Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Mieszkanie i Wspólnota 214/2019

Zamów publikację

Autor: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Data wydania: 2019-12-18
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 1643-8428


Wersja papierowa: 349,00 PLN

Data wydania:

18-12-2019

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Uwaga: Podana cena dotyczy prenumeraty rocznej.

 

„Mieszkanie i wspólnota” – czasopismo to wspiera w codziennej pracy zarządców i administratorów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz nieruchomości komercyjnych. Zawiera jasne i zwięzłe komentarze do wyroków i orzeczeń sądowych. Zespół autorski złożony jest wyłącznie z doświadczonych praktyków, radców prawnych, zarządców, księgowych, specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

To jedyny na rynku miesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo – księgowych. Co miesiąc publikujemy 32 strony wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do wyroków i orzeczeń sądowych.

Stałe działy:

 1. Aktualności
  Przybliżamy najnowsze zmiany w przepisach oraz w uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych, informujemy o projektowanych zmianach w prawie.

 2. Orzecznictwo
  Wyjaśniamy najnowsze wyroki sądów, wskazujemy jakie okoliczności i argumenty zadecydowały o wyniku postępowania, na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.

 3. Finanse
  Podpowiadamy jak prowadzić księgowość oraz rozliczać nieruchomości wspólnot i spółdzielni, a także jak rozwiązywać zawiłe i niejednoznaczne kwestie rachunkowo-podatkowe.

 4. Prawo
  Przystępnie tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki – w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.

 5. Zarządzanie
  Objaśniamy najbardziej niejednoznaczne kwestie z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in.: zarządzanie nieruchomością wspólną, współpraca z dostawcami mediów, sporne sprawy w zakresie obsługi zebrań, podejmowania uchwał, konflikty z mieszkańcami i właścicielami itd.

 6. Listy
  Odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśnią każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.

 7. Eksploatacja
  Wskazujemy najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów i konserwacji, a także nadzorowania przeglądów technicznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.

W numerze 214/2019:

        ORZECZNICTWO

 1. Nielegalna zmiana sposobu użytkowania – stworzenie pokoi noclegowych dla pracowników - Andrzej Kulak
 2. Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej posiadanym udziałom w nieruchomości - Anna Kałużyńska
 3. Co powinno zawierać roczne sprawozdanie - Redakcja
 4. Uchwała powinna precyzować przynajmniej podstawowe kryteria konkursu ofert co do wyboru inwestora - Redakcja
 5. Wspólnota może wydzielić na terenie wspólnym miejsca postojowe dla posiadaczy lokali mieszkalnych do ich wyłącznego korzystania - Anna Kałużyńska

  FINANSE

 6. Łączenie się spółdzielni mieszkaniowych w praktyce - Rafał Ostrowski

  BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKU

 7. Detektory pożarowe, czujniki tlenku węgla oraz gazu - Katarzyna Mateja
 8. Zawilgocenie obiektów budowlanych. Zagrożenia i metody usuwania wilgoci - Katarzyna Mateja

  ADMINISTROWANIE

 9. Procedury eksmisyjne - Andrzej Kulak
 10. Tryby ustanawiania odrębnej własności lokali – w świetle przepisów u.w.l.* - Agnieszka Żelazna
Brak załączników
Brak prenumeraty