogowego

2.2.6.1.1. Zalety i wady wodnych ogrzewań podłogowych

2.2.6.1.2. Konstrukcja wodnych ogrzewań podłogowych

2.2.6.1.3. Maksymalna temperatura podłogi grzewczej

2.2.6.2. Charakterystyka ogrzewania ściennego

2.2.6.3. Charakterystyka ogrzewania sufitowego

3. Charakterystyka cieplna grzejnika

3.1. Wstęp

3.2. Statyczna charakterystyka cieplna grzejnika przy założeniu stałej wartości współczynnika wnikania ciepła od zewnętrznej powierzchni ścianki grzejnika 

3.3. Statyczna charakterystyka cieplna grzejnika przy uwzględnieniu zmiennej wartości współczynnika wnikania ciepła od zewnętrznej powierzchni ścianki grzejnika 

3.4. Statyczna charakterystyka cieplna grzejnika przy uwzględnieniu zmienności wartości współczynnika wnikania ciepła do wewnętrznej powierzchni ścianki grzejnika 

3.5. Dynamiczna charakterystyka cieplna grzejnika 

3.5.1. Dynamiczna charakterystyka cieplna grzejnika konwekcyjnego 

3.5.2. Dynamiczna charakterystyka cieplna grzejnika płaszczyznowego 

3.5.2.1. Dynamiczna charakterystyka cieplna grzejnika podłogowego przy wymuszeniu ilościowym

3.5.2.2. Dynamiczna charakterystyka cieplna grzejnika podłogowego przy wymuszeniu jakościowym 

4. Metody regulacji mocy cieplnej grzejnika

4.1. Regulacja mocy cieplnej grzejnika konwekcyjnego 

4.2. Regulacja mocy cieplnej grzejnika płaszczyznowego 

4.2.1. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego z jednodrogowym zaworem termostatycznym 

4.2.2. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego z termostatycznym zaworem dwudrogowym na powrocie 

4.2.3. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego z termostatycznym zaworem dwudrogowym na zasilaniu 

4.2.4. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego i temperatury w pomieszczeniu z termostatycznym zaworem regulacyjnym 

4.2.5. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego i temperatury w pomieszczeniu z regulatorem elektrycznym 

4.2.6. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego i temperatury w pomieszczeniu z regulatorem elektronicznym 

4.2.7. Układ regulacji ogrzewania płaszczyznowego z wieloma pętlami grzewczymi 

4.2.8. Układ regulacji temperatury grzejnika podłogowego z wykorzystaniem ogranicznika temperatury powrotu 

4.3. Wpływ sposobu podłączenia grzejnika na moc cieplną 

5. Wymiarowanie grzejników płaszczyznowych

5.1. Obliczenia cieplne i wymiarowanie grzejnika podłogowego 

5.1.1. Metoda oporów zastępczych (metoda trapezów) 

5.1.2. Metoda według normy PN-EN 1264 

6. Dobór grzejników do instalacji grzewczych. przykłady obliczeniowe

Wykaz literatury

Brak załączników
Brak prenumeraty